පත්තිනි දේව කන්නලව්ව

395
පත්තිනි දේව
පත්තිනි දේව

පස්‌වාන් දහසකට ආයුරක්‍ෂා ආයුබෝවේවාෘ සිද්ධ මධුර මාලා පත්තිනි දිව්‍යාංගනාවුන් වහන්ස මේ නරලොව සියලු සත්වයන්ට එකසේ දයානුකම්පාවෙන් ඔවුන්ගේ ඉෂ්ඨාර්ථයන් වැඩි දියුණු කෙරෙමින් වැඩ වසන ඔබ වහන්සේට සැලකර සිටින කන්නලව්ව දිවැස්‌ කරුණාවට ගෙන බලා වදාරා මේ ගැත්තන්ගේ සකල අභිමතාර්ථයන් ඉෂ්ට කරදී වදාරණ සේක්‌වාෘ සිද්ධ පත්නිනි දේව මෑණියන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ එක වරක්‌ ජලයෙන් ද, තවත් වාරවල මලෙන්, ගිණිකඳෙන්, ගලෙන්, නයි කඳුලින්, අඹෙන්, සලු පොටෙන්, උපත ලැබ නොයෙක්‌ තෙද බල පෙන්වූවා සත්‍යවාදී සැබෑ වී නම් සත් පත්තිනි, දොළොස්‌ පත්තිනි, ගිනි පත්තිනි, සිද්ධ පත්තිනි, යන උතුම් නම්වලින් ප්‍රසිද්ධ වන්නා වූ මහානුභා සම්පන්න සළඹ සෙළවූ පමණින් යක්‍ෂ උවදුරු පහවෙනවා සැබෑමයි.

මේ ශ්‍රී ලංකාද්වීපයට, කාලිය පුර නුවරට, නවගමුවේ පිහිටි දේව මාලිගාවට අධිපති යහතින්ම දිවැස්‌ කරුණා කර වැඩ වසන මධුර මාලා පත්තිනි දිව්‍යාංගනාවුන් වහන්ස, එසේ හෙයින් ප්‍රකාශ කළ නොකළ ඔබ මෑණියන් වහන්සේගේ ගුණ හා බල මෙනෙහි කොට ඉතා යටහත් පහත්ව කියා සිටින්නේ මේ අසරණයන් හට වැළඳී තිබෙන දෝෂ, ග්‍රහ දෝෂ, යක්‍ෂ, ප්‍රේත, පිසාචාදීන් ගෙන් වැද පැමිණියා වූ දෝෂාන්ධකාරයන් ද, ඇස්‌වහ, කටවහ දෝෂ, වා පිත්, සෙම් යන තුන් දොසින් වැද පැමිණි දෝෂාන්ධකාර ද, කී නොකී සියලු දොස්‌ නසා දුරුවන් කර සකලාන්තරා සර්ව උපද්‍රවයන් පහකොට සුබ සෙත් ශාන්තියක්‌ සලසා දෙන සේක්‌වා ඔබ කීර්ති පස්‌වාන් දහසක්‌ ආයුබොහෝ වේවා

පත්තිනි දේව

පහන් තැබීම 1.35 සිට 12.05 දක්‌වා

පූජා පැවැත්වීම –

සුවඳ මුල්, අලුත් මැටි පහනක්‌, පොල් තෙල්, සුවඳ දුම්, කපුරු, පිනිදිය, පලතුරු පහක්‌, කැවිලි පහක්‌, ධාන්‍ය පස්‌ වර්ගයයි.

පත්තිනි දේව ස්‌තොත්‍ර

පතිබ්බතා යා සහ සාමිකෙන

ගන්ත්වා පුරං පණ්‌ඩු නාරාධිපස්‌ස

දාහෙසි තං ආගු මසයිහ මා නා

සා පත්නිනි පාලයතං සදාමං

ක්‍රමය – තමන් පිරිසිදුව පහන් තබා, පූජා පවත්වා ස්‌තොත්‍ර කියා අවසාන කන්නලව්ව කර තමන්ට සුදුසු භාරයක්‌ වීම හොඳයි.

We found this article from Divaina on 2013/09/29.