බිරිඳගේ චරිතය සැමියාගේ කේන්ද්‍රයෙන්

1724
බිරිඳගේ
බිරිඳගේ

[ratings]

ජ්‍යෙතිෂ්‍ය විද්‍යාවට අනුව පුරුෂයකුගේ කේන්ද්‍රයේ ලග්නයෙන්, චන්ද්‍රයාගෙන්, රවිගෙන් සහ සිකුරුගෙන්ද සත්වැනි රාශි සහ එකී රාශිවල අධිපතීන්ගෙන් තම බිරිඳගේ හැදියාව, චරිතය සහ කල්ක්‍රියාව තීරණය කළ හැකිය.

හත්වැන්න අඟහරුට හෝ සෙනසුරුට අයත් රාශියක්‌ හෝ එය ගුරුගේ හෝ ප්‍රබල ශූහ ග්‍රහයන්ගේ සංයෝගය, දෘෂ්ටිය නොලැබ අඟහරුගේ හෝ සෙනසුරුගේ දෘෂ්ටියට භාජන වී තිබේ නම් එකී කේන්ද්‍රය හිමි පුරුෂයාගේ, භාර්යයාව අවකල් ක්‍රියාවෙන් යුක්‌ත කාන්තාවක්‌ වේ. සුබ ග්‍රහයන්ගේ දෘෂ්ටියට හෝ සංයෝගයට පාත්‍ර නොවී පීඩනයට පත් අඟහරු සත්වැන්නෙහි සිටින විටද එම සත්වැන්න පාප ග්‍රහයකුට අයත් නම් තම භාර්යාව සැකමුසු චරිතයකට හිමිකම් කියන තැනැත්තියක්‌ විය හැකිය. අඟහරු කිසිදු සුබ ග්‍රහයකුගේ බලපෑමට නතු නොවී සත්වැන්නෙහි සිටින විට එම සත්වැන්න සුබ ග්‍රහයකුට අයත් රාශියක්‌ නොවේනම් ද එකී පුරුෂයාගේ භාර්යාව දැඩි ලෙස දුෂ්චරිතාවක්‌ව කල් ගෙවන්නියකි.

චන්ද්‍රයා රවිගේ නවාංශකයේ හෝ ලග්නයෙහි හෝ සිටින විට එය චන්aද්‍රයාගේ ස්‌වක්‌ක්‍ෂේත්‍රය හෝ උච්චකක්‍ෂේත්‍රය හෝ අවම වශයෙන් මිත්‍ර රාශියක්‌ හෝ නොවේනම් ද භාර්යාව අවකල් ක්‍රියා සහිත අයකු වීමට හැකිය.

සත්වැන්නෙහි චන්ද්‍රයා නීචව සිටින කල්හි හෝ පීඩනයට පත්ව සතුරු රාශියක සිටින විට හෝ භාර්යාව පෙරකී අවකල් ක්‍රියා ඇත්තියක වේ. අව පක්‍ෂයේ චන්ද්‍රයා නීචව සත්වැන්නෙහි හෝ සතුරු ග්‍රහයකුගේ රාශියක හෝ සිටින විට භාර්යාව සිය පතිවත නොරකී. චන්ද්‍රයා අඟහරුට හෝ සෙනසුරුට විරුද්ධව සිටින කල්හිද අඟහරුගේ හෝ සෙනසුරුගේ රාශියේ සිටින විටද පෙරකී ලෙසින් භාර්යාව පතිදම් රකින්නියක්‌ නොවේ.

සත්වැන්නෙහි අධිපති අඟහරු නම් එකී අඟහරු සිටින්නේ නීචව හෝ ග්‍රහ පෙරලියකින් පරාජය වීනම් එවන් අයගේ භාර්යාවෝ දුෂ්චරිතවත් වන අතර තම ස්‌වාමියා හැර වෙනතක යැමට බොහෝ සෙයින් ඉඩ ඇත.

අඟහරු සතුරු ග්‍රහයකුගේ රාශියක සිටින විට හෝ පාප ග්‍රහයකුගේ සංයෝගයෙන් හෝ දෘෂ්ටියෙන් පීඩනයට ලක්‌ව ලග්නයෙන් සය වැන්නෙහි හෝ අට වැන්නෙහි සිටින කල්හිද එසේම පාපකාරී ග්‍රහයන්ට මැදිව සිටින විටද පෙර කී ප්‍රතිඵලයම හිමිවේ. එවැනි ග්‍රහ පිහිටීමක්‌ ගුරු විසින් හෝ සෙනසුරුට විරුද්ධව සිටින කල්හිද අඟහරුගේ හෝ ප්‍රබල ශුභ ග්‍රහයකු විසින් ආරක්‍ෂා කරනු ලැබ තිබේනම් එම ග්‍රහ පිහිටීමෙහි විපාක සුළු වශයෙන් ඉවත් වීමේ හැකියාව පවතී.

සත්වැන්නෙහි බුද පීඩනයට ලක්‌වී සිටීනම් එකී සත්වැන්න චන්ද්‍ර හෝ මීන වේ නම් භාර්යාව බොහෝ සේ සැකමුසු චරිතයකින් හෙබි කාන්තාවක්‌ වේ.

බුද ග්‍රහයාගේ දෘෂ්ටියට පාත්‍ර වූ සත්වැන්නාධිපති පීඩනයට පත්ව බුදගේ නවාංශකයෙහි සිටින විටද පීඩනයට පත් පාපී බුද සත්වැන්නෙහි සිටින විටද භාර්යාවගේ චරිතය අවකල් ක්‍රියාවෙන් යුක්‌ත සැකයට තුඩු දෙන චරිතයක්‌ වන්නේය.

සත්වැන්න අඟහරුට හෝ සෙනසුරුට අයත් නම් ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් එක්‌ අයකු චන්ද්‍රයා හෝ සිකුරු සමග සත්වැන්නෙහි සිටීනම්ද භාර්යාව අයහපත් චරිතයකට හිමිකම් කියන තැනැත්තියකි. පාපී වෙනත් ග්‍රහයන් සමග සංයෝගව හෝ පීඩනයට පත්ව හෝ අටවැන්නාධිපති අටවැන්නෙහි සිටින කල්හිද භාර්යාව පතිදම් නොරකී.

සයවැන්න බිරිඳකගේ අනියම් ලිංගික ජීවිතය පාලනය කරයි. සයවැන්නෙහි අධිපති සත්වැන්න සමග හෝ සත්වැන්නාධිපති සමග හෝ පාපසහගත බලපෑම් යටතේ යම් සබඳතාවක්‌ ගොඩනාගත් කල්හි එම ග්‍රහයන් සහ රාශි ශුභ සංයෝග මගින් හෝ ශුභ දෘෂ්ටි මගින් හෝ දැඩිසේ ආරක්‍ෂා නොකළේ නම් භාර්යාව සොර සැමියකුගේ ඇසුරට පත්වීමට ඉඩ ඇත.

පාප ග්‍රහයන්ගේ දෘෂ්ටියම පාත්‍රව හෝ ඔවුන් සමග සංයෝගව සයවැන්නාධිපතිට අටවැන්නාධිපති එකම රාශියක ස්‌ථානගතව සිටින විටද භාර්යාව පතිදම් නොරකී. පාප ග්‍රහයන්ගේ දෘෂ්ටියට පාත්‍ර වූ සත්වැන්නාධිපති සයවැන්නාධිපති සමග එක්‌ව සිටින කල්හි භාර්යාව අනියම් සැමියන්ට දාව දරුවකු ප්‍රසූත කිරීමට ඉඩ ඇත. පාප ග්‍රහයන් විසින් පීඩනයට පත් කරනු ලැබූ සත්වැන්නාධිපති සමග එක්‌ වූ කල්හිද බිරිඳ අනියම් පුරුෂයකු සමග පෙම් සුව විඳී.

We found this article from Divaina on 2012/01/13.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here