නිවාස තැනීමේදී බලපාන ද්වාර දෝෂ

1662
නිවාස
නිවාස

නිවාස තැනීමේදී ප්‍රධාන දොරටුව ඉදිරිපිට දක්‌නට ලැබෙන ද්වාර දෝෂ දහඅටක්‌ දැකගත හැකිවේ.

1. මාර්ග දෝෂ 2. ස්‌තම්භ දෝෂ 3. තිරශ්චිත වේධ දෝෂ

4. සුසාන දෝෂ 5. කෝණ වේධ දෝෂ 6. විද්‍යාත්මක දෝෂ 7. කදිව දෝෂ 8. දේවතා දෝෂ 9. කුප දෝෂ 10. වෘක්‌ෂ දෝෂ 11. ජල නිර්ගමන දෝෂ

12. ද්වාර දෝෂ 13. රජක දෝෂ 14. මර්මස්‌ථාන දෝෂ 15. ගණිකා දෝෂ 16. රාජ දෝෂ 17. කුම්භාකාර දෝෂ 18. ම්ලෙච්ඡ දෝෂ

ද්වාර දෝෂ දහඅට පිළිබඳව වැදගත් කරුණු කිහිපයක්‌ ගැනද මීළඟට ද්වාර දෝෂ යෙදෙන ආකාරයත් එයින් ඇති වන දුර්විපාක පිළිබඳවත් සලකා බලමු. නිවසක්‌ තැනීමේදී ප්‍රධාන දොරටුව තැබීමට පෙර මෙහි සඳහන් වන ආකාරයට ද්වාර දෝෂ යෙදෙන ආකාරයට ද්වාර දෝෂවලට හසු නොවන ආකාරයට ප්‍රධාන දොර තැබිය යුතුවේ.

1. මාර්ග දෝෂ

නිවසක ප්‍රධාන දොරටුව ඉදිරිපිටම මාර්ගයක තුන්මංසලක්‌ (තුන්මංහන්දියක්‌) සිව්මංසල (හතරමං හන්දියක්‌) හෝ ප්‍රධාන පාරේ වංගුවක්‌ කෙළින්ම පිහිටා තිබීම වේ. මෙම දෝෂයට හසුවන ආකාරයට ප්‍රධාන දොර තැබීමෙන් ගේ හිමියාට මෙන්ම පවුලේ සාමාජිකයන්ට කරදර විපත් ඇතිවේ.

2. ස්‌තම්භ දෝෂ

සිහිවටන කණු, ගල් කණු කෙළින් ප්‍රධාන දොර පිහිටා තිබීම මත ස්‌තම්භ දෝෂයට හසුවේ. මෙම දෝෂයට යටත්ව ප්‍රධාන දොර තැබීම තුළින් එම නිවසේ පදිංචිකරුවන්ට විවිධ කරදර ඇතිවේ. සිතේ සැනසුම අඩු වේ. මානසිකව සිත් පීඩා ගෙන දීමෙන් විවිධ වූ රෝග නිතරම නිවැසියන් හට ඇති වේ. මෙවැනි දෝෂයට යටත්ව පවතින නිවසක වාසය කරන්නා වූ ස්‌ත්‍රීන් ද තම ස්‌වාමියාට හොර රහසේ අනියම් සම්බන්ධතාවල පැටලේ.

3. නිරශ්චිත වේධ දෝෂ

සත්ව නිෂ්පාදන ස්‌ථාන, මස්‌ වෙළෙඳසල් මාළු/කරවල වෙළෙඳසල්, සතුන් ඇතිකරන ගොවිපළවල් ඉදිරිපිට නිවසේ ප්‍රධාන දොර පිහිටා තිබීම තිරශ්චිත වේධ දෝෂ වේ.

එනමුත් නිවසක්‌ ඉදිරිපිට ඉහත ආකාරයේ ස්‌ථාන පිහිටා තිබීම අශුභ වේ. සත්වයින්ගෙන් මනුෂ්‍යයාට අහිතකර වූ විවිධ විෂබීජ නිකුත් වීමෙන් ලෙඩරෝග සෑදීමටත් නිතරම ගව ඝාතකාගාරවලත් මස්‌ පිණිස කුකුළන් මරණ ස්‌ථානවලින් නැගෙන්නා වූ හඬවල් හේතුවෙන්ද මානසිකව සිත් කම්පන ඇති වීමටත් නිවස තුළින් සුබ ගමනක්‌ පිටත්ව යාමට එළියට බැසීමේදී ඉහත අසුබ දර්ශන දැකීමට සිදුවීමත් හේතුවෙන් තම සිත මෙන්ම කරන්නට යන කටයුතුද අඩපණ තත්ත්වයට පත් විය හැක.

4. සුසාන දෝෂ

නිවසේ ප්‍රධාන දොර ඉදිරිපිට සුසාන භූමි පිහිටා තිබීම අශුභවේ. විවිධ වූ කරදර බාධකවලට නිවසේ පදිංචි කරුවන්ට මුහුණ දීමට සිදුවේ. හදිසි අකල් මාරක පවා ඇති විය හැක.

5. කෝණ වේධ දෝෂ

ප්‍රධාන දොර ඉදිරියට නිවසක කොනක්‌ හිස්‌ පාළු භූමියක කොනක්‌, මං සන්ධියක කොනක්‌. නිවසේ දොර ඉදිරිපිට පිහිටා තිබීමයි. විවිධ වූ කරදරවලට මෙම දෝෂය නිසා නිවැසියන් ලක්‌වේ. භූත දෝෂ ඇති වීමටත් යතුරු කරදර ඇතිවීමටත් විවිධ වූ භය වීම් වලට ලක්‌වීමත් හදිසි අනතුරු වලට ලක්‌වීමත්, නිවසේ දියුණුව අඩු වීමටත් හේතු වන්නේය. තමන් කිරීමට යන කටයුතු ද අඩාල වනු ඇත.

6. විද්‍යාත්මක දෝෂ

වංගුවක්‌ වැනි ස්‌ථානයක්‌ ඉදිරිපිට ප්‍රධාන දොර පිහිටා තිබීම හේතුවෙන් නිවස තුළට දූවිල්ල විවිධ අශුභ වූ වායුන් ඇතුල්වීම හේතුවෙන් එම නිවැසියන්ට විවිධ වූ ශාරීරික මෙන්ම ශ්වසන රෝගවලට පත්විය හැක.

7. කදිව දෝෂ

ප්‍රධාන දොර ඉදිරිපිට අපිරිසිදු ජලය පිරි ස්‌ථානයක්‌ පිහිටීමයි. විවිධ රෝගාබාධ මෙන්ම දුක්‌ කරදර පිරි ජීවිතයක්‌ ගත කිරීමට හේතුවේ.

8. දේවතා දෝෂ

ප්‍රධාන දොර ඉදිරිපිට ආගමික ප්‍රතිමා දේව ප්‍රතිමා, බුද්ධ ප්‍රතිමා පිහිටා තිබීම දේවතාදෝෂ නම් වේ. එම නිවසේ පදිංචි අය හට නොසිතූ කරදර මතුවේ. කිරීමට යන වැඩ කටයුතු සඳහා බාධා මතුවේ. ධනය නැති නාස්‌ති වීයයි. එම නිවසේ අය හට විවිධ කටයුතු සඳහා උනන්දුව උත්සාහය අඩුවී යයි.

9. කුප දෝෂ

නිවසක ප්‍රධාන දොරටුව ඉදිරිපිට ළිඳ පිහිටා තිබීම කුප දෝෂය නම්වේ. එවැනි නිවාසවල වාසය කරන්නන් හට සිහිමද ගතිය මෙන්ම විවිධ රෝගද පවුලේ අය සමග විවිධ මතභේද නිසා ගැටුම් කාරීත්ව මතුවී පවුලේ සාමය බිඳ වැටීම් ද ඇතිවේ.

10. වෘක්‌ෂ දෝෂ

නුග ගස්‌, කොට්‌ටම්බා ගස්‌, පලු ගස්‌ ඉදිරියේ නිවසේ ප්‍රධාන දොර පිහිටා තිබීම වෘක්‌ෂ දෝෂය වේ. මේ හේතුවෙන් එම නිවැසියන්ට සතුරු කරදර මෙන්ම පවුලේ සාමාජිකයන් අතර අඬදබරද තම දූ දරුවන්ට විවිධ වූ කරදර ඇති වීමටත් හේතුවේ.

11. ජල නිර්ගමන දෝෂ

නිවසේ ප්‍රධාන දොර ඉදිරිපිට ගංගා, ඇළ දොළ වැනි ගලාගෙන යන දියපාරක්‌ පැවතීම ජල නිර්ගමන දෝෂ වේ. විවිධ වූ කරදර සහිත ජීවිතයක්‌ ගත කිරීමට මෙන්ම රෝගපීඩාද ඇති වීමට හැක.

12. ද්වාර දෝෂ

වෙනත් නිවසක ප්‍රධාන දොර තම නිවසේ ප්‍රධාන දොර කෙළින්ම පිහිටා තිබීම, තම නිවසට පැමිණෙන ප්‍රධාන ගෙට්‌ටුව ඉදිරිපිට වෙනත් නිවසක ප්‍රධාන දොර කෙළින්ම පිහිටා තිබීම ද ද්වාර දෝෂ වේ. ඇස්‌වහ කටවහ ඇති වීමටත් විවිධ කරදර ගෙන දීමටත් ද්වාර දෝෂ සමත් වේ.

13. රජක දෝෂ

නිවසේ ප්‍රධාන දොරටුව ඉදිරිපිට රෙදි සෝදන ස්‌ථාන, නාන තොටවල් පැවතීම රජක දෝෂ ලෙස හැඳින්වේ.

14. මර්මස්‌ථාන දෝෂ

නිවසේ ප්‍රධාන දොර ඉදිරිපිට වැසිකිළි අපද්‍රව්‍ය ගලා යන කානු පැවතීම මර්මස්‌ථාන දෝෂ වේ. විවිධ ලෙඩ රෝග ඇතිවීමටත් සතුරු කරදර ඇති වීමටත්, නිවසේ දියුණුව අඩාල වීමටත් පවුලේ සමගිය අඩපණ වීමටත් හේතු වේ.

15. ගණිකා දෝෂ

නිවසේ ඉදිරිපිට/දොර ඉදිරිපිට ගණිකාවන් වාසය කරන නිවසක්‌ පිහිටා තිබීම ගණිකා දෝෂ වේ. පවුලේ සමගිය නැති වී යාමටත් දරුවන් නොමගයාමත්, ධන හානියත් හදිසි මාරක පවා ඇති වීමටත් හේතු වේ.

16. රාජ දෝෂ

නිවසේ ඉදිරිපිට රාජ්‍ය මැති ඇමැතිවරුන්ගේ නිවාස පිහිටා තිබීම රාජ දෝෂ වේ. සතුරු කරදර, විවිධ කරදර, මත වැඩ කටයුතු සඳහා බාධා වීම් විවිධ හේතු මත භයවීම්ද ඇති වේ.

17. කුම්භාකාර දෝෂ

නිවසේ ප්‍රධාන දොර ඉදිරිපිට මැටිවලින් සාදන භාණ්‌ඩ නිෂ්පාදන ස්‌ථාන පැවතීම (උළු, වළං, ගඩොල් සාදන ස්‌ථාන) විවිධ රෝග පීඩා ඇතිවීමත් සතුරු කරදර ඇති වීමත්, සිදුවිය හැක.

18. ම්ලේච්ඡ දෝෂ

ප්‍රධාන දොර ඉදිරිපිට යාචකයන් වැනි අයගේ පදිංචි ස්‌ථාන පිහිටීම ම්ලේච්ඡ දෝෂ වේ. නිවසේ දියුණුවට බාධා ඇති වීමත්, පවුලේ සමගියට බාධා වීමත් සතුරු කරදර විවිධ භය වීම්ද මානසික සිත් පීඩා වලටද හේතුවේ.

We found this article from Divaina on 2013/02/22.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here