කේන්දරේ හදන සාස්‌තරේ පාඩම් මාලා අංක 06

3315
කේන්දරේ
කේන්දරේ

[ratings]

නවාංශක කේන්දරය සෑදීම

ලග්න රාශියට අංශක 30 ක ඇත. නවාංශකයට අයත් වන්නේ අංශක 3 කලා 20 කි. රාශියකට අයත් වන නවාංශක ප්‍රමාණ ගණන දැනගැනීම සඳහා රාශියකට අයත් සම්පූර්ණ අංශක 30 නවාංශකයට අයත් අංශක 3 කලා 20 න් බෙදිය යුතුය. එවිට උත්තරය වශයෙන් රාශියකට නවාංශක 9 අයත් වන බව ඔබට වැටහෙනවා ඇත.

(300 Ö 30.20″) වර්ග දෙකක්‌ නිසා අංශක ගණනත් අංශක හා කලා ගණනකින් බෙදිය නොහැකිය.මේ සියල්ලම එක වර්ගයක්‌ බවට හෙවත් අඩුම ඒකකය බවට පත්කර ගත යුතුය. මෙහිදී අඩු ඒකකය වන්නේ කලා ය. දැන් එම ගණිතමය ක්‍රියාකාරකම කිරීමට සූදානම් වෙමු.

අංශක 30 කලා කිරීමට 60 න් වැඩි කළ යුතුය. එයට හේතුව අංශකයකට කලා 60 ක්‌ ඇති නිසා ය.

අංශක 30 ඞ 60 } 1800

අංශක 03 ඞ 60 } 180

දැනට ඇති කලා ගණන } 20

200 } 200 1800

1800

00

මේ අනුව අංශක 30 න් යුක්‌ත රාශියක අංශක 3 කලා 20 කොටස්‌ 9 ක්‌ ඇත. මෙයින් ලග්න ස්‌පූඨය අයත් වන කොටස අදාළ රාශියේ නවාංශකය වේ.

මෙහි පහත දැක්‌වෙන රූප සටහන දෙස බලා මෙම කාරණය වැඩිදුරටත් අවබෝධ කර ගැනීමට පුළුවන. ලග්නය හා ලග්න ස්‌පූඨය 180.36″ යෑයි සිතා එයට අදාළ නවාංශකය සොයා බලමු.

මේ අනුව ලග්නය සිංහ 18.46 වූ කේන්දරයට සාපේක්‍ෂව උදාව පැවැති නවාංශකය වන්නේ කන්‍යා නවාංශකයයි. ඔබ මෙහිදී සිංහ ලග්නයට අයත් නවාංශක මේෂ, වෘෂභ, මිථුන ආදී වශයෙන් නම් කළේ කෙසේද කියා සිතන්නට පුළුවන. සෑම රාශියකටම නවාංශක බෙදෙන සම්මත ක්‍රමයක්‌ ඇත. එනම්,

මේෂ, සිංහ, ධනු යන රාශිවල නවාංශකය ආරම්භ වන්නේ මේෂ රාශියේ සිටය. වෘෂභ, කන්‍යා, මකර යන රාශිවල නවාංශකය ආරම්භ වන්නේ මකර රාශියේ සිටය. මිථුන, තුලා, කුම්භ යන රාශිවල නවාංශකය ආරම්භ වන්නේ තුලාවේ රාශියේ සිටය. කටක, වෘශ්චික, මීන යන රාශිවල නවාංශකය ආරම්භ වන්නේ කටක රාශියේ සිටය.

මෙය පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකි වගුවක්‌ භාව කේන්දර සෑදීමේ ගණිත වගු පොතේ 30 වැනි පිටුවේ ඇත. එය “ලග්න සහ ග්‍රහස්‌පුඨ අනුව නවාංශක සහ නැකැත් පාද සෙවීම” යනුවෙන් නම් කර ඇත. මෙම වගුවේ ඉහළ කොටුවේ රාශි හයක එනම්, මේෂ, වෘෂභ, මිථුන, කටක, සිංහ, කන්‍යා යන ලග්න රාශිවල නවාංශක රාශිය, නැකත, නැකැත් පාදය සඳහන්ව ඇති අතර ඊට යටින් ඇති කොටුවේ ලග්න රාශි 6 ක එනම් තුලා, වෘශ්චික, ධනු, මකර, කුම්භ, මීන යන ලග්න රාශිවල නවාංශක රාශිය, නැකත, නැකත් පාදය පිළිබඳ තොරතුරු සඳහන් වේ.

We found this article from Divaina
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here