ඔබට යුග දිවියේ සතුටක්‌ නැද්ද?

2273
යුග
යුග

විවාහ ජීවිතයට ජන්මියා ඇතුළත් කරවන ප්‍රධාන ග්‍රහයා සිකුරු වන අතර එම සිකුරු ශනි රාහු කේතු ආදි ග්‍රහයන් සමඟ සංයෝග වීම හෝ දෘෂ්ටියට ලක්‌වී තිබේ නම්, ස්‌වකීය සහකරු මරණයට පත්වීම හෝ දික්‌කසාද වීමට හේතු වෙයි. ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍රයක හත්වැන්නේ සිටින ග්‍රහයන් හෝ හත්වැන්නාධිපති පාපීන්ගෙන් පීඩා වීමද විවාහයට අහිතකර බලපෑමක්‌ වෙයි. උත්පත්ති කේන්ද්‍රයේ රවි, සඳු, කුජගේ අශුභ දෘෂ්ටියට ලක්‌වීමද, වැන්දඹු යෝගයක්‌ වෙයි. ස්‌ත්‍රී කේන්දරයක චන්ද්‍රයා පාප කුජගේ දෘෂ්ටියට ලක්‌වීම හෝ දුෂ්ට ස්‌ථාන ගතවීමද, එකී යෝගයක්‌ වෙයි. හත්වැන්නේ සිටින කුජ පාප ග්‍රහයන්ගේ ග්‍රහණයට අසුවීමද ස්‌වකීය සහකරුට අපල උපද්‍රව ගෙන දීමට හේතු වෙයි.

ශනි සමඟ යෝගව සිටින හත්වැන්න අධිපති කුජගේ බැල්මට ලක්‌වී නම් ස්‌වාමියාගෙන් දික්‌කසාද වීම හෝ මරණය ගෙන දීම සිදු වෙයි. ලග්නයේ ශනිත්, පස්‌වැන්නේ රවීද, නව වැන්නේ කුජත් සිටීනම් විෂ කන්‍යා යෝගය ලෙසත් ස්‌ත්‍රී කේන්දරයක කුජ 2 – 4 – 8 – 12 යන ස්‌ථානගත වීමෙන් වෛදව්‍ය දොaෂය ලෙසත් පුරාණ ජ්‍යෙdතිෂ්‍ය ග්‍රන්ථයන්හි සඳහන් වෙයි. මකර ලග්න ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍රයක ලග්නයේ සිකුරුත් හත්වැන්නේ ශනිත් සිටීම හෝ ඔවුන් ස්‌ථාන මාරු කරගෙන සිටිමින් පාප ග්‍රහ දෘෂ්ටිවලට ලක්‌වී සිටී නම් කිසිම අවස්‌ථාවක ඇයගේ යුග දිවිය සාර්ථක නොවේ. හත්වැන්නාධිපති දුබලව ලග්නයේ දෙවැන්නයේ හත්වැන්නේ සිටීමද බහු විවාහ යෝගයක්‌ වෙයි.

සහකාරියගෙන් සහකරුට විපත් ගෙන දීමට හෝ දික්‌කසාද වීමට බලපාන ග්‍රහ යෝග ගැන කියවූ ඔබට ස්‌ත්‍රීන්ට විපත් ගෙනෙන පුeෂ කේන්ද්‍ර පිළිබඳව ද කෙටියෙන් විග්‍රහයන් කිරීමට අපේක්‌ෂා කරමි. පුරුෂ කේන්ද්‍ර දෙස බැලීමේදී ලග්නයෙන් සහ සඳුගෙන් හත්වැන්නන් අතර ග්‍රහ බල දුබලතා ගැන ප්‍රථමයෙන් බැලිය යුතු වෙයි. සිකුරුගෙන් දෙවැන්නත්, දොළහේත් පාපයින් සිටීම බිරිඳට අපල ගෙනෙන යෝගයකි. සිකුරුගෙන් සතරේ රවි – කුජ ශනි හෝ අටේ සිටීනම් සහකාරිය මරණයට පත්වීම හෝ දික්‌කසාද වීම සිදු වෙයි. රාහු හත්වැන්න සිටිමින් පාප ග්‍රහයන් දෙදෙනෙකුගේ දෘෂ්ටියට ලක්‌වීම ද එමෙන්ම විපත් ගෙන දෙන යෝගයකි. එම පාපයන් සිකුරුගෙන් හතර අට ස්‌ථානවලට ලක්‌වීමද එවැනි විපත් ගෙන දෙන යෝගයකි. වෘෂභ, කන්‍යා මීන යන රාශීන් හතර අට වී ලග්නාධිපති සහ රවි පැමිණීමද බිරිඳට අප ගෙනෙන පිහිටීමක්‌ වෙය. ශුභ ග්‍රහයන්ගේ බැල්මට ලක්‌ නොවී සිකුරු පාප ග්‍රහයන්ගේ ග්‍රහණයට අසුවීමත් භාර්යාවට විපත් ගෙන දීමට හේතු වෙයි. හත්වැන්න අධිපතියා බුධගේ නවාංශකයාව සිටිමින් කේතු පාපයින්ගේ බැල්මට අසුවීමද, සහකාරියගෙන් වෙන්කරන යෝගයකි. ලග්නය කන්‍යා වී රවි ලග්නයේත් ශනි හත්වැන්නෙත් සිටී නම් සහකාරියට අපල ගෙන දෙයි.

රවීට සහ කුජට අයත් රාශි – ශනි කුජගේ දෘෂ්ටියට ලක්‌ වීමත් – සඳු ශනි සංයෝගය හත්වැන්නේ යෙදීමත් බිරිඳට අපල ගෙන දෙන්නකි. කුජ හතේ පාප පීඩිතව හෝ බැල්මට අසුවීම සහකාරිය වෙන්කරන ග්‍රහයෝගයක්‌ වෙයි. හත අධිපතියා 6 -8 – 12 ස්‌ථානයන්හි දුර්වල වී සිටීමත් පාපයින් සමඟ සිකුරු සංයෝග වීම ද සහකාරියගෙන් දික්‌කසාද විම හෝ ඇයට මරණය ගෙන දෙන පිහිටිමකි. සත්වැන්නේ ලග්නාධිපති සිටීමත් පාප ග්‍රහයන් දැකීමත්, සිකුරු නීචව හෝ සතුරු රාශි ගතවීමත් සහකාරියට අපල ගෙනෙන ග්‍රහ යෝගයකි.

We found this article from Divaina on 2013/01/25.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here