රෝගාබාධ සඳහා ඉපැරැණි ගුරුකම්

1190
රෝගාබාධ
රෝගාබාධ

බෝවන රෝගාබාධ වලින් වැළකීමට

බෝවන රෝගියකු නිවසේ සිටින විට අන් අයට එම රෝගාබාධ නොවැළඳීමට නැවුම් බඳුනකට ජලය ගෙන 108 වර මතුරා නිවසේ උළුවස්‌ස උඩින් තබන්න. රෝගය නොවැළඳුන අයට මතුරා ගත් පැන් ටික ටික උදේ සවස බීමට දෙන්න. පැපොල්, සරම්ප, උණ. ඇස්‌ලෙඩ, කම්බුල්ගාය වැනි බෝවන රෝගවලට සුදුසුය.

මන්ත්‍රය –
ඕං මුනි මහා මුනි වෙසමුනි බන්ධ බන්ධ ඒස්‌වාහා
ඕං මුනි වජ්‍ර මුනි කාලදේව මුනි මුන් ඒස්‌වාහා
ඕං නමෝ බු මුනි ශ්‍රී මා මුනි ආරක්‍ෂා බන්ධ ඒස්‌වාහා

ඊටම – පෙරුම්කායම් ගුලි සාදා ඒ මැදට රසදිය දමා හොඳට ගුලිකර ඉහත මන්ත්‍රයෙන් 108 වර මතුරා බෝ නොවූ අයට බඳින්න. රසදිය නැත්නම් අමුකහ, සුදුලූනු පෙති 3 බැගින් මතුරා බඳින්න.

ඇස්‌ රුදාවට

සමන් පිච්ච කැකුළු දැමූ වතුර හෝ දෙළුම් කොළ තැම්බූ වතුර 7 බැගින් පහත මන්ත්‍රයෙන් මතුරා 7 වරක්‌ ඇස්‌ සෝදන්න. කිසිවෙකුට බෝ නොවේ.

ඕං නමෝ සද්දින්නේ ස්‌වාහා
ඊටම – ඕං ඉරමංඩලේපා සදමංඩලේපා තඩුත්තු තඩුත්තු ඒස්‌වාහඃ (108)
හුණු මතුරා දෙකම්මුලේ ගාන්න

කටී වායුවට

ඕ නමෝ සත් මුහුදකට එතෙර ඒ දේසේ එරන්දු ගොඩැල්ලේ එරන් ඇලි කිඹුලෙක්‌ ඇත. එරන් ඇලි කිඹුලාගේ පිටේ දිය සෙවෙල් මෙම අනින් ඇරේවායි සැණින් අසූවක්‌ වායු නසා අසූවක්‌ රුජා නසා අසූවක්‌ ඇවිල්ලි දෙවිල්ලි නසා අසූවක්‌ හදි හූනියම් නසා ගිනි සේ ආවත් බු¥ ආඥාවෙන් ගිනි විසේ සිහිල් වී ඒස්‌වඃ

එඬරු තෙල් රත්කර මතුරා උදලු තැටිල්ලට වත්කර විලුඹෙන් පාගන්න

ළදරුවන්ගේ පණු ගායට

ඕ නමෝ ගෙරි පණුවා තොගේ නම මම දනිමි. මගේ නම තෝ නොදනී. කිරෙන් බත් දෙමි. කට අරු මෝඩයා කට අරු

වතුර කසාය බේත් මී පැණි 21 වර මතුරා දෙන්න

උලුක්‌කුවට

උලුක්‌කුවට සන්ධිවීමට තල තෙල් 108 වර පහත මන්ත්‍රයෙන් මතුරා උලුක්‌කු වී ඇති අතේ පයේ හෝ ගා යළි අනෙක්‌ පැත්තේ ද අතේ හෝ පයේ ගාන්න. ඉන් පසු උළුක්‌කු අදින්න

ඕං වාල වල නෙට්‌ටු සන්ධි පූට්‌ටු පූට්‌ටු ඒස්‌වාහඃ

රෝගාබාධ

වස විස ඉනා කැවුණාට

සුදු හඳුන් ගලක උරච්චි කර තැඹිලි ගෙඩියකට දමා 108 වර මතුරා බීමට දෙන්න

ඕං හන්හුන් සවුන් ඉඩ තුඩනේ වාරුන් ශිවශර ගණපති වාරූන් කාමුක කුඩත්තාල් කුඩයුම් කෙලියුම් එලි එලි පෝග වේෂිsවා ඕං සින්දුප්පෙරුමාල් කට්‌ටිනේම් විදංගමා මූලි මේලි කට්‌ටි නේත් සුධාර සුධාර විසි විසි ශිවශැර කට්‌ටු පූට්‌ටු ශිවසැර සුං

කිලි මාලයට

ඕං නමෝ ඉන්ද්‍රනීල බල බල මහා බබලේස්‌ වාහා
රතු නූල් නව පටයි ගැට 9 යි එක ගැටේට 9 වර මතුරා ඉනේ හෝ දකුණු අතේ බඳින්න.

ඕ දුන් දුන් මුමාලේස්‌වාහඃ
හතරැස්‌ රෙදි කඩක්‌ පවිත්‍රව ගෙන මුළු 4 ගැට 4 ගසා 108 බැගින් වෙන වෙනම ගැට වලට මතුරා එකවිට ගැට හිරකර යටට ඇදීමට දෙන්න.

අං අං ඉං බන්ද
කළු නූල් 7 පොටයි ගැට 7 යි. එක ගැටයට 108 වර බැගින් මතුරා ගැට හිර කර කකුලේ මාපට ඇඟිල්ලේ බඳින්න.

පිළිස්‌සුනාට

නමෝ දේව දූලේ ස්‌වාහඃ
පොල් තෙල් 108 වර මතුරා ගාන්න.

නමෝ ශ්‍රී භනින් ශ්‍රී දේව භනින් ශ්‍රී බු¥ රාජානේ ස්‌වාහඃ
108 වර තෙල් හෝ බුලත් කොළ ඉස්‌ම මතුරා ගාන්න.

ඕං නමෝ ජිල ජලා කට්‌ටු දල දලා කට්‌ටු නවකොළ සැට ලක්‍ෂයකට අසුකර ශ්‍රී මහා බෝධි මණ්‌ඩලයේ ඇන යතුරු තඩුත්තු කළ ආඥාවෙන් අනුභාවයෙන් රාහු ඇල්ලූ ඉර හඳ සේ හිටු.

පොල් තෙල් මතුරා පිළිස්‌සුන තැන ගානු.

රෝගාබාධ

නියපිරිත්තාවට

ඕ නමෝ ඊශ්වර මහේශ්වර ඒස්‌වාහඃ මහේශ්වර නේස්‌වාහඃ නමවන්තාය දත්තාය තාන්තාය යන්ටපල නියපිරිත්තාය අරනුගේ සිට සැර නුගේට පලත්තාය
හුණු ගෙන 108 වර මතුරා නියපිට ගානු. බුරුල්ල දලු පොඩිකරමින් මතුරා පිසදමන්න. නිය බලාගෙන මතුරා පිඹින්න.

කාලයක්‌ සුව නොවුණු රෝගාබාධ වලට

ඕං නමෝ මේ බෝධි පල්ලකේ සාවාරේ රූඩලා ඩාසත් කෝටියක්‌ පිරිවරා සිටිදලලු වා වා දේවතාවා මොහුගේ ඇඟපිට නොසැන්ගී නොවැලකී සර්වාංගේ ආවේශයා හඃ

කල්ගිය ලෙඩට නූල් මතුරා බැඳ පසුව වෙදකම් කරනු

බෙහෙත් මැතිරීම

පහත මන්ත්‍රයෙන් ඕනෑම බෙහෙතක්‌ ඉක්‌මනින් සුවය ලැබීමට 108 වර මතුරා දෙන්න. ඕ නමෝ භගවතෝ භෛසජ්‍ය ගුරුවේ වෛඩූය ප්‍රභාරාජයා තථාගතායහ්‍ය කේ සම්‍යක්‌ සම්බුද්ධාය

දත් කැක්‌කුමට

නමෝ සාරිස්‌වාහා
බුලත් කොළයක්‌ 7 වර මතුරා කෑමට දෙනු

ඕං හූටඃ
හුණු ටිකක්‌ ඇඟිල්ලට ගෙන 108 වර මතුරා කැක්‌කුම ඇති පැත්තේ පිටතින් ගාන්න.

We found this article from Divaina on 2014/02/16.