යෝගිනි දශාව අනුව පලාපල විමසමු

1353
නැකැත්
යෝගිනි

විංශෝත්තරි දශාව ප්‍රමුඛ ප්‍රධාන දශා තුනකි. එම දශාවන් ද විමසා බැලීම වඩාත් නිවැරදි පලාපල ප්‍රකාශයකට හේතුවේ. අෂ්ටෝත්තරි දශාව හා යෝගිනි දශාව අනෙක්‌ ප්‍රධාන දශාවන්ය. එහෙත් විවිධ දශා ක්‍රම රාශියක්‌ම වේ. මෙහිදී විමසනුයේ යෝගිනි දශාව පිළිබඳවයි. පුර පක්‌ෂයේ දිනවල දහවල් කාලයේ උපන් අයටත්, අව පක්‌ෂයේ දිනවල රාත්‍රි කාලයේ උපන් අයටත් යෝගිනි දශා ක්‍රමය බලපවත්වන බව දත යුතුයි. කලියුගයෙහි අපර භාගයේදී යෝගිනි දශාව ක්‍රියාත්මක වන බවටද මතයකි. කෙසේ වෙතත් විංශෝත්තරි දශාවට අමතරව යෝගිනි දශාවටද තැනදී ප්‍රතිඵල බලතොත් මැනවි යෑයි හැඟේ.

නවග්‍රහයන්ගෙන් කේතු ග්‍රහයා හැර අනෙක්‌ ග්‍රහයන් අටදෙනාට පිළිවෙළින් වර්ෂ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 බැගින් සඳු, රවි, ගුරු, කුජ, බුධ, ශනි, ශුක්‍ර හා රාහුට හිමි වේ. ඉහත වර්ෂයන්හි එකතුව වර්ෂ 36 අවසාන වීමෙන් යළි මුල සිට එම දශා ලබයි. එනම් වර්ෂ 36 කි. යෝගිනි දශාව වර්ෂ 36 කට පදනම් වී ඇති බව ඔබට වැටහෙනවා ඇති. විංශෝත්තරි දශාව මෙන් නොව මෙය කෙනකුගේ ජීවිත කාලය තුළ කිහිප වරක්‌ම ලබනු ඇත. එනම් ප්‍රථම වර්ෂ 36 න් 36 ට ලබ ලබා යයි. එය දෙවතාවක්‌ හෝ තුන් වතාවක්‌ විය හැකිය.

දශාව ගණනය

යෝගිනි දශාව ගණනය කරනු ලබන්නේ අද නැකත මුල් කරගෙනය. එය සොයනුයේ මෙසේය. අස්‌විද නැකතේ පටන් කෙනකුගේ ජන්ම නැකතට ගැනෙන එයට තුනක්‌ එකතු කොට අටෙන් බෙදිය යුතුය. ඉතිරි ගණනින් යෝගිනි දශාව තීරණය කරනු ලැබේ. නිදසුනක්‌ මගින් දක්‌වතොත් මැනවැයි සිතේ. යමකුගේ ජන්ම නැකත පුෂ නැකත යෑයි සිතමු. එය අස්‌විදයේ පටන් අටවැන්නයි. එයට තුනක්‌ එක්‌ කළ විට 11 කි. එය අටෙන් බෙදූ විට එකකුත් ඉතිරිය වශයෙන් තුනකුත් ලැබෙයි. ඒ අනුව අංක තුන යටතේ ඇති යෝගිනි දශාව හෙවත් ගුරු අධිපති ධාන්‍යා නම් යෝගිනි දශාව වේ. මෙහිදී අටෙන් බෙදූ විට ඉතිරි නොවේ නම් එහි ශේෂය අට වශයෙන් සැලකිය යුතුය. අටෙන් බෙදිය නොහැකි නම් ලැබුණු සංඛ්‍යාවම යෝගිනි දශාව වෙයි.

යෝගිනි දශා අටකි. මංගලා, පිංගලා, ධාන්‍යා, භ්‍රාමරි, භද්‍රිකා, උල්කා, සිද්ධා, සංකටා යනුවෙන් එකී යෝගිනී දශා අට අංක පිළිවෙළින් වේ. මංගලා යනු සඳුය. පිංගලා යනු රවිය. ධාන්‍යා යනු ගුරුය. භ්‍රාමරි යනු කුජය. භද්‍රිකා යනු බුධය. උල්කා යනු ශනිය. සිද්ධා යනු සිකුරුය. සංකටා යනු රාහුය. තේරුම් ගැනීමේ පහසුව පිණිස ඉහත කී දැ මෙසේ දැක්‌විය හැකිය.

යෝගිනි දශා

අද, සිත, සුවණ හිමි මංගලා දශාව වර්ෂ 1 යි

පුනාවස, සා, දෙනට හිමි පිංගලා දශාව වර්ෂ 2 යි

පුෂ, විසා, සියාවස හිමි ධාන්‍යා දශාව වර්ෂ 3 යි

අස්‌විද, අනුර, අස්‌ලිය, පුවපුටුප හිමි භ්‍රාමරි දශාව වර්ෂ 4 යි

බෙරණ, මා, දෙට, උත්‍රපුටුප හිමි භද්‍රිකා දශාව වර්ෂ 5 යි

කැති, පුවපල්, රේවතී, මුල හිමි උල්කා දශාව වර්ෂ 6 යි

රෙහෙණ, උත්‍රපල්, පුවසල හිමි සිද්ධා දශාව වර්ෂ 7 යි

මුවසිරස, හත, උත්‍රසල හිමි සංකටා දශාව වර්ෂ 8 යි

එයට පුරාණ පද්‍යයකින් මෙසේ දැක්‌වේ

අස්‌විද පටන් දුනු නකතට ගැණ ගන් න

දුටු ගණනට තුනකුත් එක්‌ කැර ගන් න

අටින් බෙදා සේසය ලද සැටියෙන් න

යෝගිනි දසා පිළිවෙළ මේ දැන ගන් න

එක නම් මංගලා දෙක පිංගලා නම්

තුන නම් ධාන්‍යා සිව් භ්‍රාමරි නම්

පස නම් භද්‍රිකා සය උල්කාව නම්

සත නම් සිද්ධාය අට සංකටා නම්

දශා ශේෂය සොයන ක්‍රමය

මෙම දශාව ගැන ගන්නා ක්‍රමය අපි දැන් දනිමු. එහෙත් එම දශාවෙහි ශේෂය ඉදිරියට කොපමණ දැයි දැනගැනීම විය යුතුය. එය සොයනුයේ මෙසේය. උපන් මොහොතට පැවැති නැකතින් ගෙවී ඇති පැය විනාඩි ගණන සොයාගෙන දශාවට අයත් වර්ෂ ගණනින් ගුණ කරන්න. පිළිතුර නැකතට අයත් පැය ගණනින් බෙදූ විට ලැබෙනුයේ අපහරණයයි. එම ගණන දශාවට හිමි වර්ෂ ගණනින් අඩු කළ විට ලැබෙනුයේ උපතේ සිට ඉදිරියට ඇති දශා ශේෂයයි. එය ගෙවී ගිය පසු ඊළඟට ඇති දශා පිළිවෙළින් ගෙවී යයි.

යෝගිනි

අතුරු දශාව සොයන ක්‍රමය

යෝගිනි දශාව ගැන ගන්නා ක්‍රමයත්, යෝගිනි දශා ශේෂය සොයන ක්‍රමයත් යන දෙකම අපි දැන් දන්නා හෙයින් යෝගිනි අතුරු දශාව සොයන හැටිද උගනිමු. එය සොයා ගන්නා හැටි ඉතා පහසුය. ඒ මෙසේය. මහ දශාවට අයත් වර්ෂ ගණන අවශ්‍ය කරන අතුරු දශාවෙන් වැඩිකර අගට බින්දුවක්‌ දැමූ විට යෝගිනි අතුරු දශාව ලැබේ. ඒ දින වශයෙනි. නිදසුනක්‌ ගෙන මංගලාගේ භ්‍රාමරි අතුරු දශාව සොයමු. මංගලා වර්ෂ 1 කි. භ්‍රාමරි වර්ෂ 4 කි. එවිට 1 Ù 4 } 4 යි. අගට බින්දුවක්‌ දැමූ විට දින 40යි. එනම් මාස 1 දින 10කි. යෝගිනි අතුරු දශාව සොයන තවත් ක්‍රමයක්‌ද වේ. මේ ක්‍රමය ඉතා පහසු බැවින් එය මෙතැනට අවැසි නොවේ.

යෝගිනි දශා පලාපල

මංගලා යෝගිනි දශාව වර්ෂ 01 යි

මේ දශා කාලයේදී දියුණුවට කටයුතු සැලසේ. ගෙදරදොර කටයුතුවලින් වාසනාවද සැනසීමද ඇති කරයි. එම තත්ත්වය උසස්‌ වේ. සුදුසු වයසේ නම් මංගල යෝග උදාවේ. තරුණ වයසේ අයට ආදර සම්බන්ධතා ඇතිවේ. ස්‌ත්‍රීන් අතර ප්‍රසිද්ධ වන අතර ඔවුන්ගෙන් උදව් උපකාර හිමි වනවා ඇත. අලංකාර වස්‌තු හා ඇඳුම් පැලඳුම් ලැබේ. ඉගෙනීම් කටයුතු ද සඵල කරයි ඒ පිළිබඳව උනන්දුවද වැඩිවන අතර ඥනයද දියුණු වේ. උසස්‌ ප්‍රභූන් හා ආශ්‍රය ඇති වෙයි. යහපත් කටයුතුවලට සිත දුවයි. ශරීර සෞඛ්‍ය යහපත් අතට හැරේ. සමාජ සේවා කටයුතු කරන අතර ආගම දහමට ලැදිවේ. සිතේ තිබුණු බලාපොරොත්තුවක්‌ ඉටුවීම හෝ වෙනත් යමක්‌ හේතුවෙන් සිත් සතුටට කරුණු යෙදෙයි.

පිංගලා යෝගිනි දශාව වර්ෂ 02 යි

නින්දා අපහාස අසන්නට සිදුවන කාලයකි. වැය පැත්ත ඉහළ යන අතර වැඩ කටයුතුද බිඳ වැටේ. තම ශරීර සනීපය අයහපත් අතට හැරේ. විවාහකයාද රෝගී වෙයි. විශේෂයෙන් හෘදය අමාරුකම් මේ කාල වකවානුව තුළ ඉස්‌මතු වීමේ ඉඩකඩ පවතී. තර්ජන බියවැද්දීම් වැනි දැ සිදුවන කාලසීමාවකි. ඥතීන් සමග රණ්‌ඩු දබර ඇතිකර ගනී, නිතර සිත කලකිරීමෙන් සිටී. කම්මැලිවේ. උසස්‌ අයගෙන් මිදී දුර්ජනයන් ආශ්‍රයට වැටේ.

ධාන්‍යා යෝගිනි දශාව වර්ෂ 03 යි.

ව්‍යාපාරවලින් ජයග්‍රහණද රැකියා උසස්‌ වීම්ද ලැබෙන කාලයකි. පැවති ප්‍රශ්න නිරාකරණය වෙයි. විවිධ ආකාරයේ ලාභ ලැබෙයි. අධ්‍යාපන කටයුතුවලද සාර්ථකත්වයක්‌ දැකිය හැකිය. බුද්ධියද වර්ධනය වේ. අන්‍යයන්ගේ ගෞරවාදරයට පාත්‍ර වන අතර ඔවුන්ගෙන් උපකාරද ලැබෙනු ඇත. කැපී පෙනෙන ලෙස වැඩකටයුතු කරයි. සතුරු බල බිඳෙයි. දහම් ලැදියාව වැඩිවේ. නිවස අලුත්වැඩියා කරන අතර අලුතෙන් බඩු මුට්‌ටුද එකතුකර ගනියි. දියුණුව පිණිස අලුතෙන් කටයුතු ආරම්භ කරන්නටද ඒ හේතුවෙන් ගමන් බිමන් යැමටද සිදු වෙයි. ඥති මිත්‍රාදීන් සමග වෙනදාට වඩා ළඟින් ආශ්‍රය කරයි. රජයෙන් සැලකිලි ලැබෙයි.

භ්‍රාමරී යෝගිනි දශාව වර්ෂ 04 යි

වැය පාර්ශ්වය ඉහළ යන කාලයකි. නින්දා අපහාසවලට ලක්‌වේ. මානසික අසහන පැන ගනී. හදිසි අනතුරුවලට භාජනය වෙයි. පදිංචි ස්‌ථාන වෙනස්‌ කරන්නට හෝ පිට පළාතකට යන්නට සිදුවේ. අස්‌ථි බිඳීම්, හමේ රෝග, කල් පවතින රෝග හෝ හෘදයාබාධයක්‌ මෙම කාලයේදී ඉස්‌මතු වේ. ගසකින් හෝ වෙනත් උස්‌ ස්‌ථානයකින් වැටීමටද හේතුයි. පෙර නොගිය තැන්වලට යැමට ලැබෙයි උසස්‌ පුද්ගලයන්ගෙන් තර්ජන එල්ල වේ. රැකියාව අහිමි වීමටද ඉඩ තිබෙයි. රජුන්ගේ පවා දණ නැමෙන කාලයකි.

භද්‍රිකා යෝගිනි දශාව වර්ෂ 05 යි

ශුභ කාලයකි. ව්‍යාපාර වර්ධනයද, රැකියාවේ උසස්‌වීම්ද, සිදුවේ. ඉඩකඩම් යානවාහන ලැබේ. ඥති මිත්‍රාදීන් තමාට එකතු වේ. මේ කාලය තුළ යහපත් විවාහයක්‌ සිදු කරගත හැකිය. විවාහක නම් යහපත් දරුවන් ලැබෙයි. නිවසේ ප්‍රීති උත්සව පැවැත්වේ. පිනට කැමතිවනවා මෙන්ම ආගමික උත්සවවලට සහභාගි වන්නටද ලැබේ. උසස්‌ පුද්ගලයන්ගෙන් විශේෂ ආධාර ලැබෙයි. සැප සම්පත්, කීර්ති, ප්‍රශංසා හිමිවන සමයකි. ශරීර සෞඛ්‍ය යහපත් වේ. සතුරු පීඩාවන් සමනය වේ. බොහෝ ලස්‌සන ස්‌ත්‍රීන් ආශ්‍රය කරන්නට ලැබෙයි. ඔවුන් සමග ප්‍රීතියෙන් ගතකළ හැකි වෙයි. මුහුණ පැහැපත් වේ. පසුගිය කාලපරිච්ඡේදයේදී තිබූ දුක්‌ කරදර අඩුවේ.

උල්කා යෝගිනි දශාව වර්ෂ 06 යි.

මේ දශා කාලයේදී ඥතීන් සමග රණ්‌ඩු දබර ඇතිකර ගනී, ඔවුන් තමන්ගෙන් ඉවත් වෙයි. ඥතියකුගේ මරණයක්‌ද සිදුවීමට බොහෝ ඉඩකඩ පවතී. ලෙඩ රෝග හෝ වෙනත් කටයුත්තකට ශ්‍රමය හෝ ධනය වැය කරන්නට සිදුවෙයි. ව්‍යාපාරය අත්හැරීම හෝ රැකියාවෙන් ඉවත් වීම සිදුවෙයි. එසේ නැතොත් ඒවායින් අලාභ හානි නියමයි. පදිංචි ස්‌ථානය වෙනස්‌ කරයි. අනුන්ගේ ගෙවල්වල වාසය කරන්නට සිදුවෙයි. නිකරුණේ තැන් තැන් වල ඇවිදී. සිවුපා සතුන්ගේ හානියද වේ. අඹුදරුවන් තමාට විරුද්ධවාදිකම් කරයි. මවට හෝ මවු පාර්ශ්වයේ කෙනකුට අපලයි. හදිසි අනතුරුවලින් විශේෂයෙන් ප්‍රවේශම් විය යුතුය. හෘදයාබාධ, නේත්‍රාබාධ, උදරාබාධවලට ඉඩ තිබේ. පාද වල යම් යම් රිදුම් සිදු කරන අතර කන හා සම්බන්ධ ආබාධයකට හේතුයි.

සිද්ධා යෝගිනි දශාව වර්ෂ 07 යි

ශුභ දශා කාලයකි. පැවැති අශුභ තත්ත්වයන් මගහැරේ. සැප සේ වාසය කරන්නට ලැබෙයි. විවිධ ආකාරයේ ලාභ ලැබෙයි. ප්‍රීතිය ගෙනදෙන කරුණු යෙදේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවලද සාර්ථකත්වයක්‌ දැකිය හැකිය. රැකියා ව්‍යාපාර ආදියද සාර්ථකය. ඥති මිත්‍රාදීන්ගෙන් මෙන්ම උසස්‌ පුද්ගලයන්ගෙන් ද උදව් උපකාර ලැබේ. අවිවාහක අයකුට නම් විවාහය සිදුවිය හැකියි. පවුලේ අයකුගේ විවාහ මංගල්‍යයක්‌ හෝ සිදුවන කාලයකි. හොඳ ආහාරපාන ආදියෙන් සංග්‍රහ ලැබීමද, අලංකාර වස්‌ත්‍රාභරණ ලැබීමද නියමය. වන්දනා ගමන් ආදී නොයෙක්‌ ආගමික කටයුතුවල යෙදේ. සිතේ තිබුණු බලාපොරොත්තුවක්‌ ඉෂ්ට වේ.

සංකටා යෝගිනි දශාව වර්ෂ 08 යි

ධනය නැතිවෙයි. ශරීරය කෙට්‌ටු වී යයි. සතුරු කරදර පැනනගී. ඥතීන්ද තමන්ට කරදර කරන්නට පටන්ගනී. තමනට හදිසි අනතුරු පැමිණිය හැකි අතර තම අඹුදරුවන්ටද හානි පැමිණෙයි. ඔවුන් නිසා සිත්තැවුල්ද නියමයි.

ගින්දරින් උපද්‍රව ගෙන දිය හැකි කාලයකි. ගෘහ ජීවිතය අවාසනාවන්ත තත්ත්වයට පත්වේ. නින්දා අපහාස විඳින්නට සිදුවේ. ශරීරයේ නොයකුත් වේදනා හටගනී. නීති ප්‍රශ්න පැනනගින අතර සමහරවිට බන්ධනාගාරගත වීමටද බැරිකමක්‌ නැත. අන්‍යයන් අතර තිබූ පිළිගැනීම නැතිවී යයි. කටයුතුවල අඩාල තත්ත්වයක්‌ ඇතිවේ. එසේම රැවටීමකටද හසුවිය හැකි කාලසීමාවකි.

මේ යෝගිනි මහ දශාවන්හි පලාපල විස්‌තරයයි. මෙහි අතුරු දශා විස්‌තර ලිවීමට මෙම ලිපිය ප්‍රමාණවත් නොවන අතර ඒ සඳහා වෙනමම ලිපි පෙළක්‌ ලිවිය යුතුවේ. එමෙන්ම මෙහි එන අශුභ දශාවන්හි අශුභ නොවන අතුරු දශා කොටස්‌ද ශුභ දශාවන්හි ශුභ නොවන හෙවත් අශුභදායක අතුරු දශා කොටස්‌ද වේ. එහෙයින් සම්පූර්ණ මහ දශාවම ශුභ හෝ අශුභ යෑයි නොසිතිය යුතුය.

We found this article from Divaina on 2014/01/12.