ඔබේ හඳහනේ මාසයකට වරක්‌ යෙදෙන සුබ යෝග

1641
හඳහනේ
හඳහනේ

යම් පුද්ගලයකුගේ හඳහනක්‌ තුළ මාසයකට වරක්‌ යෙදෙන ප්‍රබල වූ රාජයෝගයකට සමාන වූ සුබයෝග දෙකක්‌ සඳු ග්‍රහයා මුල්කරගෙන යෙදේ. මෙම සුබයෝග උත්පත්තියේදී යෙදී තිබුණහොත් ඉතා වාසනාවන්තවේ.

1. කුලිර යෝගය

යම්කිසි පුද්ගලයකුගේ හඳහනේ උත්පත්තියේදී හෝ සඳු ග්‍රහයා කටක රාශියේ යෙදී සිටිත්ද නැතහොත් මාසයක්‌ තුළ සඳු ග්‍රහයා රාශියෙන් රාශියට ගමන් කරන කාලය අතරතුර කටක රාශියේ ගමන් කරන දින දෙකාමාර තුළ මෙම කුලිර නම් ප්‍රබල සුබ යෝගය යෙදේ.

මෙම යෝගය යෙදීම තුළින් එම තැනැත්තාගේ විශේෂ වූ ගුණයක්‌ ඇතිවේ. රැකියාවක නිරත වන අයකු නම් තම ප්‍රධානීන්ගේ විශේෂ සැලකිල්ලට ලක්‌වේ. යන යන තැන්වල ගෞරවයට පත්වන තත්ත්වයට පත්වේ. ඕනෑම අයකුට කරුණාවෙන් කතා කරයි. දරදඬු පුද්ගලයකු වුවද මෙම කුලිර යෝගය යෙදෙන දින 2 1/2 තුළ උණුවන හිතකින් යුක්‌ත වේ. අන් අයගේ ප්‍රසාදයට නිරන්තරයෙන්ම පත්වන කාලයක්‌ වේ. තවද භූමිය ආශ්‍රිත කටයුතුවල නිරත වන්නන් හා ජලය ආශ්‍රිත රැකියා හා ව්‍යාපාර කටයුතුවල නිරත වන්නන්හට මෙම යෝගය යෙදීම හේතුවෙන් එම කටයුතුවල දියුණුව මෙන්ම ලාබද ලබන තත්ත්වයට පත්වේ.

මෙම යෝගයේ නියම ඵල ඇතිවන්නෙ පුර පක්‍ෂයට අයත් දින 15 තුළ යෙදීම තුළින්ය. අව පක්‍ෂයේ දින 15 තුළ මෙම යෝගය යෙදේ නම් මධ්‍යම ඵල උදා කරනු ඇත.

2. යස යෝගය

සඳු ග්‍රහයා වෘෂභ රාශියේ සිටියදී යම් පුද්ගලයකු උත්පත්තිය ලදහොත් මෙම යස යෝගය යෙදේ. තවද සෑම මාසයකම වරක්‌ම සඳු ග්‍රහයා වෘෂභ රාශිය හරහා ගමන aගන්නා දින දෙකහමාර තුළ මෙම යස යෝගය යෙදේ. මෙම යෝගය නියම ඵල පුර පක්‍ෂයේ දින 15 තුළ යෙදීමෙන් ඇතිවන අතර අව පක්‍ෂයේ දින 15 තුළ මෙම යෝගය යෙදීමෙන් මධ්‍යම ඵලද ඇතිවන්නේය.

මෙම යස යෝගය ස්‌ත්‍රියක්‌ හට යෙදේද අන් අයගේ සිත් තමා වෙත ආකර්ෂණය වනු ඇත. තවද ප්‍රේම සම්බන්ධතා තහවුරු වන කාලයක්‌ද වේ. පිරිමින්හට කාන්තාවන්ගේ සැලකිලි ලැබීම වැඩිවන කාලයක්‌ ලෙස පිරිමි හඳහන්වල සඳු ග්‍රහයා වෘෂභ රාශියක හරහා ගමන් කරන කාලය හඳුනාගත හැක. මෙම කාලය තුළ විවිධ දේවල් ලැබීමට හේතු යෙදේ. විවාහ යෝජනා වැඩිවන කාලයක්‌ද වේ. සියලු දෙනාගේ සිත් තමා වෙත ඇදී එන පෙනුමක්‌ මෙම යෝගය යෙදෙන කාලය තුළ ඇතිවනු ඇත.

මෙම යෝග දෙක පවතින අවස්‌ථාවලදී තමාගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉටුකරගත හැකි බැවින් එම කාල වකවානු තමාගේ සුබසිද්ධියට යොදා ගැනීම ඉතා යහපත් වේ

We found this article from Divaina on 2012/07/27.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here