ජීවිතයයි ජ්‍යෙතිෂයයි

1528
රෝග
රෝග

[ratings]

මිනිස්‌ සමාජයේ ආරම්භයත් සමඟ ස්‌වභාව ධර්මය කෙරෙහි කාරුණිකව සම්බන්ධ වී ආරක්‍ෂා කරමින් ජීවත් වූ නැණවතුන් සිය ඥන ශක්‌තිය මෙහෙයවා පරිසරය අනුව මිනිස්‌ ක්‍රියාකාරකම් සහ ශරීර ලක්‍ෂණ හැඩ ගැසෙන බව අවබෝධ කර ගත්හ. පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට උරුම වූ ප්‍රවේණි ලක්‍ෂණ සහ දැනුම ලෙස පැවත ආ මෙම ඥන ශක්‌තිය පසු කාලීනව ලේඛනගත කළහ. ලේඛනගත ශාස්‌ත්‍රයක්‌ ලෙස භාවිතයට ගත් මෙම කරුණු සිද්ධාන්ත වශයෙන් සකස්‌ වූයේ භාවිතයෙන් සත්‍ය ලෙස පිළිගත හැකිවීම නිසාය. මිනිස්‌ ක්‍රියාකාරකම් තුන් කාලයට අදාළවම නිවැරදි ලෙස ප්‍රකාශ කළහැකි වීම නිසා ඉපැරණි ශාස්‌ත්‍රයක්‌ ලෙසත් ශරීර ලක්‍ෂණ, ලෙඩ රෝග සහ හේතු බොහෝ දුරට නිවැරදිව ප්‍රකාශ කළහැකි වීම නිසා ඉපැරණි විද්‍යාවක්‌ ලෙසත් ජ්‍යෙdතිෂය පිළිගත හැකිව තිබේ.

ජ්‍යෙdතිෂ සිද්ධාන්ත පිළිබඳ නිවැරැදි දැනුම අනුව මිනිස්‌ සිරුරේ ස්‌වභාවය ප්‍රකාශ කළ හැකිය. ජන්මියාට උපන් වේලාවෙන් හිමිවන (ලග්නය) ජන්ම රාශිය, රාශ්‍යාධිපති ග්‍රහයාගේ ස්‌ථාන ගතවීම සහ දෘෂ්ඨි ලැබෙන ග්‍රහයන් අනුවද, ජන්ම ලග්නයට හිමිවන හෝරා, දෙර්කාණ, නවාංශක අනුවද ශරීරයේ බාහිර සහ අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියයන්ගේ ස්‌වභාවය තීරණය වෙයි. ජන්ම රාශි, රාශ්‍යාධිපති සහ දෘෂ්ඨි ලැබෙන ග්‍රහයන්ද, හෝරා නවාංශක අනුවද ප්‍රකාශ වන කරුණු දීර්ඝ වන බැවින් දෙර්කාණ අනුව හිමිවන ශරීර ස්‌වභාවයන් පමණක්‌ පළමුව විස්‌තර කරමි.

ජන්ම ලග්න භාවයේ පළමුවන දෙර්කාණයට හිසද දෙවන දෙර්කාණයට ගෙලද තුන්වන දෙර්කාණයට පහත බඩද, දෙවන භාවයේ පළමුවන දෙර්කාණයට දකුණු ඇස, දෙවන දෙර්කාණයට සිsරුරේ දකුණු පස සහ තුන්වන දෙර්කාණයට ලිංගයද හිමි වේ. තුන්වන භාවයේ පළමුවැනි දෙර්කාණයට දකුණු කණ දෙවැනි දෙර්කාණයට දකුණු බාහුව තුන්වැනි දෙර්කාණයට දකුණු අණ්‌ඩයද, හතරවැනි භාවයේ පළමුවැනි දෙර්කාණයට දකුණු නාස්‌පුටය දෙවැනි දෙර්කාණයට දකුණු ඇලය තුන්වැනි දෙර්කාණයට දකුණු කලවයද, පස්‌වැනි භාවයේ පළමුවැනි දෙර්කාණයට දකුණු කම්මුල දෙවැනි දෙර්කාණයට දකුණු පපුව තුන්වැනි දෙර්කාණයට දකුණු දණහිස හිමිවේ. හයවැනි භාවයේ පළමු දෙර්කාණයට දකුණු හක්‌ක දෙවැනි දෙර්කාණයට දකුණු බඩ, තෙවන දෙර්කාණයට දකුණු කෙණ්‌ඩද හිමි වේ. හත්වැනි භාවයේ පළමු දෙර්කාණයට කට දෙවැනි දෙර්කාණයට පෙකණිය තුන්වැනි දෙර්කාණයට දෙකකුල්ද, අටවැනි භාවයේ පළමුවන දෙර්කාණයට වම් හක්‌ක දෙවැනි දෙර්කාණයට වම් බඩ තුන්වැනි දෙර්කාණයට වම් කෙණ්‌ඩද හිමි වේ. නවවැනි භාවයේ පළමු දෙර්කාණයට වම් කම්මුල දෙවැනි දෙර්කාණයට වම් පපුව තුන්වැනි දෙර්කාණයට වම් දණහිසද, දහවැනි භාවයේ පළමු දෙර්කාණයට වම් නාස්‌පුටය දෙවැනි දෙර්කාණයට වම් ඇලය තුන්වැනි දෙර්කාණයට වම් කලවය ද, එකොළොස්‌ වැනි භාවයේ පළමු දෙර්කාණයට වම් කන, දෙවැනි දෙර්කාණයට වම් බාහුව තුන්වැනි දෙර්කාණයට වම් අණ්‌ඩයද, දොළොස්‌වැනි භාවයේ පළමු දෙර්කාණයට වම් ඇස දෙවැනි දෙර්කාණයට ශරීරයේ වම් කොටස, තුන්වැනි දෙර්කාණයට අධෝභාගයද අයත් වෙයි.

ජන්ම රාශියේ සිට බාහිර අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියයන් හිමිවන ආකාරය භාවයන් ලෙස සලකා අවබෝධ කරගත යුතුය. පළමුවැනි භාවයෙන් මොළය සහ නාඩි පද්ධතියද දෙවැනි භාවයෙන් ගලනාලය සහ කුඩා මොළයද තුන්වැනි භාවයෙන් පෙනහලු, ස්‌වාසනාලය සහ නහරද, හතරවැනි භාවයෙන් ආමාශයද පස්‌වැනි භාවයෙන් හෘදය වස්‌තුව රුධිරය සහ යකෘතයද හයවැනි භාවයෙන් බඩවැල්ද හත්වැනි භාවයෙන් වකුගඩු ද අටවැනි භාවයෙන් ගුදය සහ මුත්‍රාශය ද නමවැනි භාවයෙන් ධමනි ද දහවැනි භාවයෙන් ඇට සම්බන්ධ වන ස්‌ථානද එකොළොස්‌වැනි භාවයෙන් රුධිර ධාවන මාර්ග, ඇස්‌ සහ නාසය ද දොළොස්‌වැනි භාවයෙන් ග්‍රන්ථි සමූහය ද පිළිබඳ ස්‌වභාවය විස්‌තර වෙයි. රාශි වශයෙන් අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියයන් හිමිවන ආකාරය වඩාත් පැහැදිළිව ජ්‍යෙdතිෂ සිද්ධාන්තවල සඳහන්ව ඇත. මේෂ රාශියට මහ මොළය, කුඩා මොළය, මුහුණේ අස්‌ථි, උඩ හක්‌ක, ශ්ලේශ්මල ග්‍රන්ථියද වෘෂභ රාශියට කොඳු ඇට, කණ, යටි හක්‌ක, උගුරු දණ්‌ඩ, බෙල්ල ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථි සහ ගලනාලයද මිථුන රාශියට බාහුවේ අස්‌ථි, උරහිස ඉදිරි පස ඇට, උරහිස, සියුම් ධමනි, පෙනහලු, ස්‌වාස නාල, පිටේ අස්‌ථි, ඉළ ඇටද කටක රාශියට ආමාශය සහ පෙණහලු අතර කොටස, ඉළ ඇට සම්බන්ධ වන ස්‌ථාන. වැළමිට සන්ධි, ආමාශය, උගුර ද, සිංහ රාශියට වැලමිටේ සිට ඇඟිලි දක්‌වා අස්‌ථි, කොඳු ඇට සහ කොඳු ඇට තුළ ඇති නහර, හෘදය වස්‌තුව ද හිමි වේ. කන්‍යා රාශියට කුඩා බඩවැල්, පහත බඩ, වළලුකර සිට පා ඇඟිලි දක්‌වා වන අස්‌ථි ද තුලා රාශියෙන් සම, පහළ කොඳු ඇට සහ ප්‍රජනන ඉන්ද්‍රියයන් ද වෘශ්චික රාශියෙන් උකුල් ඇට, ගුදය, බඩවැල් සහ මුත්‍රා මාර්ගයද ධනු රාශියෙන් උකුල සහ කළවා අස්‌ථිද මකර රාශියෙන් හිස කෙස්‌, නියපොතු, ඇටසැකිල්ල, දණහිස සහ දණහිස සන්ධියද කුම්භ රාශියෙන් දත්, වළලු කර, දෙපාවල අස්‌ථිද මීන රාශියෙන් පිටි පතුලේ අස්‌ථි සහ රුධිර ධාවනය ද පිළිබඳ ස්‌වභාවය විස්‌තර වෙයි. රාශිවලට සහ රාශ්‍යාධිපති ග්‍රහයන්ගේ ස්‌වභාවය අනුව ඇතිවන රෝග පීඩාවන් පිළිබඳව ද ජ්‍යෙdතීර් විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්තයන්හි පැහැදිලි කර ඇත. ඒ අනුව මේෂ රාශියට මොළයේ රෝග, හිසරුදාව, උණ, මැලේරියාව, සිහි නැතිවීම, අපස්‌මාරය, ඇස්‌ රෝග සහ විදුරුමස්‌ දිය වීමද, රාශ්‍යාධිපති අඟහරු ග්‍රහයාට කණ, නාසය, නළල, සෙම, මාංශ පේශිවල සිවි, නිවුමෝනියාව, ලේ වමනය, මාංශ පේශි ඝන වීම සහ බෝවන රෝගද හිමි වේ.

වෘෂභ රාශියට අසාමාන්‍ය ලෙස තරබාරු වීම, ගණ්‌ඩමාලය සහ ඉදිමීමද රාශ්‍යාධිපති සිකුරු ග්‍රහයාට සෙම් රෝග, උගුරේ ආබාධ, අජීර්ණ රෝග, කම්මුල් ආබාධ, හෘදය වස්‌තුව ආශ්‍රිත ආබාධ, ඇට මිදුළු පීඩාවීම, වකුගඩු සහ මුත්‍ර රෝග, ප්‍රජනන ඉන්ද්‍රිය ආශ්‍රිත ආබාධ සහ රහස්‌ රෝගද හිමි වේ. පෙනහලු ඉදිමීම, ක්‍ෂය රෝගය, ඇදුම, හන්දිපත් ඉදිමීම මිථුන රාශියෙන්ද රාශ්‍යාධිපති බුධ ග්‍රහයාගෙන් පෙනහලු, දිව, පහත බඩ, මාංශ පේශී, නහර, නාසය යන මේ ඉන්ද්‍රියයන් ආශ්‍රිත රෝග, කථා කිරීමේ අපහසුව, ඇදුම, සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව, මොළයේ සහ නහරවල පීඩා, හිසේ කැක්‌කුම, සිහි නැතිවීම, විකාර ගති, උමතු බව. පණු රෝගද කටක රාශියෙන් පිළිකා, බඩ පිපුම සහ වසූරියද රාශ්‍යාධිපති සඳු ග්‍රහයා පීඩා වීමෙන් හෘදය වස්‌තුව සම්බන්ධ නාලයන්හි ආබාධ, ඇස්‌වල ආබාධ, ජීර්ණ පද්ධතියේ පීඩා වීම්, ලේ විෂ වීම්, බඩේ කැක්‌කුම, වාත රෝග, රහස්‌ ඉන්ද්‍රිය ආශ්‍රිත රෝගද හිමි වේ. අජීර්ණ රෝග, දියවැඩියාව, ක්‌ලාන්තය සහ මන්දපෝෂණය සිංහ රාශියටද රාශ්‍යාධිපති රවි ග්‍රහයාට හෘදය වස්‌තුව, මොළය, හිස, ඇස්‌, ඇට පෙණහලු, ආමාශය, රුධිරය සම්බන්ධ රෝගද, ඇපැන්ඩිසයිටිස්‌ රෝගය සහ බඩවැල් ආශ්‍රිත රෝගද කන්‍යා රාශියට මළ බද්ධය, පුරුෂ පක්‍ෂයේ රෝගද ලිංගික සහ මුත්‍ර රෝගද රාශ්‍යාධිපති බුධ ග්‍රහයා වන බැවින් බුධ (මිථුන රාශි අධිපති) ග්‍රහයාට අයත් රෝග තත්ත්වයන්ද විස්‌තර වෙයි. තුලා රාශියට හන්දි ඉදිමීම සහ කාන්තා රෝගද සිකුරු ග්‍රහයාට හිමි රෝගද වෘශ්චික රාශියට නහර ගත රෝග සහ මුඛයේ සිට අධෝ මාර්ගය දක්‌වා ඇතිවන ආබාධ ද හිමි වේ.

ධනු රාශියට තුනටියේ වේදනා, හදිසි සිහි නැතිවීම්, පක්‍ෂඝාතය, වාත රක්‌තයද, මීන රාශියට සෙම් රෝගද මෙම රාශිද්වයට අධිපති ගුරු ග්‍රහයාට සෙම, ලේ, ධමනි, ශිරා, කන, මාංශ පේශි, වකුගඩු, පෙණහලු ආශ්‍රිත ආබාධයන්ද, කෙට්‌ටු වීම, අර්ශස්‌, මස්‌දළු සහ දියවැඩියා රෝගයද හිමිවේ. මකර රාශියට දත් කැක්‌කුම, බරවා රෝගය, කබර, කුෂ්ට ආදී සමේ රෝගද කුම්භ රාශියට පිටගැස්‌ම සහ නහරගත රෝගද මේ රාශිද්වයට අධිපති සෙනසුරු ග්‍රහයාට බෙල්ල, ආමාශයේ උඩ කොටස, ඇට මිදුළු, දෙපා සහ සම ආශ්‍රිත රෝගද නියපොතුවල රෝග, ඇදුම, පෙනහලු ආශ්‍රිත රෝග, ආම වාතය, මළ බද්ධය සහ වකුගඩුවල පීඩාද හිමි වේ.

ජ්‍යෙdතිර් විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්ත අනුව එක්‌ එක්‌ රාශි සහ භාවයන්ටත් රාශ්‍යාධිපති ග්‍රහයන්ටත් හිමිවන රෝග තත්ත්වයන් ජන්මපත්‍රයේ පිහිටා ඇති ග්‍රහ පිහිටීම් අනුව මෙන්ම ගෝචර ග්‍රහයන්ගේ බල දුබලතා අනුව තීරණය කළ යුතුය. මේ දෙයාකාරයෙන්ම නිශ්චය කරන රෝග තත්ත්වයන්ට හේතූ වන්නේ උෂ්ණ සහ ශීතල තත්ත්වයන්ය. මේ අනුව වාතය, පිත, සෙම යන ත්‍රිදොaශයන්ගේ ඇතිවන විෂමතාවයන් රෝගි තත්ත්වය ලෙස විස්‌තර කරනු ලබයි. මේ රෝගී තත්ත්වයන්ම එක්‌ එක්‌ ඉන්ද්‍රියයන් ආශ්‍රිතව විවිධාකාර වෙයි. ආපෝ, තේජෝ, වායෝ, පඨවි යනුවෙන් එම විෂමතාවන් විස්‌තර වන අතර මේෂ, සිංහ රාශිවලට අයත් ඉන්ද්‍රියයන් තේජෝ හෙවත් අග්නි තත්ත්වයටද හිමිවෙයි. ධනු රාශියද තේජෝ ගුණයෙන් යුක්‌ත වෙයි. මේෂ, සිංහ, ධනු රාශිවල පීඩාවීමත්, රෝග කාරක ග්‍රහයන්ගේ බලපෑමක්‌ නිසා උණුසුම් තත්ත්වය විෂම වී පිත මූලික රෝග තත්ත්වයන් ඇතිවේ. කටක, වෘශ්චික, මීන රාශි රෝග කාරක ග්‍රහයන්ගෙන් පීඩාවීම නිසා ගලායන ස්‌වරූපය ඇති ආපෝ ගුණය විෂම වීම හේතු කොට ගෙන සෙම් රෝග ඇතිවෙයි. රෝග කාරක ග්‍රහයන්ගෙන් මිථුන, තුලා, කුම්භ යන රාශි පීඩා වීමෙන් පාවී යන ස්‌වරූප ඇති වායෝ ගුණය විෂම වීම හේතු කොට ගෙන වේදනා කැක්‌කුම් සහිත රෝග ඇති වේ. රෝග කාරක ග්‍රහයින්ගෙන් වෘෂභ, කන්‍යා, මකර යන රාශි පීඩා වීමෙන් පරිසරයේ පවත්න තද හෙවත් දැඩි ස්‌වරූපය විෂම වී වාතය, පිත, සෙම යන ත්‍රිදොaෂයන්ම හේතුවෙන් රෝගී තත්ත්වයන් ඇති වේ.

ඇතැම් පැරණි ජනයා මෙම රෝගී තත්ත්වයන් අද්භූත බලවේගයන්ට පවරා මහත් ව්‍යසනයක්‌ සේ සැලකූ බවද ජන සාහිත්‍යයෙන් මෙන්ම ජීවන රටාවන් අනුව පැහැදිලි වේ. කළු කුමාර දොaෂය, රීරි යක්‍ෂයාගේ දොaෂය, සන්නි යක්‍ෂයා ගේ සහ සූනියම් යක්‍ෂයාගේ දොaෂය සහ අමනුෂ්‍ය දොaෂ හේතුවෙන් රෝග වැළඳෙන බව පැරැන්නෝ විශ්වාස කළහ. දෙවියන්ගේ බැල්ම නොලැබීමද තවත් හේතු ලෙස පිළිගෙන ඇති බව පැහැදිළි වෙයි.

මේ සියලු හේතුවලට ප්‍රතිකර්මය වන්නේ උදාවූ රෝගී තත්ත්වයන්ට වෛද්‍ය විද්‍යානුකූල ප්‍රතිකාර ගැනීමෙන් සුවය ලැබීමයි. දේවපූජා පැවැත්වීමෙන්, යාග හෝම කිරීමෙන්, සෙත් පිරිත් දේශනා පැවැත්වීමෙන්, ශ්‍රවණය කිරීමෙන්, බෝධි පූජා පැවැත්වීමෙන් කළ හැකිව ඇත්තේ වෛද්‍ය විද්‍යානුකූල පිළිවෙත් අනුව සුවය ලබන තැනැත්තාගේ මානසික තත්ත්වය නංවාලීම පමණි. ලෝකයාත ජ්‍යෙdතිර් විද්‍යාව තුළින් ගම්‍යමාන වන සත්‍යයද එයම වනු ඇත.

We found this article from Divaina on 2012/01/27.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here