යෝග සංයෝග රාජයෝග

3087
රාජයෝග
රාජයෝග

ඕනෑම ජන්මියෙකුගේ තම ජන්ම පත්‍රයේ ග්‍රහයන්ගේ සුබ හා අසුබ ස්‌ථාන සටහන් කර ඇත. එහිදී ලග්න කේන්ද්‍ර සටහන හා නවාංශක කේන්ද්‍ර සටහන පිළිබඳව විමසා බැලිය යුතු වේ. ලග්න කේන්ද්‍රයේ ග්‍රහයන් පිහිටා ඇති ආකාරය හා නවාංශක කේන්ද්‍රයේ ග්‍රහයන් පිහිටා ඇති ආකාරය අනුව ජ්‍යෙතිෂ්‍යවේදීන් විසින් අදාළ ජන්මියාට ඇති ග්‍රහයෝග පිළිබඳව ඔවුන් දැනුවත් කරනු ලබයි. ඕනෑම කේන්ද්‍ර සටහනක සුභ යෝග මෙන්ම අසුභ යෝග ද ඇති බව සිහිපත් කරන අතර, ඵලාපල කීමේදී සමහර ජ්‍යෙතිෂ්‍යවේදීන් ඒ පිළිබඳව සැලකිල්ලක්‌ නොදක්‌වන බව ද පෙන්වා දෙමි.

ලග්න කේන්ද්‍රයේ එක්‌ කොටුවක පරතරය අංශක 30 කි (30)) නවාංශක කේන්ද්‍රයේ එක්‌ කොටුවක පරතරය අංශක 3 කලා 20 කි. (3) 202) කි. ඒ අනුව සියලු ග්‍රහයන්ගේ යෝග, සංයෝග පිළිබඳ සාමාන්‍ය දැනීමක්‌ ලබා දීමට හා ඔබගේ ජන්ම පත්‍රයේ යෝග, සංයෝග පිළිබඳව සාමාන්‍ය දැනීමක්‌ ලබා දීම මෙම ලිපියේ අරමුණය.

ග්‍රහයන් සංයෝග වීමට සපුරාලිය යුතු මූලික අවශ්‍යතා

ග්‍රහයන් දෙදෙනකු හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක්‌ සංයෝග වීමට සපුරාලිය යුතු මූලික අවශ්‍යතා පහතින් සඳහන් කරමි.

 1. රවි සමඟ සංයෝග වීමට ඕනෑම ග්‍රහයෙකු අංශක 15 ක පරතරයකින් සිටිය යුතුය.
 2. සඳු සමඟ සංයෝග වීමට ඕනෑම ග්‍රහයෙකු අංශක 12 ක පරතරයකින් සිටිය යුතුය.
 3. සෙසු ග්‍රහයන් දෙදෙනකු සංයෝග වීමටඅංශක 8 ක පරතරයකින් සිටිය යුතුය.

මෙම පරතරය සොයාගත හැක්‌කේ නවාංශක කේන්ද්‍රයෙනි.

ඕනෑම ජන්මියකුගේ ජන්ම පත්‍රයක සුබයෝග මෙන්ම අසුබ යෝග ද නැතුවාම නොවේ. එහි ප්‍රතිඵල ලැබෙනුයේ අදාළ පුද්ගලයාගේ ක්‍රියාකලාපයන් තුළ බව සඳහන් කරන අතර, එහි ඵලවිපාක ලැබෙනුයේ අදාළ ජන්මියාගේ මහ දශා, අන්තර් දශා කාලයක්‌ තුළ බව සඳහන් කරමි. ජ්‍යෙතිෂය සොයාගත් පැරැණි සෘෂිවරුන් ජන්ම පත්‍රයක ඇති යෝගය පමණක්‌ බව නිශ්චිත වශයෙන් සඳහන් කොට නැත. නමුත් ආචාර්ය පියසේන රතුවිතානයන්ගේ යෝග 550 යන ග්‍රන්ථයේ යෝග පිළිබඳව මනා හැඳින්වීමක්‌ කර තිබේ. එම යෝග තුළින් ඔබට වඩාත් තේරුම් ගත හැකි යෝග කිහිපයක්‌ පිළිබඳව විග්‍රහ කරමි. එහිදී යම් රාජ යෝගයක්‌ ඇති ඕනෑම අයෙකුට රජ වීමට නොහැකි බව ද පසක්‌ කර සිටිමි.

ග්‍රහයකු බලවත් වන ක්‍රම

 1. උච්ච බව
 2. මූල ත්‍රිකෝණ බව
 3. ස්‌වක්‌ෂේත්‍ර බව
 4. මිත්‍ර බව
 5. සම බව
 6. සතුරු බව
 7. සතුරු මූඨ බව
 8. නීච බව

ග්‍රහ මණ්‌ඩලයේ සියලුම ග්‍රහයන්ගෙන් යෝග සෑදෙන අතර, ඒ පිළිබඳව ඔබට තේරුම් ගත හැකි දළ සැකැස්‌මක්‌ ඉදිරිපත් කරමි.

 • රවි – වෙශි වොශි උභයචාරී යෝගය
 • සඳු
  • සුනඵා අනඵා දුර්දරා යෝගය
  • චන්ද්‍රාදි යෝගය
  • ගජකේෂරී යෝගය සුභ යෝග
  • සතට යෝගය – අසුභ යෝග
 • කුජ – රුචක යෝගය
 • බුධ – භද්‍ර යෝගය
 • ගුරු – ගුරු හංස යෝගය } පංච මහා පුරුෂ යෝග
 • ශුක්‍ර – මාලවී යෝගය
 • ශනි – ශශ යෝගය
 • රාහු කේතු – ඡායා ග්‍රහයන් කාල සර්ප යෝගය (අසුභ යෝග)

වෙශි වොශි උභයචාරී යෝගය

යම් ජන්ම පත්‍රයක රවි ග්‍රහයාට දෙපසින් එනම් දෙවැනි හා දොළොස්‌වන භාවයෙහි එක්‌ ග්‍රහයෙකු බැගින් තැන්පත් වීම මෙසේ හඳුන්වා දිය හැක. (සඳු, රාහු. කේතු හැර) ඒ අනුව වෙශි යෝගය යනු රවි ග්‍රහයාට දෙවැනි භාවයේ ග්‍රහයෙකු සිටීමයි. වොශි යෝගය යනු රවි ග්‍රහයාට දොළොස්‌වන භාවයෙහි ග්‍රහයන් සිටීමක්‌ ලෙස හැඳින්විය හැකි අතර, රවි ග්‍රහයාට දෙපස භාවයන්හිදී සුභ ග්‍රහයන් (බුධ. ගුරු, සිකුරු) සිටීම ශුභ කර්තරී උභයාරී යෝගය ලෙසත් රවි ග්‍රහයාට දෙපස අසුභ ග්‍රහයන් (කුජ, ශනි) සිටීම පාපකර්තරී උභයචාරී යෝගය ලෙසත් හඳුන්වා දියහැක.

සුනඵා අනඵා දුර්දරා යෝගය

යම් ජන්ම පත්‍රයක සඳුට දෙපසින් (2, 12 භාවවල) එක්‌ ග්‍රහයෙකු බැගින් තැන්පත් වී සිටීම (රවි, රාහු, කේතූ හැර) මෙසේ සඳහන් කළ හැක. මෙහිදී සුනඵා යෝගය ලෙස සඳුට දෙවැනි භාවයෙහි ග්‍රහයෙකු තැන්පත් වීම ද අනඵා යෝගය ලෙස ද සඳුට 12 වන භාවයේ ග්‍රහයෙකු තැන්පත් වීම ද හඳුන්වා දිය හැක. සඳු ග්‍රහයාට දෙපසින් සුභ ග්‍රහයන් පිහිටීම (බුධ, ගුරු, සිකුරු) සුභ කර්තරී සුනඵා අනඵා දුර්දරා යෝගය ලෙසත්, සඳු ග්‍රහයාට දෙපස පාප ග්‍රහයන් (කුජ, ශනි) තැන්පත්ව ඇති විට පාප කර්තරී සුනඵා දුර්දරා යෝගය ලෙසත් හඳුන්වා දිය හැක.

චන්ද්‍රදී යෝගය

යම් ජන්ම පත්‍රයක සඳු ග්‍රහයා සිටින භාවයෙහි සිට පිළිවෙළින් 6, 7, 8 භාවයන්වල සුභ ග්‍රහයන්ගේ පිහිටීම මෙසේ දැක්‌විය හැක.

ගජකේෂරී යෝගය

මෙම යෝගය සෑදෙනුයේ ද සඳු ග්‍රහයාගෙනි. සඳු ග්‍රහයා, කේන්ද්‍රගතව ඇති විට (1, 4, 7, 10, භාවවල) ගුරු ග්‍රහයා එකී ස්‌ථානයක (1, 4, 7, 10 භාවවල) තැන්පත් වීම මෙලෙස හඳුන්වා දිය හැක.

සකට යෝගය (අසුභ යෝගයකි)

මෙම යෝගය ද සඳු ග්‍රහයා මුල්කර ගෙන සෑදෙන්නෙකි. සමහර ග්‍රන්ථවල මෙය ගුරු ග්‍රහයා මුල්කර ගෙන සෑදෙන්නක්‌ බව විග්‍රහ කර ඇත. මෙය සෑදෙනුයේ සඳු ග්‍රහයා සිටින භාවයේ සිට 6, 8, 12 භාවයන්හිදී ගුරු ග්‍රහයා තැන්පත් වීම සකට යෝගය ලෙස හැඳින්විය හැක.

පංච මහා පුරුෂ යෝග

රුචක යෝගය

මෙය සෑදෙනුයේ කුජ ග්‍රහයාගෙනි. කේන්ද්‍රස්‌ථානවල (1, 4, 7, 10 භාවවල) කුජ ග්‍රහයා උච්ච රාශියක හෝ ස්‌වක්‌ෂේත්‍රව සිටීම රුචක යෝගය ලෙස හඳුන්වා දිය හැක.

භද්‍ර යෝගය

මෙම යෝගය සෑදෙනුයේ බුධ ග්‍රහයාගෙනි. කේන්ද්‍රස්‌ථානවල බුධ ග්‍රහයා උච්චව හෝ ස්‌වක්‌ක්‍ෂේත්‍රව සිටීම භද්‍ර යෝගය ලෙස හඳුන්වා දිය හැක.

ගුරු හංස යෝගය

මෙම යෝගය ගුරු ග්‍රහයාගෙන් සෑදෙන්නෙකි. කේන්ද්‍රස්‌ථානවල ගුරු ග්‍රහයා උච්චව හෝ ස්‌වක්‌ෂේත්‍රව සිටීම ගුරු හංස යෝගය ලෙස හැඳින්විය හැක.

මාලවී යෝගය

මෙම ග්‍රහයෝගය සිකුරු ග්‍රහයා මුල්වීමෙන් සෑදෙන්නකි. කේන්ද්‍රස්‌ථානවල සිකුරු ග්‍රහයා උච්චව හෝ ස්‌වක්‌ෂේත්‍රව සිටීම මාලවී යෝගය ලෙස හඳුන්වයි.

ශශ යෝගය

ශශ යෝගය ලෙස හැඳින්වෙන්නේ ශනි ග්‍රහයා කේන්ද්‍රස්‌ථානයේ උච්චව හෝ ස්‌වක්‌ක්‍ෂේත්‍රව සිටීමයි.

කාල සර්ප යෝගය

ග්‍රහ මණ්‌ඩලයේ ඡායා ග්‍රහයන් දෙදෙනා වන රාහු, කේතු යන ග්‍රහයන්ට මැදිව අනෙකුත් සියලුම ග්‍රහයන්ගේ පිහිටීම මේ නම් වේ.

සාමාන්‍ය ජන්මියෙකුගේ ජන්ම පත්‍රයේ ඇති වඩාත් තේරුම් ගත හැකි රාජයෝග තුනක්‌ තිබේ. රාජ යෝග විශාල ප්‍රමාණයක්‌ ඇති මුත් රාජ යෝග තිබූ ආකාරයට රජෙකු විය නොහැකි බවත්, තමා විසින් සිදු කරන ක්‍රියාවන් අනුව සමාජයේ පිළිගැනීම රජෙකු හා සමාන බවත් සඳහන් කරමි.

රාජයෝග

නීච භංග රාජයෝගය

මෙම රාජ යෝගය සෑදෙනුයේ යම් ජන්ම පත්‍රයක එකම රාශියක්‌ තුළ එම රාශියට නීච ග්‍රහයෙකු හා උච්ච ග්‍රහයෙකු සංයෝග වීමෙනි. එහිදී නීච ග්‍රහයාගේ නීච බව උච්ච ග්‍රහයා විසින් භංග කිරීමෙන් රාජ යෝගය උදා වේ.

ධර්ම කර්මාධිපති රාජයෝගය

ජන්ම පත්‍රයක 9 වන භාවය ධර්මස්‌ථානය ලෙසත්, 10 වන භාවය කර්මස්‌ථානය ලෙසත් හැඳින්වෙන අතර, එකී භාවයන්වල අධිපති ග්‍රහයන් සංයෝග වී කේන්ද්‍රස්‌ථානයේ ඕනෑම භාවයක තැන්පත් වීම මේ නමින් හැඳින්වේ.

විපරීත රාජ යෝගය

ජන්ම පත්‍රයක 6 වන භාවය රෝගාස්‌ථානයයි. 8 වන භාවය මාරක ස්‌ථානයයි. 12 වන භාවය වැය ස්‌ථානයයි. එම ස්‌ථාන තුනේ අධිපති ග්‍රහයන් 6, 8, 12 යන භාවයන්හිදී ස්‌ථානගත වීම තුළින් මෙම රාජ යෝගය සෑදෙන බව කිව යුතුය. මෙහිදී 6 වන භාවයේ අධිපති ග්‍රහයා 6, 8, 12 භාවයන් තුළ එක්‌ ස්‌ථානයක තැන්පත් වීම හර්ෂායෝගය ලෙසත්, 8 වන භාවයේ අධිපති ග්‍රහයා 6, 8, 12 එක්‌ ස්‌ථානයක තැන්පත් වීම සරල යෝගය ලෙසත්, 12 වන භාවයේ අධිපති ග්‍රහයා 6, 8, 12 න් එක්‌ භාවයක තැන්පත් වීම විමලා යෝගය ලෙසත් හැඳින්වෙන අතර පොදුවේ මෙම යෝග තුන එක්‌ ජන්ම පත්‍රයක පිහිටීම විපරීත රාජයෝගය ලෙස හඳුන්වා දිය හැක.

We found this article from Divaina on 2013/08/11.