ඔබ ගැන බොහෝ කරුණු කේන්දරයේ ලියා තිබේ

5507
චතුර්තාම්ශ
චතුර්තාම්ශ

[ratings]

අද බොහෝ දෙනා කේන්දරය රැගෙන විත් අසන ප්‍රශ්නය වන්නේ විවාහය සිදු වන්නේ කවදාද යන්නයි. ජ්‍යෙතිෂයේදී විවාහය යනු දෙදෙනෙකුගේ සම්බන්ධ වීමකි.

සත්වැන්න හිමියා මිතුරු හෝ ශුභ රාශියක තැන්පත් වී සිටියදී හෝ ක්‍ෂේත්‍ර රැසක සිටි කල්හි වයස 5 හෝ 9 දී නැතහොත් ඉතා ඉක්‌මනින් (සාමාන්‍ය සිරිතට පිටින්) විවාහ වනු ඇත. මෙය නීත්‍යානුකූල විවාහ වීමක්‌ නොව)

රවි හතේ සිටින අතර රවි සිටින රාශිය හිමියා සිකුරු සමග සම්බන්ධ වී ඇත්නම් වයස 7 හෝ 11 දී විවාහ වෙයි.

ශුක්‍ර දෙකේ සහ 7 අධිපති 11 වන රාශියේ සිටි විටදී එම ජන්මියා. වයස 10 දී හෝ 16 දී විවාහවේ.

සිකුරා කේන්ද්‍රස්‌ථානය හා ලග්නාධිපතියා මකර හෝ කුම්භ රාශියේ සිටි විටදී වයස 11 දී විවාහවේ. සිකුරු කේන්ද්‍රස්‌ථානයක සිටින අතර ශනි ශුක්‍ර ගෙන් 7 වැන්නේ සිටි විටදී වයස 12 දී හෝ 19 දී විවාහය සිදුවේ.

ශුක්‍ර සඳුගෙන් සහ ශනිගෙන් 7 වැන්නේ තැන්පත් ව සිටිවිටදී වයස 18 දී විවාහය සිදුවේ. ලග්නාධිපති හෝ 7 අධිපති ස්‌ථාන මාරු කරගෙන සිටියදී වයස 14 දී හෝ 20 දී විවාහය සිදුවේ. සත්වැන්න අධිපතියා 11 වැන්නේද ලග්නාධිපති යා 10 යේද සිටීනම් එම ජන්මියා වයස 15 දී විවාහ වේ.

සිකුරු 7 වැන්නේ හෝ 9 වැන්නේ ද හත අධිපති ශුක්‍රගෙන් 7 වැන්නේ සිටි විටදී එම ඡන්මියා වයස 27 දී විවාහවේ. ශනි 8 සිටියදී ලග්නාධිපති ශුක්‍ර සමග එක්‌ වී සිටිය හොත් වයස 33 දී විවාහ වෙයි.

ශුක්‍ර පස්‌ වැන්නේද රාහු එකොලහේද සිටි විටදී වයස 17 දී හෝ 30 දී විවාහය සිදුවේ.

ශුක්‍ර 5 සිටි විටදී 5 අධිපති 9 සිටි විටදී වයස 22 දී විවාහය සිදුවේ.

8 අධිපති 8 සිට ලග්නාධි පති ශුක්‍ර සමග යෙදුන විටදී වයස 25 දී හෝ 33 දී විවාහවේ.

හත අධිපති 5 අධිපති සමග එකට සිට 12 අධිපතිට පෙනෙමින් ලග්නයේ සිටි විටදී එම පුද්ගලයනට බිරියන් 5 දෙනෙක්‌ සිටී.

හත්වැන්න අධිපති 5 අධිපති සමග තුන්වැන්නේ සංයෝගම සිටියදී 11 වැන්න අධිපතිට පෙනේ නම් ඔහුට බිරියන් 5 දෙනෙකි. ශුක්‍ර මිතුන කන්‍යා ධනු හෝ මීණ රාශියක සිටින අතර එම රාශිය අධිපති (බුද හෝ ගුරු) උච්චවද 7 අධිපති බලවත්ව සිටිය හොත් එම ඡන්මියනට බොහෝ අඹුවෝ ලැබේ.

7 අධිපති නිර රැසක සිටින අතර ශුභයකුට පෙනේ නම් ඔහුට අඹුවන් කිහිප දෙනෙකු ලැබේ. ශුක්‍ර ද දෙක සහ 7 අධිපතියන් කේන්ද්‍ර ත්‍රිකෝන උච්ච හෝ ස්‌ක්‍ෂෙත්‍ර ස්‌ථානයක සිටිය හොත් ඔහුට එක්‌ බිරිඳක්‌ පමණක්‌ හිමිවේ.

7 අධිපති 2 හෝ 7 දකිමින් කේන්ද්‍ර හෝ ත්‍රිකෝණ ස්‌ථානයක සිටීම හෝ 2 හෝ 7 අධිපති දෘෂ්ටිය ලැබුවන් එම දෙදෙනා එකට සිටියත් 7 අධිපති 2 හෝ 2 අධිපති 7 සිටියත් ඔහුට බොහෝ අඹුවන් සිටී.

2 වැන්නේ පාපයන් කිහිප දෙනෙක්‌ සිටින අතර හෝ 7 අධිපතියා පාපයන් සමග යෝග වී සිටින විට ශුක්‍ර කේතු සමග සිටී නම් ඔහුට බිරියන් තිදෙනෙකි.

7 අධිපති උච්චම ස්‌වරාෂි ගතව හෝ දිග්බලව 10 වැන්න හිමියා සමග හෝ දහවැන්න හිමියාගේ දෘෂ්ටි ලබමින් සිටිය හොත් ඔහුට අඹුවන් බොහෝ සිටී.

දෙවැන්න හෝ 7 අධිපති සමග පාප ග්‍රහයින් සම්බන්ධව ඇත්නම් එම පාප ග්‍රහයින්ගේ පමණට බිරියන් මිය යන බව සඳහන්ව තිබේ. නමුත් අද කාලයේ එසේ මියයනු වෙනුවට දික්‌කසාද හෝ වෙන් වීම් සිදු වෙනු ඇත.

7 අධිපතියා දුර්වලව 6, 8, 12 යන ස්‌ථානයක සිටී නම් සහ සිකුරු නීචව සිටී නම් ඔහුගේ බිරිඳ නැසේ. හෙවත් විවාහය අසාර්ථක වනු ඇත.

7 අධිපති ශුභ රාශියක සහ ශුභ නවාංශකයක අයත්ව ශුභ ග්‍රහයන්ගේ බැල්ම ලබමින් සිටීනම් ජන්මියාගේ බිරිඳ වැදගත් පවුලකට අයත් වේ.

සතුරු රාශියක හෝ සතුරු නවාංශකය පාප දෘෂ්ටි ලැබ සිටී නම් එම ඡන්මියාගේ බිරිඳ පහත් පවුලකට අයත්ය.

7 අධිපති ශුභ රාශියක සහ ශුක්‍ර දෙවැන්න බලවත්ව සිටී නම් ඔහුට අංග සම්පූර්ණ බිරිඳක්‌ ලැබේ.

7 අධිපති සුබයන්ට පෙනෙමින් කේන්ද්‍රස්‌ථානයක සිටී නම් මිශ්‍ර හෝ සම හෝ උච්ච නවාංශකයක සිටී නම් ඔහුට ලස්‌සන හුරුබුහුටි බිරියක්‌ ලැබේ.

7 සහ 6 අධිපතින් ලග්නයේ තැන්පත්වී රාහුට පෙනේ නම් ඔහුගේ බිරිඳ පහත් චරිතයක්‌ ඇත්තියෙකි.

7 අධිපති ශනි හෝ කුජගේ රාශියක තැන්පත් වී සිටි විටදී එම රාශිය හිමි කුජ හෝ ශනි 7 සිටි විටදී පහත් චරිතයක්‌ ඇති බිරියක්‌ ලැබේ.

කුජ ශුක්‍ර සමග සඳුට පෙනෙමින් මේෂ හෝ වෘෂ්චිකයේ හෝ නවංශක වල හෝ සිටිවිටදී දුසිරිතයෙහි ඇළුන බිරිඳක්‌ ලැබේ.

ශුක්‍ර මකර කුම්භ දෙකේ එකක හෝ ශුක්‍ර තැන්පත් නවංශකයකට ශනි යෝග වී ඇති විටදී සඳුගේ බැල්ම ලැබුණ හොත් විවාහයට ප්‍රථම චරිතය කැලැල් කරගත් ස්‌ත්‍රියක්‌ විවාහයට ලැබේ.

හත අධිපති සිකුරු සමග සිකුරුගේ රාශියක හෝ දෙවැන්න අධිපති ශුක්‍ර සමග වෘෂභ හෝ තුලාවේ තැන්පත් වූ විට දී හෝ කුජ 7 සිටි විටදී හෝ 7 අධිපතියා සමග එක්‌ වූ විටදී චරිතය කෙලෙසා ගත් යුවතියක්‌ විවාහයට ලැබේ.

ශනි 7 සහ 7 අධිපති 12 සිටින අතර දුර්වල ශුක්‍ර සිටිය හොත් ඡන්මියාට බිරිඳගෙන් සුවයක්‌ නොලැබෙනු ඇත.

6, 7, 8 යන ස්‌ථාන 3 හිම පාපයන් තැන්පත් වී සිටීමෙන් විවාහය අවාසනාව නිවසට ගෙන ආවා වැනිය.

7 අධිපතියා නිමව හෝ අස්‌ව පාපයන් සමග හෝ හය අට හෝ දොළහ යන නැකත සිටින අතර හෝ පාප දෘෂ්ටි හෝ පාප යෝගද යෙදේ නම් ඔහුට කිසි දිනක විවාහ සුවය විඳීමට නොහැක.

කුජ 7 8 හෝ 12 යන තැනකද ඒ කුජ සිටින රාශිය අධිපතියා 2 වැන්නේ සිට 6 වැන්න අතර සිටී නම් එම ඡන්මියා දෙවරක්‌ විවාහ වෙනු ඇත.

2, 6, 7 අධිපති හෝ ශුක්‍ර යන 4 දෙනාගෙන් කෙනෙක්‌ පාපයක සමග සිටී නම් සිය බිරිඳට වඩා පෙර අඹුවන්ට ලොල් වෙන අයෙකි. මෙසේ මේ ග්‍රහයන් ලග්නයේ හෝ 7 සිටී නම් වඩාත් මෙය ප්‍රකට වේ.

4, 6, 7 යන ග්‍රහයන් එක්‌ වී 9 සිටි විටදී ඡන්මියාගේ පියා පහත් චරිතයක්‌ ඇත්තෙකි. මෙය 4 අධිපති 6 හෝ 7 අධිපතිට 9 ද හිමි නම් එහි තැන්පත් වූ විටද එසේමයි. එමෙන්ම 6,7 අධිපතීන් 9 අධිපති ට 4 ද හිමි නම් එම ග්‍රහයින් 4 තැන්පත් වූ විටදී එසේමයි.

7 අධිපති 9 වැන්නේ අංශක 2 ට අඩුවෙන් සිටී නම් විවාහකයාගේ සහෝදරී සමග සම්බන්ධතා පවත්වා ගනී.

We found this article from
Divaina
Also Sinhala to English Google word to word translation

can be found here