ඔබටත් රාජ යෝග තිබේදැයි බලන්න

0
1399
රාජ යෝග
රාජ යෝග

[ratings]

ඔබේ ජන්ම පත්‍රයේ රාජ යෝගයක්‌ තිබූ පමණින්ම ඔබ රටේ ජනාධිපතිවරයා හෝ වෙනත් මැති ඇමැතිවරයෙක්‌ හෝ නොවන්නට පුළුවනි. සමහර විට එසේ වීමටද බැරිකමක්‌ නැත. එහෙම වන්නේ එහි ඇති බල දුබලතාවයන් මතයි.

රාජ යෝගයක්‌ ඇති කෙනකු ග්‍රාමසේවා නිලධාරියකු වන්නට පුළුවනි. එයත් රජකමකි. ඔහු ගමට රජා ය. ආයතනයක්‌ පාලනය කරන්නෙකුට විදුහල්පතිවරයකුට, පොලිස්‌ ස්‌ථානාධිපතිවරයකුටද රාජ යෝගයක්‌ තිබිය හැකියි. මන්ද ඔවුන් ඒ ඒ තැනට රජවන හෙයිනි. ඔබේ ජන්ම පත්‍රයේත්, රාජ යෝග වේදැයි පරීක්‌ෂා කර බලන්න.

ලග්නයේ රවිද, හතරවැන්නේ ගුරුද හත්වැන්නේ ශනිද, දහවැන්නේ කුජද වේ නම් රාජ යෝගයකි.

කටක ලග්නය වී ගුරු එහි තැන්පත්ව හතරවැන්නේ ශනිද, හත්වැන්නේ කුජද, දහවැන්නේ රවිද වේ නම් රාජ යෝගයකි.

කටක ලග්නය වී ගුරු එහි සිට රවි දහවැන්නේ ද සඳු, බුධ, සිකුරු එකොළොස්‌ වැන්නේ ද වේ නම් රාජ යෝගයකි.

කන්‍යා ලග්නය වී එහි බුධද, ශනි කුජ දෙදෙනා පස්‌වැන්නේ ද සඳු සහ ගුරු හත්වැන්නේද සිකුරු ග්‍රහයා දහවැන්නේද වේ නම් රාජ යෝගයකි.

තුලා ලග්නය වී එහි ශනි සිට කුජ හතරවැන්නේද, රවි හත්වැන්නේ ද ගුරු දහවැන්නේ ද වීම රාජ යෝගයකි.

මකර ලග්නයෙන් ඉපිද කුජ එහි තැන්පත්ව හතරවැන්නේ රවිද හත්වැන්නේ ගුරුද දහවැන්නේ ශනි ද සිටීම රාජ යෝගයකි.

ග්‍රහයන් සියලුම දෙනා වෘෂභ, මිථුන, සිංහ, කන්‍යා, ධනු, කුම්භ, මීන යන රාශිවල තැන්පත් වීම රාජ යෝගයකි.

මකර ලග්නය වී එහි කුජද, හත්වැන්නේ සඳු සහ ගුරු සිටීම රාජ යෝගයකි.

රවි ලග්නයේත්, හතරවැන්නේ ගුරුත්, හත්වැන්නේ ශනිත් පිහිටීම රාජ යෝගයකි.

උච්ච ගුරු ලග්නයේ වීම රාජ යෝගයකි.

කටක ලග්නය වී සඳු සහ ගුරු එහි සිට හතරවැන්නේ ශනි සිටී නම් රාජ යෝගයකි.

ලග්නයෙහි ගුරුද, හතරවැන්නේ ශනිද, දහවැන්නේ රවිද සිටීම රාජ යෝගයකි.

හතරේ ගුරුද, හතේ ශනිද, දහයේ කුජ ද රාජ යෝගයකි.

කටක ලග්නයෙන් ඉපිද සඳු සහ ගුරු ලග්නයේම වීම රාජ යෝගයකි.

මේෂ ලග්නයෙන් ඉපිද එහි රවි සිටීද සඳු හා ගුරු හතරවැන්නේ සිටිද එය රාජ යෝගයකි.

ලග්නය තුලා වී එහි ශනිද දහවැන්නේ සඳු හා ගුරු යෝගවීම රාජ යෝගයකි.

ලග්නය කටක වී සඳු හා ගුරු එහි සිට හත්වැන්නේ කුජ සිටීම රාජ යෝගයකි.

කුජ සිකුරු දෙදෙනාගේ දෘෂ්ටි ලත් බුධ කටකයේ ද ගුරු ධනුවේද සිටී නම් රාජ යෝගයකි.

හතරවැන්නේ ගුරු සිකුරු සිටි කල රාජ යෝගයකි.

මකර ලග්නයේ ශනිද, හත්වැන්නේ රවි, සඳුද අටවැන්නේ සිකුරුද එකොළොස්‌වැන්නේ කුජ ද සිටි කල රාජ යෝගයකි.

ලග්නයෙහි ශනිද, හත්වැන්නේ රවිද, දහවැන්නේ ගුරුද පිහිටීම රාජ යෝගයකි.

රවි ලග්නයේද, හතරවැන්නේ සඳු හා ගුරුද, දහවැන්නේ කුජද පිහිටීම රාජ යෝගයකි.

චන්ද්‍ර හෝරාවේ සියලුම ග්‍රහයන් තැන්පත් වීම රාජ යෝගයකි.

ලග්නය කන්‍යාව වී එහි සඳු සිටීද, පස්‌වැන්නේ කුජ සිටීද, හයවැන්නේ ශනි සිටීද, දොළොස්‌වැන්නේ රවි සිටීද රාජ යෝගයකි.

ලග්නය මකර වී එහි කුජ සිට හත්වැන්නේ ගුරුද දහවැන්නේ ශනිද සිටී නම් රාජ යෝගයකි.

ඉහතින් සඳහන් කරන ලද රාජ යෝග රජ පවුලක උපන් කෙනකුගේ ජන්ම පත්‍රයේ වේ නම් ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම පහසු වනු ඇත. දිළිඳු පවුලක උපන්නෙකුගේ ජන්ම පත්‍රයේ පිහිටා ඇත්නම් උත්සාහයෙන් යම් තැනකට ඒමට බැරි නැත.

We found this article from Divaina
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here