පංච පක්‍ෂි ශාස්‌ත්‍රයෙන් හිතේ තියෙන දේ කියන හැටි

1961
පක්‍ෂි
පක්‍ෂි

මෙහි මාතෘකාව අනුව පංච පක්‍ෂි ශාස්‌ත්‍රය උපයෝගි කරගෙන ප්‍රශ්න චින්තාව සොයා ගන්නා අන්දම විමසා බලමු.

නිමිත්ත යන්නෙහි තේරුම ලකුණයි. හෙවත් සංඥවයි. ඉන්ද්‍රිය ගෝචර නිමිති, සිද්ධි නිමිති, මනෝ නිමිති, ස්‌වපුන නිමිති, නිර්මාණ නිමිති යනුවෙන් නිමිති කොටස්‌ වේ. නිමිති බැලීමට හේතුවන කාරණාක්‌ යෑයිද පැවසේ.

භේරුණ්‌ඩ, පිංගල, කාක, කුක්‌කුට හා මයුර යනු පංච පක්‍ෂීන්ය. තත්කාල මොහොතට කුමන පක්‍ෂියකු උදාව ඇත්දැයි දැන ගැනීමට ඒ මොහොතේ පවතින නැකත අවශ්‍ය වේ. නැකත හිමි පක්‍ෂියා ඒ මොහොතට බල පවත්වයි. මේ කාරණා පංචාංග ලිතක්‌ ආශ්‍රයෙන් ඔබට දැනගත හැකිවේ. හෙවත් ඒ ඒ දිනට පවතින නැකත් හා ඒ ආශ්‍රයෙන් කුමන පක්‍ෂියකු උදාව ඇත්දැයිය. එකී පාක්‍ෂීන්ගේ භෝජන, ගමන, රජ, නිදි හා මර යනුවෙන් පංච සමයක්‌ද වේ. එය පුර හා අව වශයෙන්ද දිවා රාත්‍රි වශයෙන්ද යම් යම් වෙනස්‌කම් වේ. එයද පංචාග ලිත ආශ්‍රයෙන්ම දැනගත හැකිය.

පක්‍ෂි උදා‌‌වෙන් ප්‍රශ්න චින්තාව සොයන හැටි

භේරුණ්‌ඩ පක්‍ෂි උදාව ඇති මොහොතක නම් ප්‍රශ්න චින්තාව ස්‌වකීය පවුලේ අයෙකු ගැන හෝ ඥති හිතමිත්‍රාදියෙකු ගැනය.

පිංගල පක්‍ෂියා උදාව ඇති මොහොතක නම් ප්‍රශ්න චින්තාව රැකියාව, ව්‍යාපාරය හෝ දියුණුව ගැනය.

කාක පක්‍ෂියා උදාව ඇති මොහොතක මේ ප්‍රශ්න චින්තාව ශරීර සනීපය, පදිංචි සථානය, නැතොත් ගේදොර ඉඩකඩම්, යාන වාහන, රැකීරක්‍ෂා ආදියේ උසස්‌වීම් හෝ ලැබීම, භූමියෙන් ලැබෙන ලාභ යන මින් එක්‌ කාරණයක්‌ ගැනය.

පක්‍ෂි

කුක්‌කුට පක්‍ෂියා උදාව ඇති මොහොතක නම් ප්‍රශ්න චින්තාව යහපත් පැත්තට නැඹුරු එකක්‌ නොවීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබේ. එනම් පදිංචි ස්‌ථානයේ කරදර, ඉඩකඩම් ආරවුල්, යුග දිවියේ ගැටලු ආදියෙන් එකක්‌ ගැනය.

මයුර පක්‍ෂියා උදාව ඇති මොහොතක නම් ප්‍රශ්න චින්තාව සොරකමක්‌ බලාපොරොත්තු සුන්වීමක්‌ හෝ පරාජය, දියුණුවට ඇති බාධා, මරණ තර්ජන හෝ මරණයක්‌ යන මින් එක්‌ කාරණයක්‌ ගැනයි.

මේවායේ සුබ අසුබතාව ගැන විමසීමට පක්‍ෂීන්ගේ පංච සමය ගැන විමසිය යුතුය. එය දැන ගැනීමට පහසු වන පරිදි කෙටි වැකිවලින් වගු සටහනක පහත පළවේ. මෙහි නොකියවෙන දෙයක්‌ ගැන යමකු විචාලොත් ඔබ කළ යුත්තේ මෙහි එන අන් දෙයක්‌ ගැන පැවසෙන පලාපල විස්‌තරය එහි මූලික හරය මත සුබ අසුබතාවයට හානියක්‌ නොවන පරිදි කාරණයට උචිත ලෙස සංශෝධනය කර ගැනීමයි.

We found this article from Divaina on 2013/12/22.