මරණය සිදු වන හැටි කේන්ද්‍රයේ ඇතුළත්ව ඇත

1411
මරණය
මරණය

උපදින සතුන් මරණය දාය ද කොට ඇත. මිනිසා මෙලොව උපදින විටදී තමන්ගේ ආයුෂ මාස ගණනක්‌ ගෙවා උපත ලබයි. කවර මොහොතක කුමන කරුණකින් කෙසේ මරණය සිදුවේදැයි කිසිවකුටත් සිතිය නොහැකිය. උපදින සියලුම සතුන් මරණයට පත් වේ. මරණයට පත්වීම කෙරෙහි වයස්‌ භේදයක්‌ නොමැත. උදෑසන, දහවල්, සැන්දැ, රාත්‍රි කවර කාලයක වුවත් මරණයට පත්විය හැකිය. ඒ අනුව “ජීවිතය අනියතයි, මරණය නියතයි” යන වදන සදාතන සත්‍යයකි. බුදුදහමේ සඳහන් වන්නේ මරණය උපතින්ම ගෙන එන බවය. සියලුම සතුන්ගේ මරණය චතුර් නිමිත්තකින් සිදු වන බව බුදු දහමේ සඳහන් වෙයි.

 1. ආයුඛ්‍ය මරණං (ආයුෂ අවසන් වීම නිසා සිදුවන මරණ)
 2. කම්මඛ්‍ය මරණං (කර්මය අවසන් වීම නිසා සිදුවන මරණය)
 3. උභයඛ්‍ය මරණං (ආයුෂ හා කර්මය අවසන් වීම නිසා සිදුවන මරණ)
 4. උපච්ෙච්දක මරණ (හදිස්‌සි කර්ම විපාක මත සිදුවෙන මරණ)

කෙනකුගේ නිවැරදි උපන් වේලාව මත සකස්‌ කරන කේන්ද්‍රයක්‌ තුළින් මරණය සිදුවන කාලය හා අන්දම විනිශ්චය කළ හැකිය. කෙනෙකුගේ කේන්ද්‍රයේ 2,7,8,11,12 යන රාශි පරීක්‌ෂාව තුළින් ඔහුගේ මරණය පිළිබඳ විස්‌තර හෙළිකර ගත හැකි වේ. දියේ ගිලීමෙන් ගින්නට හසුවීමෙන්, වස විෂ ශරීරගත වීමෙන් ද මරණය සිදුවිය හැකිය. ලෙඩ රෝග තුළින්ද භූමි කම්පා, ජල ගැලීම්, ආදි ස්‌වාභාවික විපත් නිසාද හදිසි අනතුරු වලින්ද විෂ සතුන් දෂ්ඨ කිරීමෙන් ද අමනුෂ්‍ය බලපෑම්ද වෙනත් අයගේ උපක්‍රම නිසාද ආයුෂ ගෙවීමෙන්ද මරණ සිදුවිය හැකිය. මරණයට පත්වීම කෙරෙහි අවස්‌ථා භේදයක්‌ නැත. වයස අවු. 120 ට වැඩි කාලයක්‌ ජීවත් වීමෙන් මරණයට පත්වීම අපරිමිත ආයුෂ මරණයකි. අවු. 70 සිට 120 අතර සිදුවන මරණයක්‌ නම් එය පූර්ව ආයුෂ මරණයකි. අවු. 70 සිට 35 අතර සිදුවන මරණය මධ්‍යායුෂ මරණයකි. අවු. 35 සිට 13 අතර සිදුවන මරණය මන්දායුෂ මරණයකි. වයස අවු. 13 ට වඩා අඩු ආයුෂ මරණ බාලාරිෂ්ඨ යෝග මරණ ශයෙන් හදුන්වයි.

මරණය

දීර්ඝායුෂ දෙන ග්‍රහ පිහිටීම

 1. කෙනකුගේ කේන්ද්‍රයේ ගුරු උච්ච වී හෝ ස්‌වක්‌ෂේත්‍ර බලයෙන් කේන්ද්‍රගතවී ඇත්නම් දීර්ඝායුෂ දෙයි.
 2. පුර චන්ද්‍ර උච්චව හෝ ස්‌වක්‌ෂේත්‍ර බලයෙන් සිටීම හා සුභ ග්‍රහයන් දකී. නම් දීර්ඝායුෂ ලබයි.
 3. පුර චන්ද්‍ර ගුරු, සිකුරු බුධ යන සුබ ග්‍රහයන් කේන්ද්‍ර ගතව ඇත්නම් දීර්ඝායුෂ ලබයි.
 4. රවි ලග්න ගතව හෝ 11 සිටීමත් රාහු 3,6,11 හෝ වෘෂභ කටක, මේෂ රාශියක සිටීමත් දීර්ඝායුෂ ලබයි.
 5. වෘශ්චික යෙන් තොරව 6 හෝ 7 හෝ 8 සිටින චන්ද්‍රයා සියලුම ග්‍රහයන්ට පෙනේ නම් දීර්ඝායුෂ ලබයි.
 6. ගුරු, බුද, ශනි, තිදෙනා ඔවුන්ගේ ස්‌වක්‌ෂේත්‍ර රාශිවල සිටියදි උපත ලත් අය දීර්ඝාසුෂ ලබයි.

අල්පායුෂ ග්‍රහ පිහිටීම

 1. ලග්නයේ චන්ද්‍රයා හා සියලුම පාපයන් 4,7,10 සිටීම
 2. ශනි රාහු, කුජ චන්ද්‍ර එක්‌ව 7 හෝ 9 සිටීම.
 3. ලග්නයේ පාපයෙකුත්, 7 පාපයෙකුත් සඳු සමග පාපයෙකුත් සිටියද චන්ද්‍රයා සුබ ග්‍රහයන් දකිනු නොලැබුව හොත් මරණයට පත්වේ.
 4. කේන්ද්‍රයක 6, 8 හෝ 12 සිටින අව චන්ද්‍ර පාපයන්ගේ දෘෂ්ටිය වැටීමද අල්පායුෂ පිහිටීමකි.
 5. ලග්නය හෝ 7 වැන්න දෙපස පාප කර්ත්‍රිව පිහිටීම.
 6. ලග්නාධිපති දුබල වී 7 හෝ 8 වැන්නේ කුජ ශනි රාහු සමග සංයෝගව සිටීමද අල්පායුෂ ග්‍රහ පිහිටීමකි.

මරණය සිදුවන හැටි

 • කේන්ද්‍රයක කුජ ශනි සංයෝගව 8 වැන්නේ සිටියදී පාපීන් දකීනම් කෝලාහලයකදී ගෙල සිඳීමෙන් මරණය සිදුවේ.
 • 2 ලග්නාධිපති දුබල වී ශනි චන්ද්‍ර 7, කුජ 10 සිටීනම් දියේ ගිලීමෙන් මරණය සිදුවේ.
 • කේන්ද්‍රයක ශනි කුජ දෙදෙනා 8 වැන්නේ සිටි නම් බුධගේ පාපි දෘෂ්ටිය වැටෙන කාලයේ දී වාහන අනතුරකින් හෝ එල්ලීමෙන් මරණයට පත්වේ.
 • 4-7 හෝ 8 චන්ද්‍රයා පාපීන්ට මැදි වී සිටි නම් එම අය ඖෂධ විෂ වීමෙන් මරණයට පත්වේ.
 • රවි ලග්නයෙන් 12 හා 2 පාපීන් ද ශනි කුජ අශූභ දෘෂ්ඨීන් වැටේනම් පිළිකා හෝ ලේ සම්බන්ධ රෝගයකින් මරණයට පත් වේ යයි සෘෂි මතයයි.

We found this article from Divaina on 2014/01/12.