රෝග ඇති කරන යෝග

1468
රෝග
රෝග

නිරෝගී භාවයද මිනිස්‌ ජීවිතයේ උතුම් සම්පතක්‌ වශයෙන් සැලකේ.ක්‍රි.මූ. පද්ධතිය අනුව ජන්ම කේන්ද්‍රයක සයවැන්න බලවත් නම් සය වැන්න අධිපති බලවත් නම්, සය වැන්නට ශුභ දෘෂ්ඨි වැටේ නම්, විශේෂයෙන් සය වැන්නේ නැකැත්පතියා බලවත් නම්, එම ජන්මියාට නිරෝගී භාවය ලැබේ.

උපපීලක කර්මය

ජන්ම කේන්ද්‍රයක උපපීලක කර්ම ශක්‌තිය පල දෙන්නේ සයවැනි රාශියෙනි. උපපීලක කර්ම ශක්‌තිය දුබල වූ විට නිරෝගී භාවයට හානි පැමිණෙයි, කෙසේ වුවත් රෝග ඇති කරන යෝග පිළිබඳව පහතින් සඳහන් වේ.

රෝග ඇති කරන නැකත්

සා, දෙට, පුවපල්, පුවපුටුප, පුවසල, අද, අස්‌ලිස යන නැකතකින් උණ රෝගය හට ගතහොත් එම රෝගියා මියයයි.

සර්ප දෂ්ට

බෙරණ, අස්‌ලිස, මුල. කැති, විසා, මා යන නැකතක්‌ උදාවී පවතිද්දී සර්ප දෂ්ටයක්‌ ඇති වුවහොත් එම රෝගියා මිය යයි.

ඉරු-කුජ-ශනි දින

ඉරුදින කුජ දින හෝ ශනි දිනයක අද අස්‌ලිස දෙට සියාවස පුස, පුනාවස, කැති, යන නැකතක්‌ උදාවී පවතින අවස්‌ථාවක රික්‌තා සටවක හෝ දොළොස්‌වකයේදී යම් කිසිවකු රෝගී වුවහොත් ඔහු වහා මිය යයි.

රවි, කුජ, ශනි දිනයක අස්‌ලිස, සියාවස, අද, දෙට, මුවසිරස, පුවපල්, පුවපුටුප, පුවසල, බෙරණ, කැති, විසා යන නැකතක්‌ උදාවී පවතින අවස්‌ථාවක හතර, හය, නවය, දොළහ යන තිථියක්‌ද උදාවී පවතිද්දී රෝගයක්‌ හට ගතහොත් මරණය සිදු වේ. (දෛවඥ මනෝහරය)

ක්‍රි.මූ. පද්ධති

ක්‍රි.මූ. පද්ධතිය අනුව යම් උපතක්‌ සිදුවෙද්දී එම උපතක්‌ ජන්ම කේන්ද්‍ර සටහනේ හය වැනි රාශියද හය වැනි රාශියේ අධිපතියාද 06 වැනි රාශියේ උප ස්‌ථානාධිපතියාද දුර්වලව පිහිටියහොත් එම ජන්මියා රෝගියෙකි.

ඇට බිඳීම

යම් කිසි උපතක්‌ සිදුවන මොහොතක රවි ශනි දෙදෙනා බලවත්ව කේන්ද්‍රගතව සිටියදී කුජ ලග්න ගතව සිටියහොත්, එම ජන්මියා රෝගයකින් හෝ ශරීරයේ ඇට බිඳීමකින් හෝ 20 වැනි වියේදී මිය යයි. (හෝරාසාරය)

අනුර හෝ රේවතී යන නැකතක්‌ උදාව පවතින අවස්‌ථාවක රෝගයක්‌ හටගතහොත් කාලයක්‌ ගතවී රෝගය සුව වේ.

උණ බසියි

බෙරන, සුවණ, සියාවස, සිත යන නැකතකින් හටගත් උණ දින 11 කින් බැස යයි. විසා, හත. දෙනට යන නැකතකින් හටගත් උණ දින 15 කින් බසියි.

අස්‌විද, කැති, මුල යන නැකතකින් හටගත් උණ දින 09 කින් සුව අතට හැරෙයි.

මා නැකතින් හටගත් උණ දින 20 කින් බසියි. රෙහෙන, පුනාවස, උත්‍රපල්, උත්‍රපුටුප යන නැකතකින් හටගත් උණ දින 07 කින් බසියි. මුවසිරස, උත්‍රසල යන නැකතකින් හටගත් උණ බසින්නේ මසකිනි.

අශුභ දසා

ලග්නාධිපතියා හෝ ලග්නයේ උප ස්‌ථානාධිපතියා අශුභ තත්ත්වයෙන් එක, හය, අට, දොළහ යන භාවයකට නිවේදකත්වය ලද විට ඔවුන්ගේ දශා වලදී හටගන්නා රෝග නිසා ජන්මියා විපතට පත්වෙයි.

රවි සඳු දෙදෙනා

යම් කිසිවෙකුගේ උපතේදී රවි, සඳු දෙදෙනා ක්‍රෑරයන් සමඟ සංයෝගව තුන්වැනි භාවයේ සිටි විට එම ජන්මියාද රෝගියෙකි.

තුන් වසරක්‌ ගතවීමට පෙර ඔහු මිය යයි. (හෝරාසාරය)

සත්ව – රජසු, තමස්‌ ගුණ

රවි, කුජ, දෙදෙනා පිත්තාධිකයෝය. සඳු, සිකුරු, දෙදෙනා වා සෙම් ඇත්තෝය. සනි වාතාධිකය. බුධ තුන්දොස ඇත්තෝය.

සත්වයාගේ කර්ම ශක්‌තිය මුල්ව, නව ග්‍රහයන්ගේ බල දුබලතා අනුව රෝග හටගනියි. ව්‍යසන ඇතිවේ.

We found this article from Divaina on 2013/03/15.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here