නැකැත් සෑදිමේදී බැහැර කළ යුතු කරුණු

2173
නැකැත්
නැකැත්

[ratings]

එදිනෙදා කටයුතු සඳහා සුබ නැකැත් යොදා ගන්නේ යහගුණ සපිරි අනාගතයක්‌ උදාකර ගැනීමේ අපේක්‍ෂාවෙනි. මෙම උදාර අපේක්‍ෂාව මුදුන්පත් කර ගැනීමේදී රාහු කාලය මෙන්ම බැහැර කළයුතු කරුණු රාශියක්‌ ඇත. එකොළොස්‌ මහා දොaෂ ලෙස හඳුන්වන මේවා රික්‌තා, විෂ්ඨි, දග්ධ, කාණ, මර, විෂ, ගිනි, ෂංකට, භූමි ශුක්‍ර, ශූල, ගුලික වශයෙන් නම්කර ඇත.

බක්‌ වෙසක්‌ ආදී වශයෙන් පවතින දොළොස්‌ මාසවලට අයත් වන කොටස්‌ දෙකකි. පුර පක්‍ෂය සහ අව පක්‍ෂය වන මේ දෙකොටසේදී උදාවන හතරවන දිනය ජලවක රික්‌තාව වශයෙන්ද, නවවන දිනය නවවක රික්‌තාව වශයෙන්ද, දාහතරවන දිනය තුදුස්‌වක රික්‌තාව වශයෙන්ද හැඳින්වේ. ජලමත රිත්තාව ලැබූ මුල් පැය හතරක්‌ද, නවවක රික්‌තාව ලැබූ වේලාවේ සිට මැද පැය නවයක්‌ද, තුදුස්‌වක රික්‌තාවේ අවසන් පැය දාහතරද තත්කාල රික්‌තාව වෙයි. ඉරු දිනයෙන් ආරම්භ වන දින හතේම පියවර හතර, නවය, දාහතර නාඩි රික්‌තාව පවතින අතර එක්‌ එක්‌ ස්‌ථානවලද රිත්තා දොaෂය පවතී. ඉරිදා බිම, සඳුදා වනාන්තරවල, අඟහරුවාදා ගිනිමැද, බ්‍රහස්‌පතින්දා කඳු ශිඛරවල, සිකුරාදා ජලයෙහි, සෙනසුරාදා අතරමග රික්‌තා දොaෂය පවතී. අයහපත් ඵල උදා කරන ධූර්තයෙක්‌ ලෙස ඇතැම්හු මෙම රික්‌තා දොaෂ හඳුන්වති.

විෂ්ඨි දොaෂය පවත්නා දිනයන්හි සුබ වැඩ ආරම්භ නොකළ යුතුය. පුර ජලවක තිථියෙහි යෙදෙන කරාලි නම් වූ දිශා විෂ්ඨිය එදින අග තිස්‌ පැයේදී බටහිර දිසා ගතවද, පුර අටවක යෙදෙන නන්දනීය නම් වූ දිශා විෂ්ඨිය එදින පළමු තිස්‌පැයේදී ගිණිකොන දිසා ගතවද, පුර එකොළොස්‌වක යෙදෙන රෞද්‍රී නම් දිසා විෂ්ඨිය එදින පළමු තිස්‌පැයේදී උතුරු දිසා ගතවද, පුර පසළොස්‌වක යෙදෙන දුර්මු‚ නම් දිසා විෂ්ඨිය එදින පළමු තිස්‌ පැයේදී නිරිත දිසා ගතවද, පව‚. අව තියවක යෙදෙන සුමුතී නම් දිසා විෂ්ඨිය එදින අග තිස්‌පැයේ ඊසාන දිසාශතවද, අවසතවක යෙදෙන ත්‍රිශිරා නම් දිසා විෂ්ඨිය එදින පළමු තිස්‌පැයේ දකුණු දිසා ගතවද, අව දසවක යෙදෙන වෛෂ්ණවී නම් දිසා විෂ්ටිය එදින අග තිස්‌පැයේ වයඹ දිසා ගතවද, අව තුදුස්‌වක යෙදෙන සිංහී නම් දිසා විෂ්ඨිය එදින පළමු තිස්‌පැයේ නැගෙනහිර දිසා ගතවද පවතී.

සතියේ දින හතේදීම නැකත් සහ රාශිවලට බලපාන දග්ධ දොaෂය සියලු සුබ කටයුතුවලදී අවධානයට යොමු විය යුතුය. ඉරිදා දොළොස්‌වක තිථිය, සඳුදාට එකොළොස්‌වක තිථිය, අඟහරුවාදාට විශේනිය, බදාදාට දියවක, බ්‍රහස්‌පතින්දාට සැටවක, සිකුරාදාට අටවක, සෙනසුරාදාට නමවක, යෙදුන විට තිථි දග්ධය ඇතිවේ. ඉරිදාට පුවසල නැකත උදාවී පෑළවිය තිථිය පවතීද. සඳුදා උතුරුසල නැකත උදා වී අටවක තිථිය පවතීද, කුජදා අස්‌ලිස නැකත උදාවී පැළවිය තිථිය පවතීද, බදාදා කැති නැකත උදා වී දියවක තිථිය පවතීද, බ්‍රහස්‌පතින්දා පුවපුටුප නැකත උදාවී විසේනිය තිථිය පවතීද, සිකුරාදා උතුරුපල් නැකත උදාවී අටවක තිථිය පවතීද සෙනසුරාදා රෙහෙණ නැකත උදාවී තෙළෙස්‌වක තිථිය පවතීද එම නැකැත් බලරහිත වෙයි. නැකැත් බලය දැවී ගියා හා සමාන වෙයි. මේෂ රවියෙහි සැටවක තිථියද, වෘෂභ රවියෙහි ජලවක තිථියද, මිථුන රවියෙහි අටවකද, කටක රවියෙහි දසවකද, සිංහ රවියෙහි සැටවකද, කන්‍යා රවියෙහි අටවකද, තුලා රවියෙහි දොළොස්‌වකද, වෘශ්චික රවියෙහි දසවකද, ධනු රවියෙහි දියවකද, මකර රවියෙහි දොළොස්‌වකද, කුම්භ රවියෙහි ජලවකද, මීන රවියෙහි දියවකද යෙදුණු විට රාශි බලය දැවී යයි. නැකැත් වේලාවන්ට මෙම රාශි දග්ධය නුසුදුසුය.

විනාශවීම යන අදහස දෙන කාණ දොaෂය සහිත දින වලදී සුබ වැඩෙහි නොයෙදිය යුතුය. මුවසිරස, අනුර නැකපත් ඉරු දිනට යෙදීම, කැති, උතුරුසල නැකත් සඳුදාට යෙදීම. දෙනට, සියාවස අඟහරුවාදාට යෙදීම, අස්‌විද, බෙරණ බදාදාට යෙදීම, මුවසිරස, පුවපල් බ්‍රහස්‌පතින්දාට යෙදීම, ශත, රේවතී නැකැත් සෙනසුරාදාට යෙදීම කාණ යෝග සහිතයි. සුබ වැඩට බාධාවන තවත් දොaෂයක්‌ ලෙස මර යෝගය සැළකේ.

නැකැත් තිථි හමස්‌ මර යෝගයද ඉතා අහිතකර යෝගයක්‌ ලෙස සැළකේ. තියවක්‌දා අනුර නැකත උදාවීම, තෙළොස්‌වක්‌දා උතුරුසල නැකත උදාවීම, විසේනියදා බෙරණ නැකත උදාවීම, අටවක්‌දා රෙහෙණ නැකත උදාවීම, සතවත් දා හත හෝ මුල නැකැත් උදාවීම, තෙළෙස්‌වක්‌දා සා නැකත උදාවීම, තියවක්‌දා උතුරුපළ නැකැත් උදාවීම, විසේනියදා කැති හෝ මා නැකැත් උදාවීම, අටවක්‌දා පුවපුටුප නැකත උදාවීම, දසවක්‌ දා රෙහෙන නැකත උදාවීම, තෙළෙස්‌වක්‌දා අස්‌ලිස නැකත උදාවීම, හමස්‌ මර යෝග වෙයි.

ඉරිදාට විශේනිය තිථිය යෙදී කැති නැකත උදාවීම, සඳුදා දියවත තිථිය යෙදී සිත නැකත උදාවීම, අඟහරුවාදාට පසළොස්‌වක යෙදී රෙහෙණ නැකත උදාවීම, බදාදාට සතවක යෙදී බෙරණ නැකත උදාවීම, බ්‍රහස්‌පතින්දාට තෙළෙස්‌වක යෙදී අනුර නැකත උදාවීම, සිකුරාදාට සැටවක යෙදී සුවණ නැකත උදාවීම, සෙනසුරාදාට අටවක යෙදී පුස නැකත උදාවීම විෂ දොaෂ සහිතයි. බ්‍රහස්‌පතින්දා තෙළෙස්‌වක යෙදී අද නැකත උදාවීම, සෙනසුරාදා අටවක යෙදී රේවතී නැකත උදාවීම විෂ යෝග උදා කරයි. නැකැත් වේලාවන්ට උදාවූ රාශියේ නවාංශක ගැනද සොයා බැලිය යුතුය. ඇතැම් නවාංශක යෙදීමත් විෂ යෝග ඇතිවේ. මේෂ, වෘෂභ, කන්‍යා, ධනු රාශිවල පළමුවන නවාංශකය, මිථුන, සිංහ, තුලා. කුම්භ රාශිවල පස්‌වෙනි නවාංශකය. මීන, කටක, වෘශ්චික, මකර රාශිවල නමවෙනි නවාංශකය විෂයෝග උදාකරයි.

හෝරාව අනුව සතියේ දින හතේදීම උදාවන විෂ යෝගය දින සටිකා විෂ යෝගය වන අතර තිථියට අයත් අශුභ හෝරාව විෂ තිථි යෝගයයි. ඉරිදා 20 වෙනි පැය, සඳුදා දෙවෙනි පැය, විෂ යෝග සහිතය. අඟහරුවාදා දොළොස්‌වෙනි පැය, බදාදා දහවෙනි පැය, බ්‍රහස්‌පතින්දා හත්වෙනි පැය, සිකුරාදා පස්‌වෙනි පැය, සෙනසුරාදා විසි පස්‌වෙනි පැය, විෂ යෝග වෙයි. තිථි වශයෙන්ද,

ඇසළ, බිනර, උඳුවප්, මැදින් මාසවල යෙදෙන විෂ යෝග අත්දැකීමෙන් අවබෝධ කරගත හැකි වෙයි. රාශි අනුව උදාවන විෂ යෝගය ඉරිදාට මේෂ, ධනු, මීන යෙදීමෙන්ද, සඳුදා වෘෂභ, මිථුන, කන්‍යා යෙදීමෙන්ද අඟහරුවාදා කටක, මකර යෙදීමෙන්ද, බදාදාට මේෂ, කන්‍යා, වෘශ්චික යෙදීමෙන්ද, බ්‍රහස්‌පතින්දා වෘෂභ, කටක, තුලා යෙදීමෙන්ද, සිකුරාදා මකර, කුම්භ, මීන යෙදීමෙන්ද, සෙනසුරාදා සිංහ තුලා යෙදීමෙන්ද අවබෝධ කරගත යුතුය.

ඉරිදා දොළොස්‌වක තිථිය, සඳුදා සැටවක තිථිය, අඟහරුවාදා සතවක බදාදා අටවක, බ්‍රහස්‌පතින්දා නමවක, සිකුරාදා දසවක, සෙනසුරාදා එකොළොස්‌වක තිථිය යෙදීම විනාශය යොදන විෂ යෝගයකි. උදා රාශියේ හය අට දොළහ රාශිවල දුබල චන්ද්‍රයා සමග ගුරු යෙදීම සංකට නම් වූ විෂ යෝගය උදා කරයි. තවත් විෂ යෝගයක්‌ වන භූමිශුක්‍ර දොaෂය පුර දියවකට ගින්නෙහිද, පුර නවවක පොළව මතුපිට ද, පුර දසවක ගුවන් තලයේද, පවතී. පුර දොළොස්‌වක, අව විශේනිය ගින්නෙහිද, අව සතවක අමාවක පොළව මතුපිටද, අව තුදුස්‌වක ගුවන් තලයේද පවතී. තවත් විෂ යෝගයක්‌ වන ශුල දොaෂය නමවිධ වූ බලවත් අශුභ යෝගයකි. රවි රාශියකින් තවත් රාශියකට මාරුවීම පෙර තිස්‌පැය සහ මාරුවූ පසු තිස්‌ පැය තුළ සංක්‍රාන්ති ශුල දොaෂයද, කටක, මකර රාශිවලට රවි ග්‍රහයා පිවිසෙන්නට පෙර දින තුනත් පසුදින තුනත් අයන ශුල දොaෂයද පවතී. පෑලවිය යෙදුණු බදාදා හතවක ලත් ඉරිදා වර්ෂ ශූලය පවතී. රවි සිටින නැකතේ සිට ගණන් කිරීමේදී 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27, (28) නැකැත්ද, චන්ද්‍රයා සිටින නැකතේ සිට 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27 නැකැත්ද විෂ යෝග සහිතයි. දිශා වලද විෂ ශූලය පවතී. එය ඉරිදා, සිකුරාදා නැගෙනහිර දිශාවලද, අඟහරුවාදා දකුණේද, බදාදා බ්‍රහස්‌පතින්දා උතුරු දිසාවේද, සඳුදා සෙනසුරාදා දිනවල බස්‌නාහිර දිශාගතවද විෂ දොaෂය පවතී. එබැවින් සුබ නැකැත් භාවිතයේදී එම දිසාවන්ට සම්මුඛ නොවිය යුතුය. මේ සමගම යෙදෙන නැකැත් දික්‌ ශුලයද විෂ යෝගයකි. සුවණ, දෙට, දෙනට නැකැත් වලට නැගෙනහිර ද අස්‌විද පුවපුටුප දකුණු දිගද, රෙහෙණ පුෂ බස්‌නාහිරද, හත, උතුරුසළ උතුරද නැකැත් දික්‌ ශුල දොaෂය පවතී. ගුලික විෂ දොaෂය පවතින කාලය සුබ වැඩට යොදා නොගත යුතුය. දිවා කාලයේ පවතින තිස්‌ පැයෙන් පළමු පැය එකහමාර තුළ ගුලික දෝෂය පවතී. මෙම දොaෂයද සතියේ දින හතටම පොදු වූ විෂ දොaෂයකි.

නැකැත් භාවිතයේදී මෙම විෂ දොaෂයන් ගෙන් වන අයහපත් පිළිබඳව අවබෝධ කරගැනීම ශුබ ඵල දානය පිණිස හේතු වෙයි.

We found this article from Divaina
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here