ජ්‍යෙතිෂයට ඇතුළත් කරුණු

1828
ග්‍රහ අපල
ග්‍රහ අපල

ජ්‍යෙතිෂ් ශාස්‌ත්‍රය පුළුල් ලෙස පැතිර ගිය ගැඹුරු ශාස්‌ත්‍රයකි. මිනිසාටද, සතා සීපාවුන්ටද, ගහකොළවලටද, චංචල නිශ්චල සියලුම වස්‌තූන්වලටද අදාළව, එම ශාස්‌ත්‍රයෙන් අවබෝධයක්‌ ලබා ගත හැකිය.

මිනිසා හා හිරු, සඳු, කුජ, ආදී ආකාශ වස්‌තූන්ද අතර පවත්නා සම්බන්ධය පිළිබඳව, මිසරය ඉන්දියාව, බැබිලෝනියාව, ග්‍රීසිය ආදී රටවල ජනයා අධ්‍යයනයක යෙදෙන්න පටන්ගත් වසර දහස්‌ ගණනකට පෙර වකවානුව, ජ්‍යෙdතිෂ්ශාස්‌ත්‍රයේ මූලාරම්භය සිදුවූ වකවානුවය.

ජෛමිනි, ගර්ග, පරාශර, වරාහ මිහිර ආදී පඬිවරු මෙම ශාස්‌ත්‍රය පෝෂණය කිරීමට ඇපකැපව ක්‍රියා කළහ.

ජ්‍යෙdතිෂ් ශාස්‌ත්‍රයට කාණ්‌ඩ තුනකි. සිද්ධාන්ත, සංහිතා හා හෝරා එම කාණ්‌ඩ තුනය. සිද්ධාන්ත කාණ්‌ඩයට ඇතුළත් වන්නේ, රවි, චන්ද්‍ර, අඟහරු, බුධ ආදී ග්‍රහයන්ගේ භ්‍රමණයන්, උදාවන්, අස්‌තයන්, වක්‍රවීම්, අනුවක්‍රවීම්, ග්‍රහණයන් යනාදියයි. ලෝකය පවතිනතාක්‌ කල් මනුෂ්‍යයා හා සතා සීපාවාද ඇතුළු චංචල නිශ්චල වස්‌තූන්ගේ උත්පත්තියත්, පැවැත්ම හා විනාශයත් විස්‌තර කෙරෙන්නේ, සංනිතා කාණ්‌ඩයෙනි. හෝරා කාණ්‌ඩයට ඇතුළත්ව ඇත්තේ, කිසියම් නැකතක්‌, ලග්නයක්‌, යෝගයක්‌ උදාව පවතින විටෙක, උපත ලබන කෙනෙකුට අත්වන සුභ හෝ අසුභ ඵලවිපාක පිළිබඳ විස්‌තරය.

ජ්‍යෙdතිෂ් ශාස්‌ත්‍රය කෙතරම් ගැඹුරු ශාස්‌ත්‍රයක්‌ද යන්න, ඊට ඇතුළත් කරුණු කාරණාවලින්ම අවබෝධ කරගත හැකිය. පැරැණි ජ්‍යෙdතිෂ ග්‍රන්ථයක්‌ වන මානසාගරියෙහි දැක්‌වෙන අන්දමට, ජ්‍යෙdතිෂ්ශාස්‌ත්‍රයට ඇතුළත් කරුණුවලින් පහත සඳහන් කරුණු ප්‍රධානය.

ජන්ම පත්‍ර ලිවීම, ශක වර්ෂය සෙවීම, කෘත නෙත්‍රා ද්වාපර – කලියුග වර්ෂ, කලියුගයෙන් උපන්නවුන්ගේ පලාපල, ප්‍රභාවාදී සංවස්‌තර, ශෘෂ්මවාදී සංවත්සර ඥනය, ගෝල ඥනය, සෘතුඥනය, ඒ ඒ සෘතුවල ඉපදීමේ ඵල, මාස ජන්ම ඵල, ජන්ම තීථි ඵල, දින ඵල, නැකැත් ඵල, යෝග ජන්ම ඵල තිථිවල කරණ දැන ගැනීම, යෝනි ඥනය, දින පිළිබඳ ආයු ප්‍රමාණය, ජන්ම ලග්න ඵල, නවාංශ ඵල, චන්ද්‍රකුණ්‌ඩලී විචාර, සඳුගෙන් හිරු දොළොස්‌භාව ගතවීමේ ඵල, චන්ද්‍රයාගෙන් දොළොස්‌ රාශියෙහි කුජද, බුධද, ගුරුද සිටීමේ ඵල විපාක, චන්ද්‍රයාගෙන් කිවි දොළොස්‌ රාශිගතවීමේ ඵල විපාක, චන්ද්‍රයාගෙන් ශනි දෙළොස්‌ රාශිගත වීමේ පල විපාක, චන්ද්‍රයාගෙන් රාශි දොළසෙහි රාහු සිටි කල ඵලවිපාක, රාශි පිළිබඳ ආයු විචාරය, ග්‍රහභාවසාධනය, ගත වූ කලියුග වර්ෂය දැන ගන්නා ක්‍රමය, චර ඛණ්‌ඩානයනය, ඉෂ්ට කාලය අනුව අයනාංශ සාධනය, දිනමානය, තත්කාලීන ග්‍රහස්‌ථඵුටය සකසන ආකාරය, භයාත භභොගයෙන් චන්ද්‍රසද්ථුටය සෑදීම, සසන්දිභාව සාධනය, භාවයන්ගේ ඵල, ලංකෝදය හා ස්‌වදෙශෝදය, ලග්න සාධනය සසන්ධි ද්වීතියාදී භාවසාධනය, භාවයන්හි ග්‍රහයන් පිහිටීමේ විශේෂ ඵල, ග්‍රහභාව ඵල ප්‍රකාශ, හිරු ඒ ඒ රාශියෙහි සිටීමේ ඵලවිපාක, සඳු දෙළොස්‌ භාවයන්හි සිටීමේ ඵල විපාක, කුජ, බුධ, ගුරු, කිවි, ශනි, රාහු හා කේතු දොළොස්‌ රාශියන්හි පිහිටීමේ ඵල විපාක, ග්‍රහයෝග ඵල, තුන්ග්‍රහ යෝග, චතුර් ග්‍රහයෝග, පංචග්‍රහයෝග, ෂට්‌ග්‍රහයෝග, සප්ත ග්‍රහයෝග, දෙළොස්‌ රැසෙහි ලග්නාධිපතියාගේ ඵල, දොළොස්‌ රැසෙහි දෙවැන්න තෙවැන්න, සිව්වැන්න, පස්‌වැන්න. සයවැන්න, සත්වැන්න, අටවැන්න, නමවැන්න, දසවැන්න, එකළොස්‌වැන්න, දොළොස්‌වැන්න අධිපතියාගේ ඵල, නීචග්‍රහ ඵල, උච්චග්‍රහ ඵල, මූල ත්‍රිකෝණයේ ග්‍රහඵල තමාගේ රැසෙහි සිටි කල ඵල, මිත්‍රරාශිවල සිටීමේ ඵල.

සතුරු රැසෙහි සිටීමේ ඵල, මේෂාදී දෙළොස්‌ රැස ලග්නය වීමේ, දෙවැන්න වීමේ, තෙවැන්න වීමේ, සිව්වැන්න වීමේ, පස්‌වැන්න වීමේ, සයවැන්න වීමේ, සත්වැන්න වීමේ, අටවැන්න වීමේ, නමවැන්න වීමේ, දස වැන්න වීමේ, එකොළොස්‌වැන්න වීමේ, දෙළොස්‌ වැන්න, වීමේ ඵල, දෙළොස්‌ රැසෙහි රවිගේ, සඳුගේ, කුජගේ, බුධගේ, ගුරුගේ, කිවිගේ, ශනිගේ ඵල, ග්‍රහයන්ගේ මිත්‍ර හා අමිත්‍රතා, තත්කාලීන පංචප්‍රකාර මෛත්‍රී කථනය, ෂම්වර්ග ශුද්ධිය, හෝරා හා ෙද්‍රට්‌කාග, සප්තමාංශ, නවමාංශ, ද්වාදශාංශ, ත්‍රිංශාංශ, ෂට්‌වර්ග ඵල, ෙද්‍රෂ්කාණඵල, සප්තමාංශඵල නවාංශඵල, නවාංශ කුණ්‌ඩලියෙහි පස්‌වන තැන සිටි ග්‍රහඵල, රාශි ද්ව දශාංශ චක්‍ර ඵල, ත්‍රිංශාංශ ඵල, ග්‍රහයන්ගේ ශුණත්‍රය, පංචමහා පුරුෂ ලක්‌ෂණ, අනඵා, සුනඵා දුරුධරා කෙමද්‍රeම යෝග, රවියෝගධ්‍යාය, ගෝල ආදි සංඛ්‍යායෝග සත, අශුභයෝග ප්‍රකරණය, රාජයෝග ප්‍රකරණය, දෙළොස්‌ රැසෙහි අරිටුයෝග, දෙවන රැස (ධනභාවය) තුන්වන රැස (සහජ භාවය) සතරවන රැස (සුඛභාවය) පස්‌වන රැස (සුතභාවය) සයවන රැස (ශත්‍රැභාවය) සත්වන රැස (කලත්‍රභාවය), අටවන රැසෙහි ඵල හා අරිෂ්ට යෝග භංගය, නමවන රැස, (ධර්ම ස්‌ථානය) දසවන රැස (කර්මස්‌ථානය) එකොළොස්‌වන රැස (අයස්‌ථානය) දොළොස්‌වන රැස, (වැය ස්‌ථානය) උච්ච ග්‍රහයන්ගේ ලක්‌ෂණ, මතානුසාරී ග්‍රහ දෘෂ්ටි, ජන්ම පත්‍ර නාම, පුරුෂාකාර චක්‍ර අධ්‍යාය, ග්‍රහාවස්‌ථා, අධ්‍යාය, අශ්වචක්‍රය, ශතපද චක්‍රය, සූර්ය කාලානාලා චක්‍රය, චන්ද්‍රකාලානාල චක්‍රය, යමදංෂ්ත්‍රා චක්‍රය, ත්‍රිනාඩි චක්‍රය, සර්වතෝභද්‍ර චක්‍රය, ජන්මකර්ම ආදී තක්‌ෂස්‌ත්‍ර, ග්‍රහරශ්මි, ආයුර්දාස ප්‍රකරණය, ආයුර්දාය සොයන ක්‍රම, දශාධ්‍යාය, විංශොත්තරී දශායෙහි, ග්‍රහයන්ගේ දශාමාන, දශාචක්‍රය, දශාවෙහි අන්තර් දශා සාධනය, අන්තර් දශාවෙහි ප්‍රත්‍යන්තර් දශා සාධනය, ප්‍රත්‍යන්තර් දශාවෙහි උපදශා සාධනය, දශාවන්ගේ පලදීම, භයාත වශයෙන් දශා ස්‌පෂ්ටී කරණය, දශා හා අන්තර් දශාවල වර්ෂාවකට ධ්‍රැවක, අෂ්ටෝත්තරී දශා, නැකත්වල දශාධිපතීන් දැන ගැනීම, ප්‍රත්‍යන්ත දශා සිද්ධිය, උපදශා සිද්ධිය, අෂ්ටෝත්තරියෙහි දශාධිපතියෝ, සන්ධ්‍යා දශා, සන්ධ්‍යා වර්ෂමාන, පාචක දශා, දශාවල වාහන, විශෝත්තරී රවි චන්ද්‍ර, කුජ, රාහු, ගුරු සෙනසුරු, බුධ, කේතු, සිකුරු, දශාවන් අෂ්ටොත්තරී දශා ඵල, රවි සඳු කුජ බුධ ශනි ගුරු රාහු සිකුරු මහ දශාවන්, සියලුම ග්‍රහයන්ගේ සුබ හා අසුබ, චන්ද්‍ර, අඟහරු, රාහු, ගුරු, ශනි, බුධ, කේතු, සිකුරු මහ දශාවන්හි උප දශා පල, සූර්ය සන්ධ්‍යා දශාඵල, චන්ද්‍ර සන්ධ්‍යා දශාඵල, මංගල දශා ඵල බුධ, ගුරු, සිකුරු, සෙනසුරු දශා ඵල, පාචක දශාපල, යෝගිනී දශාවන්, අෂ්ටයෝනි නාම, යෝගිනී දශාඵල වර්ෂ ප්‍රමාණය හා අන්තර් දශා සිද්ධිය, ග්‍රහයන්ගේ බලයට අනුව සිදුවෙන ඵල විපාක යනාදිය.

We found this article from Divaina on 2013/01/11.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here