බොහෝ ගුණ ලැබිය හැකි අභිසම්භිදාන යන්ත්‍රය

6133
මාතාංගේශ්වරී
මාතාංගේශ්වරී

[ratings]

බොහෝ ගුණ ලැබිය හැකි අති ප්‍රබල “අභිසම්භිදාන” යන්ත්‍රය දෙආකාරයකට ප්‍රස්‌ථාරගත කර හැකි බවත් එහි පළමුවන ක්‍රමය පසුගිය සතියේ “නැකත” අතිරේකයෙන් ඉදිරිපත් කළ අතර මෙවර එම යන්ත්‍රය සකස්‌ කර ගත යුතු දෙවන ආකාරය ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.

ඕනෑම පුද්ගලයකුට ජන්ම පත්‍රයට අනුව අපල දෙන කාල සීමාව තුළ පමණක්‌ නොව සුබඵල ලබාදෙන කාලවකවානුවේද මෙම යන්ත්‍රය පැළඳසිටීමට හැකිවීම විශේෂත්වයකි. අපල කාලය තුළ සියලු බාධක මැඬ යහපත උදාවන අතර සුබ කාලය තුළ මෙම යන්ත්‍රයෙන් සියලු ලැබීම් හා ජයග්‍රහණ දියුණුව දෙගුණ, තෙගුණ වන්නේ ජන්මීන් පුදුමයට පත්කරමිනි.

යන්ත්‍රයේ දිග, පළල, කස්‌තුරි, ගෝරෝචනවලින් පලිප්පු කර ගැනීම, ඖෂධ වර්ගවලින් දුම්දීම හා යන්ත්‍රය ප්‍රස්‌ථාරගත කිරීම පෙර පරිදිම වන අතර පිරිත් කරගැනීමේ හා ජපකර ගැනීමේ වාර ගණන, යන්ත්‍ර ප්‍රස්‌ථාරයේ පිරිත ලියාගැනීම, තරමක වෙනසකට ලක්‌වන අතර සෙත් පිරිත් මගින් ජපකර නූල් දෙකක්‌ යොදා ගැට 14 ක්‌ යෙදීම මෙහි විශේෂත්වයකි. රත්රන් හෝ තඹ පත්‍රයක්‌ ගෙන සටහනේ පෙන්වාදී ඇති ආකාරයට යන්ත්‍රය ප්‍රස්‌ථාරගත කර ගන්න. පළල මෙන් තුන් ගුණයක්‌, 5 ගුණයක්‌ 7 ගුණයක්‌ දිගවිය යුතු අතර කොන් සම වන්නට කවකටුව ගත යුතුයි. කොන් විෂම වීම දොස්‌ සහිත වේ. යන්ත්‍රයේ 1 දරන කොටුවේ 1 වන පිරිත් ඛණ්‌ඩය ලියාගත යුතුය. අනෙකුත් කොටස්‌ද එසේ ලිවිය යුතු අතර අකුරු නොවරදවා අකුරකින් අකුරක්‌ නොකැපෙන ලෙසද බැඳි අකුරු බැඳිවද ලියාගැනීමට කල්පනාකාරී වන්න. සකසා ගන්නා යන්ත්‍ර අවම වශයෙන් 108 වරක්‌ ජපකර ගත යුතු අතර දහස්‌ වාරයක්‌, දස දහස්‌ වාරයක්‌ යනාදී වාර ගණනක්‌ ජපකර ගැනීමට හැකිනම් ඉතා විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ලැබිය හැකිය.

යන්ත්‍ර ප්‍රස්‌ථාරගත කර ගැනීම, පිරිත් කර ගැනීම හෝ ජපකර ගැනීම ආදී සියලු කටයුතු මෙම ශාස්‌ත්‍රය හොඳින් ප්‍රගුණ කළ දුෂ්චරිතයෙන් ඈත්වුණ, මත්වතුර, සුරා සූදුවෙන්, මස්‌ මාංශවලින් සම්පූර්ණයෙන් මිදුන සිල්වත් දැහැමි අයකු ලවා සිදුකරගත යුතුය. එසේ නොවන අයගෙන් සිදුකරගන්නා යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර කටයුතුවලින් කිසිදු ආකාරයක ප්‍රතිඵලයක්‌ ලැබිය නොහැකි අතර ඒ තුළින් අපට පවතින කරදර තවතවත් වැඩිකර ගැනීම පමණක්‌ සිදුකර ගත හැකිය. සියලුම නවග්‍රහ අපල, ඒරාෂ්ටක, මාරක බාධක දුරුකර රැකී රක්‍ෂා දියුණුව, ව්‍යාපාර දියුණුව, ජනතා ආකර්ෂණය, විදේශ රැකියා මෙන්ම කුඩා දරුවන්ට පැමිණෙන්නා වූ මාරක අපල සඳහා ද භාවිතා කළ හැකි මෙම යන්ත්‍රයට අදාළ පිරිත් හා ගාථා උදේ සවස බුදුන් වැඳීමෙන් අනතුරුව තුන්වර බැගින් ගායනා කිරීමෙන්ද විශාල සහනයක්‌ ලැබිය හැකිය.

අභිසම්භිදාන පිරිතේ දක්‌වා ඇති හිස්‌ තැනට අදාළ පුද්ගලයාගෙ නම යොදා සෙත් සෙත් පිරිත් එකකින් හෝ කීපයකින් ජපකළ යුතුයි. වාර ගණන පෙරකී ලෙසිනි. දස දහස්‌වරක්‌ යන්ත්‍රය ජප කරනු ලැබේ නම් සෙත් පිරිත් ජපය 500 වර බැගින් වත් විය යුතුයි. යන්ත්‍ර විධි දන්නන්ගෙන් අසා කටයුතු කිරීම හැම අතින්ම යහපත්ය. යන්ත්‍රයේ ඇතුළත පිට නූල් දෙකේ ගැට 14 යි. ඒ එක එක ගැටයට සෙත් පිරිත්වලින් යට කී පරිදි සුදුසු වාර ගණනක්‌ ජප කිරීම සුදුසුයි.

ජප කිරීම අවසානයේදී ජය පිරිත, බොජ්Cධංග පිරිත, අටවිසි පිරිත, ගිනි පිරිත, මහාජය මංගල ගාථා සජ්Cධායනා කිරීමෙන් එම කටයුතු අවසන් කළ යුතුය.

කස්‌තුරි ගෝරෝචනවලින් පලිප්පු කළ යුතුයි. සුදුහඳුන්, රත්හඳුන්, දේවදාර, අගිල්, ගුගුල්, සුවඳ කොට්‌ටම්, ජටාමාංස, සැවන්දරා, විෂ්ණුක්‍රාන්ති, සාම්බ්‍රානි දෙවගය, සඳුන් ලාටු යන ද්‍රව්‍ය එකතරමට ගෙන කුඩු කර ධූපය සාදාගෙන ජපකරන විට ඒ දුම් යන්ත්‍රයට දිය යුතුයි.

දේශමාන්‍ය, දේශබන්දු ජ්‍යෙdතිෂවේදී රන්ජන් සිසිර කුමාර,
දෙනුවන් ජ්‍යෙdතිෂ සේවය, බටකැත්තර
සටහන – ධම්මික හේවාවසම්

අභිසම්භිදාන පිරිත

1. නමෝ අභිසම්භිදානේ යුත්තේ යුත්තේ පජ්ජලති පජ්ජලති තීහුම් තීහුම් ලුහු ලුහු පරමේස්‌වාහා.

2. නමෝ සම්මා සම්බුද්ධෝ යුත්තේ යුත්තේ පජ්ජලතී පජ්ජලතී තීහුම් තීහුම් ලුහු ලුහු පරමේස්‌වාහා.

3. නමෝ පච්ෙච්ක සම්බුද්ධෝ යුත්තේ යුත්තේ පජ්ජලතී පජ්ජලතී තීහුම් තීහුම් ලුහු ලුහු පරමේස්‌වාහා.

4. නමෝ ආනන්ද ථෙරෝ යුත්තේ යුත්තේ පජ්ජලතී පජ්ජලතී තීහුම් තීහුම් ලුහු ලුහු පරමේස්‌වාහා.

5. නමෝ කස්‌සප මහාථෙරෝ යුත්තේ යුත්තේ පජ්ජලතී පජ්ජලතී තීහුම් තීහුම් ලුහු ලුහු පරමේස්‌වාහා.

6. නමෝ සීවලී මහා ථෙරෝ යුත්තේ යුත්තේ පජ්ජලතී පජ්ජලතී තීහුම් තීහුම් ලුහු ලුහු පරමේස්‌වාහා.

7. නමෝ සාරිපුත්ත මොග්ගලානේ යුත්තේ යුත්තේ පජ්ජලතී පජ්ජලතී තීහුම් තීහුම් ලුහු ලුහු පරමේස්‌වාහා.

8. නමෝ අංගුලිමාල මහා ථෙරෝ යුත්තේ යුත්තේ පජ්ජලතී පජ්ජලතී තීහුම් තීහුම් ලුහු ලුහු පරමේස්‌වාහා.

9. නමෝ සත්තතිංස බෝධිපCයා ධම්මා චත්තාරෝ සතිපට්‌ඨානා, චත්තාරෝ ඉද්ධිපාද චත්තාරෝ සම්මප්පධානා, චත්තාරි අරියසච්චානි, පඤ්චීන්ද්‍රියානි, පඤ්ඤබලානි, සත්තබෝජ්ධාංගානි, අරියෝ අට්‌ඨාංගි කෝ මග්ගෝ, බුද්ධ මන්තංච මන්තං. ධම්ම මන්තංච මන්තං, සංඝ මන්තංච මන්තං ……….. නාමස්‌ස සබ්බ රෝගා, සබ්බ දෝසා, සබ්බන්තරාය, විනස්‌සන්තු යුත්තේ යුත්තේ පජ්ජලතී පජ්ජලතී තීහුම් තීහුම් ලුහු ලුහු පරමේස්‌වාහා.

We found this article from Divaina on 2011/10/21.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here