මහා සිරි සම්බෝධි පිරිතෙන් ජය ලබන්න

874
සම්බෝධි

බෝධිය යනු සර්වඥතාඥනය වන අතර එය ලබා ගැනීමට පිටදුන් වෘක්‍ෂය බෝධි වෘක්‍ෂය වේ. සියලු බුදුවරුන් යම්කිසි වෘක්‍ෂයක්‌ යටදී මේ සර්වඥතාඥනය ලබාගෙන තිබේ. බුදුවරයකු ලෝ පහළ වුණු විගසම එම වෘක්‍ෂය බෝධි මණ්‌ඩලයට අයත් ස්‌ථානයේ එදිනම පහළ වේ. අප ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේට අයත් ඇසතු බෝධියට පූජාවන් පවත්වන අතර නියම බෝධි වෘක්‍ෂය අනුරාධපුර ශ්‍රී මහා සම්බෝධි යයි.

වංශ කතාවල දැක්‌වෙන පරිදි ශ්‍රී මහා බෝධිය රෝපණය කර දින හතකින් අතු පසක්‌ පැන නැඟී පලපහක්‌ පැන නැඟුණු බව ප්‍රකාශිතයි. ඒ පලගත් ගෙඩි පහෙන් ගෙඩි අට බැගින් පැළ හතළිහක්‌ බලා සිටියදීම පැන නැඟුණු බවද වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ. මේ පැළ හතළිහම රජතුමා විසින් දඹුලුතොට, ථූපාරාමය, කතරගම, මහියංගනය, මුතියංගන, පැපිලියාන, බෙල්ලන්විල ආදී ස්‌ථාන හතළිහක රෝපණය කරවූ බවද ප්‍රකාශිතයි. මේ ස්‌ථාන හතළිහ වංශ කථා කියවීමෙන් ඔබට දැනගත හැක. එනිසා ඔබ කුමන බෝධියකට හෝ බෝධි පූජාවන් කළත් එය ශ්‍රී මහා බෝධියට කරනු ලබන පූජාවක්‌ යයි සිතා පූජාව පැවැත්විය යුතුයි. සමහර ස්‌ථානවල බලවත් දේවතාගෘහිත බෝධිද ඇත.

සම්බෝධි පිරිත

මේ නිසා ඔබටත් ඔබේ පවුලේ සැමටත් නවරුවන් පරදවන බුදුරදුන් ගුණ වැයෙන “සිරි මහා සම්බෝධි පිරිත අමිල අමරණීයව ගයන්න නිවසේ කියවන්න ඔබටත් පවුලේ සැමටත් ලොව්තුරු පැතුම් ඉටුවේ. තවද මෙම පිරිත අප මහා බෝසතානන් නියත විවරණ ලැබූ දීපංකර සම්මා සම්බුදු රජුන්ගේ පටන් බුදුවරයින් වහන්සේලා පස්‌විසි නමක්‌ පස්‌ මරුන් පරදවා බුදුවූ තේජානු භාවය සත්‍යක්‍රියා පදනමක්‌ කොට බැඳුනු මහා බල සම්පන්න තත්ත්වයේ අප්‍රමිත අසීමිත අචිත්තනිය ශක්‌තියෙහි අනූනවූ පිරිතකි.

දීපංකරෝ ලෝක විදූ මූලේ පිප්ථලී බෝධියා පංච මාරේ පාරාජිත්වා පත්තෝ සම්බෝධි මුත්තිමං එතෙන සච්ච ව-ජෙන හෝතුමේ ජය මංගලං.

කොණ්‌ඩඤ්ඤක්‍රච්හය සම්බුද්ධෝ මුලම්හි සාල බෝධියා පංචමාරේ පරාජෙත්වා පත්තෝ සම්බෝධි මුත්තමං ඒතේන සච්ච ව-ෙ-න හෝතු මේ ජය මංගලං.

මංගලච්හය සම්බුද්ධෝ මුලම්හි නාග බෝධියා

සුමනච්හය සම්බුද්ධෝ මුලම්හි නාග බෝධියා

රේවතච්හය සම්බුද්ධෝ මුලම්හි නාග බෝධියා

සෝභිතච්හය සම්බුද්ධෝ මුලම්හි නාග බෝධියා

අනෝමදස්‌සී සුගතෝ මූලේ අ-ජුන බෝධියා

පදුමෝ නාම සම්බුද්ධෝ මුලම්හි සෝන බෝධියා

නාරදො නාම සම්බුද්ධෝ මුලම්හි සෝන බෝධියා

පදුමුත්තරෝ නාම ජිනෝ මුලම්හි සාල බෝධියා

සුමේධෝ නාම සම්බුද්ධෝ මුලම්හි නීප බෝධියා

සුජාතෝ නාම සම්බුද්ධෝ මුලම්හි වේලු බෝධියා

පියදස්‌සී නාම බුධෝ මූලේ කකුඬ බෝධියා

අත්ථදස්‌සී නාම ජිනෝ මූලේ චම්පක බෝධියා

ධම්ම දස්‌සී නාම ජිතෝ මූලේ කුරවක බෝධියා

සිද්ධත්ථෝ නාම ජිනෝ මූලේ අසන බෝධියා

තිස්‌ස නාමෝ ලෝක ගරු මූල් අසන බෝධියා

ථුස්‌සනාමෝ ලෝක විදු මූලේ ආමලක බෝධියා

විපස්‌සී නාම සුගතෝ මූලේ පාඨලී බෝධියා

සි‚නාමෝ ලෝක නාථෝ මූලේ සේතම්බ බෝධියා

වෙස්‌සභු නාම සුගතෝ මූලම්හි සාල බෝධියා

කකුසන්දොa ලෝකවිදූ මූලේ සිරිස බෝධියා

කෝණාගමනෝ සුගතෝ මූලේ යඤ්ඤංඟ බෝධියා

කස්‌සපෝ නාම සම්බඤ්ඤ මූලේ නිග්‍රෝධ බෝධියා

ගෝතමෝ නාම සබ්බඤ මූලේ අස්‌සත්ථ බෝධියා

පංච මාරේ පරාජෙත්වා-පත්තෝ සම්බෝධි මුත්තමං

එතෙන සච්ච ව-ෙ-න-හෝතුමේ ජය මංගලම්

මේ පිරිත රෝගියකුට කියා ශාන්තිය සලසන්න නම් ඒතෙන සච්ච ව-ජෙන-සබ්බරෝගෝ විනස්‌සත්තු කියාද පොදුවේ කියන විට “සොත්ථිතේ හෝතු සබ්බදා කියාද යොදා මේ ගාථා විසිපහම සජ්ජජායනා කරන්න ඔබට බෝධිරාජසෙත සැලසේ.

භයානක බලවත් අමනුෂ්‍ය දොaෂයක්‌ දුරු වීමට කෲර සතුරු උපද්‍රව මගහරවා ගැනීමට කිසිම තැනකදී පරාජය නොවන්ට, ගියගිය තැන අග්‍ර ජය ලබා ගැනීමට, දේව ආරක්‍ෂාව ලබා ගැනීමට, නිවසේ, භූමියේ ව්‍යාපාරික ස්‌ථානයේ ඇති කොඩිවින කැපී පුපුරා භංගවෙන්ට, අංගම්, පිල්ලි, ඇස්‌වහ, කටවහ හෝවහ දුරුවීමට, නිවසේ භූමියේ මළගිය ප්‍රේත දිෂ්ඨ හා විවිධ භූත බලපෑම් පලවා හැරීමට ඉතාම යෝග්‍ය බවත්, මෙම පිරිත තඹ පතක ලියා රත්තැඹිලි තෙල් තබා මේ පිරිතෙන් දහස්‌වරක්‌ ජපකර කර පැළඳීමෙන්ද නිවසේ රාමුකර තැබීමෙන්ද ඔබේ සියලු කාරණා සියල්ලටම අතිශේ්‍රෂ්ඨ පිරිතක්‌ බව සැලයි. සත්‍යයි.

We found this article from Divaina on 2014/03/23.