ඔබේ නිවසත් වාස්‌තු විද්‍යානුකුලව සාදාගන්න

2131
නිවසත්
නිවසත්

[ratings]

වාස්‌තු විද්‍යානුකූලව නිවසක්‌ ඉදිකිරීම ගෙහිමියාට නිවැසියන්ට ඉමහත් සැපතක්‌ සතුටක්‌ ගෙන දෙන බව මේ පිළිබඳ අත්දැකීම් රාශියකින් හෙළිදරව් වේ. මිනිසා එවැනි වාස්‌තු විද්‍යා නියමයන්ට පටහැනිව සාදා ඇති මෙරට නිවාස සියයට පනහක්‌ම පාහේ විවිධ දෝෂවලට ලක්‌වී ඇත. එමනිසා නිවැසියන් විඳින අනේක විධ ගැටලු ප්‍රශ්න රාශියකි. එවැනි නිවාස අලුත්වැඩියාවේදී නිවැරැදි කරගැනීම තුළින් කලින් තිබූ නිවසට වඩා අලුත්වැඩියාවෙන් පසුව ඉමහත් සුබ තත්ත්වයක්‌ ගෙන දුන් අවස්‌ථාද රාශියකි.

නිවසේ නිසි වර්ගඵලයක්‌ තිබිය යුතුය. එනම් අයවැය නිසි පරිදි වීම මෙන්ම වාස්‌තු විද්‍යානුකූලව එකොළොස්‌ පොරොන්දම ගැලපෙන පරිදි විය යුතුය.

එකොළොස්‌ පොරොන්දම වන්නේ අයවැය, යෝනි, නැකත, දින, රාශි, අංශක, තිථි, වංශ, ආයුෂ, දේවතා යන්නයි.

යෝජිත නිවසේ වර්ගඵලය වර්ග රියන්වලින් ගෙන විය අටෙන් වැඩිකර 12 න් බෙදා ලැබෙන ශේෂය මත අය තීරණය වේ. මෙම ගණනින් ලැබෙන ශේෂය 6 ට වැඩිනම් සුබයි.

වර්ගඵලය නවයෙන් වැඩිකර

10 න් බෙදා ලැබෙන ශේෂය වැයයි. වැය 5 කට අඩු නම් සුබයි.

වර්ගඵලය 3 න් වැඩිකර 8 න් බෙදා ලැබෙන ශේෂය 1, 3. 5, 7 යන්නෙන් එකක්‌ විය යුතුය. මෙය යෝනි වේ. මෙම යෝනි පොරොන්දම 1 – ද්වජ, 2. ධුමු, 3. සිංහ, 4. සුනඛ, 5. වෘෂභ, 6. කොටමි, 7. ගජ වේ. මෙයින් ද්වජ, සිංහ, වෘෂභ ගජ සුබ වේ.

ක්‌ෂේත්‍රඵලය 8 න් වැඩිකර 27 න් බෙදීම නැකත සෙවීමේ ක්‍රමයයි.

1 පුෂ, 2 විසා, 3 සියාවස, 4 මුවසිරස, 5 හත, 6 උත්‍රසල, 7. බෙරන, 8. මා, 9. දෙට, 10. උත්‍රපුටුප,

11. පුනාවස, 12. සා, 13. දෙනට, 14. රෙහෙන, 15. උත්‍රපල්, 16. පූවසල,

17. අස්‌විද, 18. අස්‌ලිස, 19. අනුර, 20. පුවපුටූප, 21. අද, 22. සිත, 23. සුවන, 24. කැති, 25. පුවපල්, 26. චූල, 27. රේවතී නැකත්වලින් ඉහත සූත්‍රයෙන් ගන්නා ලද ශේෂය අනුව 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 25, 26 නැකත් සුබ වේ.

දින පොරොන්දම සොයනුයේ ක්‌ෂේත්‍රඵලය 9 න් වැඩිකර 7 න් බෙදීමෙනි. ඒ අනුව ශේෂය 1. චන්ද්‍ර, 2. බුධ, 3. සිකුරු, 4. රවි, 5. කුජ, 6. ගුරු, 0 සෙනසුරු වේ.

මීළඟට අංශක පොරොන්දම එකොළොස්‌ පොරොන්දමේ 6 වැන්න වේ.

ක්‌ෂේත්‍රඵලය 4 න් වැඩිකර 9 න් බෙදා ශේෂය අනුව ප්‍රතිඵල දැක්‌වේ. ශේෂය 1 අර්ථ, 2. අර්ථහීන, 3. බල, 4. දුර්බල 5. භූත, 6. ධාන්‍ය, 7 . තස්‌, 8. නෘපති, 0 ප්‍රේත වේ. එයින් අර්ථ, බල, භූත, ධාන්‍ය සුබයි. ඒ අනුව 1, 3, 5, 7 යන ඔත්තේ ගණන් සුබයි.

රාශි පොරොන්දම ක්‌ෂේත්‍රඵලය

5 න් වැඩිකර 12 න් බෙදා ගැලපීම කරයි. 2 වෘෂභ, 3 මිථුන, 5 සිංහ, 9 ධනු, 11 කුම්බ සුබපල උදාකරයි. මෙහිද ඔත්තේ ගණන් සුබදායකය.

තිථි පොරොන්දම ක්‌ෂේත්‍රඵලය

9 න් වැඩිකර 30 න් බෙදීම කළ යුතු වේ. එවිට ශේෂය අනුව සුබ අසුබ සෙවීම කරනු ලබයි. ශේෂය 5, 10, 15, 20, 25, 30 වී නම් සුබයි.

මෙහිදී සතුරු යෝනි නම්කර ඇත. එයින් සතුරු නොවන යෝනි අංක ඉහත දැක්‌වේ. ඒවා සුබ රාශි වේ.

සිංහ 4, 9, 14, 19, 24, 29

ද්වජ 3, 8, 13, 18, 23, 28

ගජ 2, 7, 12, 17, 22, 27

වෘෂභ 1, 6, 11, 16, 21, 26

වංශ පොරොන්දම ක්‌ෂේත්‍රඵලය

3 න් වැඩිකර 4 න් බෙදීමෙන් ලැබෙන ශේෂය 1. බ්‍රාහ්මණ, 2. ක්‍ෂත්‍රිය, 3. වෛශ්‍ය, 4. ශුද්‍ර මෙයින් ශුද්‍ර වංශය පමණක්‌ අසුබ වේ.

ක්‌ෂේත්‍රඵලය 5 න් වැඩිකර 3 න් බෙදීමෙන් ලැබෙන ශේෂය මත පලාඵල ප්‍රකාශ වේ.

දේවතා වර්ගය සොයාගනු ලබන්නේ ක්‌ෂේත්‍රඵලය 5 න් වැඩිකර 3 න් බෙදීමෙනි. ශේෂය 1 නම් බ්‍රහ්ම, 2 නම් විෂ්ණු, 3. නම් ශිව මෙයින් ශිව දේවතා හැර අනෙක්‌ දෙක සුබයි.

අවසාන එකොළොස්‌ වන පොරොන්දම වන්නේ ආයුෂයි. වර්ගඵලය 27 න් වැඩිකර 100 න් බෙදීමෙන් ලැබෙන ශේෂය 50 ට වැඩිනම් සුබයි.

මෙම පොරොන්දම්වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක්‌ 11 න් 6, 7, 8, 9, 10, 11 ආදී නම් සුබ ලෙස සලකයි. එවිට එකොළොස්‌ පොරොන්දම සුබ වේ.

මෙය නිවාසවල සුබ අසුබ සොයන එක්‌ ක්‍රමයක්‌ පමණි. තව ක්‍රම රාශියකි.

මෙලෙස සුබ පල සොයන ක්‍රම කීපයක්‌ මෙසේය.

දොර තැබීමේ ක්‍රමය, දොර තබන පාදය, බිත්ති පාදය, කාමර ස්‌ථානගත වීම, බිත්ති පිහිටීම, අත්තිවාරම් දෝෂ, වහළේ පරාළ, කුරුපා, යටලී, මූට්‌ටු දෝෂ, නිවසේ හැඩය අනුව දෝෂ, ජනෙල්වලට වහළේ පරාල එල්ලවීම, දොරවලට පරාල එල්ලවීම, වර්ගඵල දෝෂ, නිවසේ වර්ගය පිළිබඳ දෝෂ, නිවස අවටින් ගෙන දෙන දෝෂ, ඉඩමේ හැඩය නිසා දෝෂ, බිත්ති බැඳීමට හෝ වැටට අයත්වීම, ළිඳෙන් නිවසට ගෙන දෙන දෝෂ, ළිඳ ළඟ පිහිටීම, ළිඳේ කෝණ නිවසට වැටීම, ගේට්‌ටුව පිහිටීම, ගේට්‌ටුවේ පාදය, ඉඩමේ හැඩය, නිවසට බලපාන අසල සිටවන ලද වෘක්‌ෂ, පැළෑටි ආදිය වේ.

තවද සාදන ලද නිවසකට නව කොටසක්‌ පසුව එකතු කිරීම, නිවසේ වර්ගඵලය හැඩයට ගැලපෙන පරිදි වීම නොවුණොත් ඒ නිසා සිදුවන දෝෂ තිහකටත් අධික විය හැකයි.

මෙලෙස බලන විට ලංකාවේ නිවාස විශාල සංඛ්‍යාවක්‌ මෙම දෝෂවලට අයත් වීමෙන් නිවාස හිමියා මෙන්ම එහි නිවැසියන් අනේක විධ දුක්‌වලට ලක්‌වේ. බොහෝ අය මෙම දෝෂ පිළිබඳ නොදන්නා නිසා ඒවායින් දුක්‌ දොම්නස්‌ විඳිති.

මේ නිවාස දෝෂ නිසා වන අනන්ත වූ කරදරවලින් කීපයක්‌ වන්නේ රෝග වීම, විවිධ හදිසි අනතුරුවලට ලක්‌වීම, අකාලයේ මියයැම, ධන හානිවීම, සතුරු උපද්‍රව, අනවශ්‍ය ප්‍රේත, යක්‍ෂ දෝෂ ඇතිවීම, සමාජයේ පහතට වැටීම, සතුරන් ඇතිවීම විවාහ, රැකියා, අධ්‍යාපනය පසුබෑම ආදිය වේ.

We found this article from Divaina on 2012/02/17.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here