එදිනෙදා ජීවිතයට වාස්‌තු විද්‍යාව

0
692
ජීවිතයට
ජීවිතයට

බුදු මැදුර

බුදු පිළිම වහන්සේ සිය වාසස්‌ථානයට, වෙළද ආයතනය ට වඩම්වා ගැනීමට සුදුසු මැදුරක්‌ සකස්‌ කර ගැනීමේ දී, පළමු ව සැලකිය යුතු කරුණු කීපයක්‌ ඇත.

අප වඩම්වා ගන්නේ බුදු පිළිම වහන්සේ නමක්‌ බව සැබෑ ය. එහෙත් ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ වාසස්‌ථානය කරනවා යන සිතුවිල්ල පෙරදැරි කර ගෙන අප කටයුතු සැලසුම් කළ යුතුය.

බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වුණ අවස්‌ථාවේ සිට පරිනිර්වානය දක්‌වා ම සසර සැරිසරන සත්වයා නිවන ට යොමු කිරීම අරමුණ කර ගෙන ම දිවා රෑ සිය දිවිය කැප කළේ ය.

සත්වයා

සත්වයා යනු රහත් බව නො ලත් සුගතියේ වසන රූප ලෝක අරූප ලෝක බඹුන් ද, දේව ගණ තිස්‌තුන් කෝටියට අයත් දේවි දේවතා ද, මනුස්‌ස ලොව ම වසන අති විශාල ගණයන් සංඛ්‍යාවක්‌ වන අමනුස්‌ස ගාමින් ද (පිසාච, කුම්භාණ්‌ඩ, ගෙවල ආදි) අපාය ලෝක ගත ව ඇත්තන් ද, අප සතුන් වශයෙන් සලකන නොයෙක්‌ වූ ද විවිධ වූ ද, නානා වූ ද සත්වයන් ද, මනුස්‌සයන් ද යන සියල්ලෝම සත්වයා යන වදනේ ඇතුළත් වේ.

අපට නො පෙනෙන ආත්ම බල බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැ දැකීම වන්දනා මාන කිරීම සිදුවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අප නිසි වත් පිළිවෙත් කරන විට අප ගැන පැහැදුණ යහපත් ආත්ම බල තම ශක්‌ති පමණින් අපට යහපත සලසයි.

දුගතිය

බුදුරජාණන් වහන්සේට පරිනිර්වානයට ආරාධනා කළ ආත්ම බලය ගැන සඳහන්ය. මෙම ආරාධනාව පාප කර්ම බලයන් යටපත් කර සත්වයා නිවන කරා යොමුවීම වෙනුවට, සත්වයා සතු සිය අතීත අකුසල ඵල දීමට ය. එම ආත්ම බලය සහ පිරිස අද දවසේ ද අකුසල දරන්නන් වෙත රැඳී ඇත. මල් මලා රැගෙන විත් කැන් දා ගෙන යනු ලබන්නේ මෙම පිරිසයි.

පව්කාර ආත්මයන් ගේ බලය පව් කරන්නන්ට ලැබේ. මෙහි සඳහන් කුසල හෝ අකුසල බලය දෛවඥයාට ද දැකිය හැක.

බුද්ධ ශ්රීලයා රූපය

සෑම බුදුරජාණන් වහන්සේලා ගේ ම බුද්ධ ශ්රීලයා රූපය දැකිය හැක්‌කේ මාතෘ දිව්‍යරාජයාට තුන් මාසයක්‌ බණ දේශනා කර සංකස්‌සා නුවරට වඩින ගමනේ දී පමණක්‌ බවත්, එම දසුන නෙත ගැටෙන සෑම දෙනා බුදු බව පතන බවත් ධර්මයේ සඳහන්ය.

අසිරිමත් බුද්ධ කය

සෑම බුදුරජාණන් වහන්සේලා ට ම පොදු දෙ තිස්‌ (32) මහ පුරුෂ ලක්‌ෂණ අසු එකක්‌ (81) අනු ලක්‌ෂණ, ඌර්ණ රෝම ධාතුව, මන්දස්‌මිතය, මෙන් ම බුදුරජාණන් වහන්සේලා ට ම පමණක්‌ සමාන බුද්ධ ශරීරය විස්‌තර කළ හැකි බුදුරජාණන් වහන්සේලා ට ම පමණක්‌ ය.

බුදු ගුණ

සතර බඹ විහරණ, සප්ත ආර්ය ධනය, නව අරහාදි බුදු ගුණ ආදි අසීමිත බුදු ගුණ විස්‌තර කළ හැකි බුදුරජාණන් වහන්සේලා ට ම පමණක්‌ ය. රූප ලෝක, අරූප ලෝක කාම ලෝක යන තුන් ලොවට ගුරු වන සේක.

බුද්ධ ඥානය

පෙර සිටි ශාරීරයන් දැකීමේ නුවණ, අනාගතයේ ඇති වන ශාරීරයන් දැකීමේ නුවණ ආදි ඥානයන් හැත්තෑ දෙකක්‌ සෑම බුදුරජාණන් වහන්සේලා ම සතු ය.

අසිරිමත් බුද්ධ කය බළ ශක්‌ති

පුරුෂයන් දස දෙනකු ගේ ශරීර ශක්‌තිය එක්‌ කාලාවක ඇතෙකුට ද. කාලාවක ඇතුන් දස දෙනකු ගේ ශරීර ශක්‌තිය එක්‌ ගංගෙය්ය ඇතෙකුට දද ගංගෙය්යස ඇතුන් දස දෙනෙකු ගේ ශරීර ශක්‌තිය එක්‌ පණ්‌ඩර ඇතෙකුට ද. පණ්‌ඩර ඇතුන් දස දෙනකු ගේ ශරීර ශක්‌තිය එක්‌ තම්බ ඇතෙකුට ද. තම්බ ඇතුන් දස දෙදෙනකු ගේ ශරීර ශක්‌තිය එක්‌ පිංගල ඇතෙකුට ද. පිංගල ඇතුන් දස දෙනකු ගේ ශරීර ශක්‌තිය එක්‌ ගන්ධ ඇතෙකුට ද. ගන්ධ ඇතුන් දස දෙනකු ගේ ශරීර ශක්‌තිය එක්‌ මංගල ඇතෙකුට ද. මංගල ඇතුන් දස දෙනකු ගේ ශරීර ශක්‌තිය එක්‌ හේම ඇතෙකුට ද. හේම ඇතුන් දස දෙනකු ගේ ශරීර ශක්‌තිය එක්‌ උපොසථ ඇතෙකුට ද. උපොසථ ඇතුන් දස දෙනකු ගේ ශරීර ශක්‌තිය එක්‌ ඡද්දන්ත ඇතෙකුට ද. ඡද්දන්ත ඇතුන් දස දෙනකු ගේ ශරීර ශක්‌තිය සෑම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා ම සතු බව ධර්මයේ සඳහන්ය. නාරායන සංඝත බලය ඇතුන් නම් කෝටි දහයක ගේ බලයයි. පුරුෂයන් නම් දස කෝටියක බලයි.

අසම සම බුදුරජාණන් වහන්සේ

අසම සම බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටින මැදුර සියලු කරුණු සලකා නිර්මාණය කළ යුතුය.

බුදු මැදුරේ උස

බුදු මැදුරේ උස සහ පළල ලැබ ගන්නේ වඩා හිඳුවන ලබන බුදු පිළිම වහන්සේ උස අනුව ය.

බුදු මැදුරේ තැන්පත් කරන පිළිම වහන්සේ ගේ උස මෙන් තුන් ගුණයක්‌ බුදු මැදුර උස විය යුතුය. බුදු පිළිම වහන්සේ ගේ සිරසෙන් උඩ ට හිස්‌ ව බුදු පිළිම වහන්සේ ගේ උස මෙන් දෙගුණයක්‌ තිබිය යුතුය.

බුදු මැදුරේ පළල(- බුදු මැදුරෙ උසෙන් අඩක්‌ හා බුදු මැදුරෙ උසෙන් දාසයෙන් එක්‌ කොටසක්‌ යන කොටස්‌ දෙක ම එකතු පළල ය.

බුදු මැදුරේ දිග(- කිසියම් පළලක්‌ වේ ද එම පළල පමණින් දිග එකයි කාලක්‌ ය. නැත හොත් පළල මෙන් තුන් ගුණයක්‌, පස්‌ ගුණයක්‌, හත් ගුණයක්‌, හෝ නව ගුණයක්‌ ය. සම සතරැස්‌ හා රවුම් හැඩය යහපත්ය.

බුදු පිළිම වහන්සේ නිර්මාණය

බුදු පිළිම වහන්සේ ජීව රූපයක්‌ හා සමාන ද වැරදි රහිත ද සම්පත් වඩන්නේ ය. බුදු පිළිම වහන්සේ රනින් කරන නිර්මාණය කරන ලද්දේ ද සැමදා සම්පත් වර්ධනය ද, රිදියෙන් නිර්මාණය කරන ලද්දේ ද සැමදා බන්ධු, යහළු යෙහෙළි, දැසි දස්‌, දු දරු, ගව මහේෂ ආදි ජීවීන් ගේ වර්ධන ය ද, පිත්තල වලින් නිර්මාණය කරන ලද්දේ ද සැමදා ගේ දොර ඉඩකඩම් වර්ධනය ද, තඹ වලින් නිර්මාණය කරන ලද්දේ ද සැමදා පිංවත් ගුණවත් උතුමන් ඇසුර ද, මැණික්‌ වලින් නිර්මාණය කරන ලද්දේ ද සැමදා මහත් සම්පත් ද, දැවයෙන් නිර්මාණය කරන ලද්දේ ද සැමදා සිය බලය වර්ධන ය ද, මැටියෙන් කරන නිර්මාණය කරන ලද්දේ ද සැමදා සව්සිරි ද ලබන්නේය. ඊයම් හෝ යකඩින් නිර්මාණය කරන ලද්දේ ද සැමදා සම්පත් විනාශය ද වැය වීම ද වන්නේය.

බුදු පිළිම වහන්සේ නිර්මාණය සදහා දැව ලබා ගැනීම, මැටි ලබා ගැනීම, ආදියට බොහෝ නියම ද, බුදු පිළිම වහන්සේ නිර්මාණය සිල්වත් ගුණවත් ඇත්තන් කළ යුතු බව ද සඳහන් ය.

බුදු පිළිම වහන්සේ ජීව රූපයක්‌ හා සමාන ද වැරදි රහිත ද වීම ඉතා යහපත්ය. මෙම යහපත හෝ අයහපත ගෘහයෙ හෝ වාසස්‌ථානයේ, වෙළද ආයතනයේ මූලිකට ය.

ඉතා අයහපත් නිර්මාණ විකෘති පාට, විකෘති ඉරියව් විකෘති අංග තුලා, විකෘති හැඩ බුදු පිළිම, නියමිත අංග අඩු බුදු පිළීම, ඉතා පහසුවෙන් කැඩෙන බිඳෙන බුදු පිළීම, ඇගයීම අඩු දැයින් නිර්මාණය ය කරන ලද බුදු පිළිම, මන්දස්‌මිතය පල නො කෙරෙන බුදු පිළිම. ඉතා පහසුවෙන් කැඩෙන බිඳෙන විකෘති වන බුදු පිළිම, බුදු පිළිම වහන්සේ ගේ අභ්‍යයන්තරය හිස්‌ විම, බුදු පිළිම වහන්සේ සිදුරු සහිත විම, බුදු පිළිම වහන්සේ ගේ අතක්‌ හෝ සිරස ආදි වශයෙන් කොටසක්‌ දැක්‌වීම, කැඩුණ බිඳුන බුදු පිළිම වහන්සේ දුරා වර්ණ බුදු පිළිම වහන්සේ, බුදු පිළිම වහන්සේ වෙතින් කනගාටුව සෝකය, ආදී අයහත් භාව සිතුවම් පිළිඹුවිම, යම් අයහත් ගුණයක්‌ පල කෙරේ ද එම අයහපත ලැබෙන්නේ ය.

වචනයේ බලය

ශබ්දයේ බලය දන්නො ශබ්ද වේදයන් දන්නෝ පමණි. පළමු ව ඔබ ගේ වචන බලවත් කර ගත යුතුය. කිසිම වියදමක්‌ නොමැතිව ඔබ ට ඔබ ගේ වචනය බලවත් කර ගත හැක. වචන පරිහරණය කිරීමේ දී සතියෙන් යුතු ව යහපත් වචන ම භාවිතා කරන්න. එකම එක යහගුණයක්‌ වත් පුරන්න. පළමු ව සත්යභවාදි බව ඇති කර ගන්න. එ නම් වචන යෙන් යහපත් වන්න. වචනය අනුනට පහරදීමට ආයුධයක්‌ කර නො ගන්න. වචනයෙන් කිසිවකු සනසන්න. එත් එපා හඩ වන්න එපා. බේරුමට ගැලවුමට නිර්දෝෂි බව පෙන්විමට, තමා ගේ වාසියට එපා බොරු කියන්න. හිස්‌ වචන, බොරු කීම, කේලම් කීම, පරුෂ වචන කීම, අමිහිරි වචන කිම ඇනුම් පද කීම, හිත් රිදෙන වචන කීම, නිසරු වචන කීම, ඕපදුප කීම ඔබගේ ශබ්ද කෝෂයෙන් ඉවත් කර ගන්න.

අවමන් කිරීම (- නව නින්දා කරන්න, අපහාස කිරීම, විවේචනය කිරීම, හෙලා දැකීම, තලා පෙලා කථා කිරීම, නුගුණ කීම, චරිතය හානි කිරීම නො කරන්න.

ඔබ වචනයෙන් නිර්දෝෂී නම්

ඔබ වචනයෙන් නිර්දෝෂී නම් ඔබ ගේ හඬ වාතලය කම්පිත කරමින් දසත ම පැතිරෙනු ඇත. ඔබ තුළ නව ජීවයක්‌ ගොඩ නැගෙනු ඇත. ඔබ ට සැදැහැවත් ආත්ම බලයන් ගේ ආශීර්වාදය ලැබෙනු ඇත. මෙ ලොව ද මෙ ලොවින් සමුගැනීම ද යහපත්වීම ඒකාන්තය.

ඔබ වචනයෙන් පව් කරයි ද

ඔබ වචනයෙන් පව් කරයි ද, දුගඳ හමන මුඛයක්‌ ඔබ සතු ය. ඔබ ගේ හිතවතුන් ඔබෙන් ඇත් වෙමින් සිටියි. දත් රෝග, විදුරු මස්‌, රෝග ආදි මුඛ රෝගවලට ඔබ නතුය. කිඹුළන්, මාළුවන් වැනි දිව නැති ආත්මය කට ඔබ වාසනා වන්ත ය.

ඉහත දක්‌වා ඇති අයහපත් කටයුතුවලින් වළකින්න. යහපත් ව මාස තුනක්‌ කටයුතු කරන්න. ඉන් පසු ඔබට දැනෙන යහපත අයහපත අප හට දන්වන්න.

ගෞරවාන්විත ව යහපත් ව බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් වත් පිළිවෙත් කරයි ද, වත් පිළිවෙත් කරන අයත්, එම වත් පිළිවෙත් දකින අයත්, අසන අය ද , එම ස්‌ථානය හිමියාත්, ස්‌ථානත්, දේශය ත් මහත් ඵල මහා අනුසස්‌ ලබන්නේය.

We found this article from Divaina on 2013/06/14.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here