තෙවැනි සිල්පදය කඩන ග්‍රහයෝ

1440
තෙවැනි
තෙවැනි

1. 06 වන භාවයේ රවි උපතේදී තැන්පත් වන ජන්මීන් තම ශරීරය පිනවීමට බලවත් ආශාවක්‌ දක්‌වයි. ඒ හේතුකොට ගෙන ඕනෑම අන්දමේ පහත් වැඩක්‌ කිරීමත් තුන්වැනි සිල්පදය බිඳ දැමීමත් සිදුකරයි.

2. සඳු 06 වැන්නෙහි උපතේදී තැන්පත් ජන්මීන් පැණි රස කෑම සඳහා වැඩි ඇල්මක්‌ දක්‌වා ඒ හේතුවෙන් ලෙඩ රෝග සාදා ගනී.

3. සඳු 07 වැන්නෙහි උපතේදී තැන්පත් වන ජන්මීන් නිතර කාමයෙහි වරදවා හැසිරෙන අතර තම හිතවතුන්ද ඒ සඳහා යොමු කරවා ගැනීමට නිතර සූදානම්ය.

4. 05 වැන්නෙහි කුජ උපතේදී තැන්පත් ජන්මියා කටුක කර 03 වන සිල්පදය කඩන තැනට යොමුකරවයි. ඒ හේතුවෙන්ම නොඑක්‌ ලෙඩ රෝගවලට ගොදුරු වේ.

5. බුධ 5 වැන්නෙහි උපතේදී සිටින ජන්මීන් බහු බාර්යා බහු පුරුෂ සේවනයට යොමුවී තුන්වැනි සිල්පදය බිඳ දමයි.

6. සිකුරු 12 වැන්නෙහි උපතේදී තැන්පත්වීමද පර ස්‌ත්‍රී සමාගම් පර පුරුෂ සමාගම් ප්‍රිය කරන තුන්වන සිල්පදය බිඳ දමන ග්‍රහ පිහිටීමකි.

7. තුලා මකර හැර 6 වන රාශිය වෙනත් රාශියක්‌ව පිහිටා සිකුරු තැන්පත්වූ පසු ආහාර සඳහා තද කෑදර කමක්‌ දක්‌වා ලෙඩ රෝග සාදා ගන්නා අතර ස්‌ත්‍රීන් පර පුරුෂ ඇසුර මගින් සමාජ රෝග සාදා ගනී.

8. ශනි හෙවත් සෙනසුරු උත්පත්තියේදී 08 වන භාවයේ උපතේදී තැන්පත් වීමද තුන්වන සිල්පදය කැඩීම හේතුවෙන් සමාජ රෝගවලට ගොදුරු වන තත්ත්වයකි.

9. සිකුරු උත්පත්තියේදී කටක රාශි ගත වීම තුන්වැනි සිල්පදය කඩන පිහිටීමක්‌ වන්නේය.

10. ලග්නයෙන් අටවැන්නට අධිපති ග්‍රහයා 9 වැන්නේ පිහිටීමද පර ස්‌ත්‍රීන් ඇසුරු කරන තුන්වැනි සිල්පදය කඩන ග්‍රහ පිහිටීමකි.

11. 07 වැන්නාධිපති දෙවන භාවයෙහි හෝ නවවන භාවයෙහි උත්පත්තියේදී තැන්පත් පුරුෂයන් නිතර මෙනෙහි කරන්නේ තමා උපන්නේ ස්‌ත්‍රී සේවනය සඳහාම පමණයි යන්නය. ඒ හේතුවෙන් නිතර සිතින් පව් කරයි. ඇතැම් විට සිතුවිලි ක්‍රියාත්මක කිරීමට යාමෙන් අපවාදයන්ට ලක්‌වීම් සහ දඬුවම් විඳීමට සිදුවේ.

12. 07 වැන්නාධිපතියා උත්පත්තියේදී 07 හි හෝ ලග්නයේ සිටීම අන් අඹුවන් පැහැර ගන්නා දුෂ්ට පිහිටීමක්‌ වන අතර මෙම ආත්මයේම ඔහුට දිට්‌ඨ ධම්ම වේදනීය කර්මයට මුහුණ දීමට සිදුවන අතර ඊළඟ භවය අන්ත දුක්‌ත තත්ත්වයට පත්වීම වැළැක්‌විය නොහැක.

13. තුන්වැන්නාධිපතියා දෙවන භාවයෙහි සිටීද ඔහු හෝ ඇය නිතර තුන්වැනි සිල්පදය කැඩීමට පෙළඹේ.

14. තුන්වැන්නාධිපතියා 09 වන භාවයෙහි හෝ 12 වන භාවයෙහි උත්පත්තියේදී සිටීමද නිතර ස්‌ත්‍රී සැප සොයා ඇවිදින පිහිටීමකි. ආ ගිය තැන ඒවා නොඅඩුව ලැබෙන අතර එම නිසාම තුන්වැනි සිල්පදය බිඳ දමයි.

15. දෙවැන්නාධිපතියා තුන්වැන්නේ සිටීමද අධික කාමභෝගී බවකින් යුක්‌තව තුන්වැනි සිල්පදය කඩන තත්ත්වයකි.

16. 02 වැන්නාධිපතියා 07 හි උත්පත්තියේදී තැන්පත්වීම ආචාර සම්පන්න නොවන කාමභෝගී තුන්වන සිල්පදය කඩන ග්‍රහ පිහිටීමකි.

17. දෙවැන්නාධිපතියා 05 වන භාවයෙහි උපතේදී තැන්පත්වීම බැලූ බැල්මට යහපත් ජන්මියකු ලෙස සමාජයට පෙනෙන එහෙත් අන්ත දූෂිත චරිතයක්‌ ඇත්තෙකි. තම රහසිගත අවිචාර සම්පන්න භාවය හේතුවෙන් ආත්ම ගණනාවක්‌ අන්ත දුක්‌ විඳීමට සිදුවන ග්‍රහ පිහිටීමකි.

18. ලග්නාධිපති උත්පත්තියේදී 08 වන භාවයෙහි හෝ 12 වන භාවයෙහි සිටීනම් ඔහු පරදාර සේවනයට ප්‍රසිද්ධියේ යන්නෙකි. දූෂිත චරිතයකි. දසාව පැමිණි විට නඩු හබවලට පැටලේ. ස්‌ත්‍රියකට මෙය ඉතාම නරක පිහිටීමකි. ප්‍රසිද්ධියේ ගණිකා වෘත්තියට පැමිණෙන තත්ත්වයකි.

19. කුජ සිකුරු දෙදෙනා පමණක්‌ 07 හි පාපයන්ට පෙනී සිටීනම් හෙතෙම කාමයෙහි වරදවා හැසිරී ඒ හේතුවෙන්ම රෝ දුක්‌ වැළඳී දුක්‌විඳ මරණයට පත්වේ.

20. කේතු සිකුරු සංයෝගය ඕනෑම අවස්‌ථාවක ජන්මියා ලිංගික අපචාරයන්ට යොමු කරයි.

21. කුජ රාහු සංයෝගය 07 වැන්නෙහි පිහිටන ජන්මියා සබඳතා රාශියක්‌ ඇතිකරගෙන තම චරිතය කිලිටිකර ගනී.

22. රාහු 07 වැන්නේ ද කුජ 04 වැන්නේද උපතේදී සිටින ජන්මියා තම ලිංගික ආශාවන් සපුරා ගැනීම සඳහා ඕනෑම පහත් තත්ත්වයකට පත්වේ. තිරිසනකු ලෙස හැසිරේ. ඒ හේතුවෙන්ම ඊළඟ භවය තිරිසන් ආත්මයක වීම වැළැක්‌වීමට නොහැකි වන්නේය.

23. උත්පත්තියේදී කිසියම් ජන්මියකුගේ දෙවන භාවය වෘශ්චික හෝ මේෂ වී දෙවන භාවයෙහි රාහු තැන්පත්වී නම් ඔහු හෝ ඇය නියත වශයෙන්ම කාමයෙහි වරදවා හැසිරේ. මෙම භවයේ පාප ග්‍රහයන්ගේ දසාව ලැබූ විට මේවා හසුවී දඬුවම් විඳීමට සිදුවන අතර ඊළඟ භවය ප්‍රේත භූත තත්ත්වයෙන් ආත්ම දහස්‌ ගණනක්‌ දුක්‌ විඳීමට සිදුවේ.

23. ගුරු දෙවන භාවයේත් රාහු අඟහරු 07 වන භාවයේත් රවි චන්ද්‍ර 08 වන භාවයේත් සිටිද්දී ජන්මය ලැබූවන් තරුණ වයසේදී නීච තත්ත්වයට පත්වී පහත් ලෙස කාමයෙහි වරදවා හැසිරීමෙන් තම තත්ත්වයට හානිකර ගනී.

25. කුජ ශුක්‍ර එකට සිටියදී ජන්මය ලබා ශනි 07 වන භාවයෙහි උපතේදී පිහිටන ස්‌ත්‍රී පුරුෂයෝ තම නිත්‍යනුකූල බිරිඳ හෝ ස්‌වාමියා හැර පහත් ගති ඇති ගණිකාවන් වැනි ස්‌ත්‍රීන් සහ එවැනි දූෂිත පුරුෂයන් ඇසුරුකර මෙම භවයේ සමාජ රෝග වැනි තත්ත්වයන්ට ගොදුරු වේ. ඊ ළඟ භවය අන්ත දුක්‌ත තත්ත්වයට පත්වේ.

26. 07 වන භාවයෙහි කුජ රාහු ජන්මයේදී පිහිටන පුරුෂයන් ස්‌ත්‍රී දූෂණ ළමා අපචාර ආදි ක්‍රියා හේතුවෙන් රාජ්‍ය දඬුවම්වලට මෙම ආත්මයේදීම ලක්‌වේ.

27. හිරු සඳු දෙදෙනා 07 හි සෙනසුරුට පමණක්‌ පෙනේනම් ඔහු හෝ ඇය මනුෂ්‍යයන්ට නොගැලැපෙන නොහොබිනා ක්‍රියා මගින් තෙවැනි සිල්පදය කඩන අතර ඒ හේතුවෙන්ම අන්ත දුක්‌ත තත්ත්වයට මෙම ආත්මයේදී පත්වන අතර ඊළඟ ආත්මය දුගතියට පත් කරයි.

28. රවි ශනි කුජ 04 වැනි භාවයේත් සිකුරු 06 වන භාවයේත් සඳු 10 වන භාවයේත් සිටිමින් උපත ලබන ජන්මීන් කාමයෙහි වරදවා හැසිරී සිය කුලය වනසා තමාද විනාශයට පත්වේ.

29. ලග්නයත් සඳුන් පාප රාශිවී පාපයන් සමග උත්පත්තියේදී සිටින විට සුභ ග්‍රහයන්ගේ දෘෂ්ඨ§යටද ලක්‌ නොවේ නම් එම ජන්මියා තුන්වැනි සිල්පදය නිරතුරුව කඩා දුකට පත්වේ.

30. හත්වැන්න කටකය වී හිරු සහ කුජ එහි සිටින විට ජන්මීන් පරදාර සේවනයට යොමුවී තුන්වැනි සිල්පදය කඩයි.

31. මේෂ වෘශ්චික ලග්න දෙකින් එකක උපත ලබා ඇති ජන්මීන්ට කුජ ත්‍රිශාංශකයකද හිමිවී ඇත්නම් අධික ලෙස කාම සේවනයට යොමුවී තුන්වැනි සිල්පදය බිඳ දමයි.

32. වෘෂභ තුලා ලග්න දෙකින් එකක උත්පත්තිය ලබා කුජ ත්‍රිශාංශකය හිමිවීමද විවිධ කාම ක්‍රම අත්හදා බලන වරදට නැඹුරුවී දඬුවම් ලබන ග්‍රහ පිහිටීමකි.

34. උත්පත්තියේදී රාහු 08 වන භාවයේ තැන්පත් වී ඇති වනිතාව නිතර කාම සිතුවිලි සමග සිටිමින් ආචාරශීලී නොවී කාමයෙහි වරදවා හැසිරෙන්නියකි.

මෙහි සඳහන් කරන ලද්දේ තුන්වැනි සිල්පදය කැඩීමට සිදුවන පොදු තත්ත්වයයි. මෙම ස්‌වභාවය ග්‍රහයන්ගේ බල දුබලකම් අනුව වෙනස්‌ වේ. එය තනි තනි ජන්ම පත්‍ර පරීක්‍ෂාවක්‌ මගින් සොයා බැලිය යුතුය. කෙසේ නමුත් ජන්ම පත්‍ර පරීක්‍ෂාවකින් තමන්ට එවැනි අයහපත් තත්ත්වයක්‌ ඇත්නම් සුදුසු ශාන්තිකර්ම කරන ගමන්ම තම සිත පාලනය කර ගැනීමට අදිටන් කර ගැනීම වැදගත්ය. මෙම සිල්පදය කැඩීම කිසියම් පුද්ගලයකු කරනවා නම් එය සමස්‌ත සමාජයටම කරනු ලබන හානියකි.

We found this article from Divaina on 2012/11/23.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here