ඡන්ම තිථියෙන් හෙළිවන වනිතා ගති ගුණ

1894
ඡන්ම
ඡන්ම

[ratings]

පෑලවිය

යම් ස්‌ත්‍රියක්‌ පෑලවියේ උපන්නීද ඒ ස්‌ත්‍රිය සෞභාග්‍ය යුත් ස්‌වාමි කෙරේ ප්‍රිය වූද බොහො පුණ්‍ය වන්තද වේ. සිල්වත් වේ බොහෝ දරු මුණුපුරන් වේ. විවිධ දැනීම් ලබන්නී වේ.

දියවක

දියවක උපන්නී බොහෝ කාන්ති යුත් උතුම් දේහ ඇති දයායුත් රජ බිසවකට සමාන වේ. යහපත් නෙත් වේ. හිසකේ පියකරුය. දහමට නැඹුරුය.

තියවක

තියවක උපන්නී ශ්‍රේෂ්ඨ වේ. භාග්‍යවත් වේ. පතිව්‍රතා යුක්‌තය. පුණ්‌ තීර්ථයේ ඇළුණු ගුණවත් දරු මුණුපුරන් ඇත්තියක්‌ වේ.

ජලවක

ජලවක උපන්නී අනුන්ට ෙද්‍රdaහී කරන තියුණු ගති යුතු වෛශ්‍යාවූද විනෝදකාමී විවේක රහිත වූවා වේ.

විසේනිය

විසේනිය උපන්නී බන්ධු සමූහයක්‌ ඇති බන්ධූන්ට ප්‍රිය සුසිල්වත් කටයුත්තේ දක්‍ෂ සැප සහිත අනුන්ට උපකාර කරන අපේක්‍ෂාවන් අඩු එකියක වේ.

සටවක

සටවකගේ උපන්නී පතිව්‍රතා වේ. ස්‌ත්‍රීන් අතර ප්‍රධාන වේ. මනුෂ්‍යයන්ට ප්‍රිය වේ. සෙම් අධික වේ. කෝපී වේ. බොහෝ වියදම් කරයි. නීතිය දනී. හීන ශරීරාංග වේ.

සතවක

සතවක උපන්නී විශාල නෙත් වේ. මනෝඥ වේ. නීතිය දනී. දෙවියන් ගුරුන් කෙරෙහි ඇලුනේ වේ. ත්‍යාගී වේ. නිහතමානී වේ.

අටවක

අටවක උපන්නී මස්‌ මාංශ ප්‍රිය වේ. මත් පැනට ගිජු වේ. විකාර රූපී වේ. නපුරු ගත sවේ. ධන හීන වේ. දයා රහිතය. භයංකර පෙනුම වේ.

නවවක

නවවක තිථියේ උපන්නී රළු වේ ගෙදර වැඩට දක්‍ෂ වේ. නපුරු වේ. අනුන්ට වැඩකාරී වේ. විපත්ති ඇති වේ.

දශවක

දශවක උපන්නී ධර්මයේ තත්පර වේ යහපත් ගෘහයක්‌ ලබයි. එල්බන ගෙල ඇත. සැප ලබයි. දක්‍ෂවේ. දෙවියන් පුදයි. යහපත් පුත්‍රයන් ලබයි. විපත්ති ඇති වේ.

එකොළොස්‌වක

එකළොස්‌වක තිථිය වන්නේද දෙවි බඹුන් පුදයි. සිල් රකියි. කටයුත්තේ දක්‍ෂ වේ. ශාස්‌ත්‍ර දනී. වෙදකම් දනී.

දොළොස්‌වක

දොළොස්‌වක උපන්නී ජලාශවල ප්‍රීති වන්නීය. සුසිල්වත්ය. තම ගෘහයේ වසයි. විලාසිතා යුතුයි. අනුන්ගේ සුළු වැරැදි පවා විමසා බලයි.

තෙළෙස්‌වක

තෙළෙස්‌වක උපන්නී රූපවන්තයි. ධර්මයේ ඇළෙන්නී වේ. පතිව්‍රතාවේ යහපත් ශාස්‌ත්‍ර දනී. දක්‍ෂයි ඉවසන සුළුයි. සතුරන් දිනයි.

තුදුස්‌වක

තුදුස්‌වක උපන්නී කාම කලාවේ ඇලුනේ වේ. කට යුත්තේ දක්‍ෂයි. දරුවන් හීනයි. වෛශ්‍යා වේ. අපිරිසිදු වේ. දුශ්ශීල වේ. නපුරුයි.

පසළොස්‌වක

පසළොස්‌වක උපන්නී සුන්දර වේ. ගුණවත් වේ. ලඡ්ජාසහිතයි. පතිවත රකී සුන්දර දරුවන් ලබයි. කලාව දනී. විශාල තේත්‍රවේ. මුඛ්‍ය අලංකාර වේ.

අමාවක

මනෝඥ මුඛය වේ. දේව භක්‌තිය ඇත. ස්‌වාමියාට ප්‍රියයි. චතුර වේ. දක්‍ෂ වේ. අණදීමට සමත්ය.

We found this article fromDivaina
Also Sinhala to English Google word to word translationcan be found here