වාස්‌තු දෝෂ ඔබේ සැලසුමට බලපාන්නේ කෙසේද?

1458
වාස්‌තු දෝෂ
වාස්‌තු දෝෂ

ඉඩමක්‌ මිල දී ගැනීමේ දී සැලසුමක්‌ ඇදීමේ දී ද ඔබ අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු ගැන මීට පෙර අප සාකච්ඡා කර ඇත. වාස්‌තු දෝෂ ඔබේ සැලසුමට බලපාන්නේ කෙසේ ද යන්න සොයා බැලීමේ දී දෝෂ යන වචනය සංස්‌කෘතික වචනයක්‌ වන අතර දෝස සිංහල භාෂාවට අයත් වචනයක්‌ වේ. දෝෂ ඇති වන්නේ වැරදි නිසා මෙම වැරදි ඇතිවන ස්‌ථාන කෙරෙහි ඔබ අවධානය යොමු කළ යුතුය. එහිදී ප්‍රථමයෙන්ම ඉඩමක්‌ හෝ නිවසක්‌ මැනීමේ දී, ඇඳීමේ දී හෙවත් සැලසුම් කිරීමේ දී හෝ ඉදිකිරීමේ දී ඇති විය හැක.

යම් යම් ලක්‍ෂණ නිසාද නිවාසවලට විවිධ ගැටලු ඇති කරන බව අප සොයාගෙන ඇති අතර ඒවා වාස්‌තු සංඝටක ලෙස හැ`දින්වේ. නිවසක්‌ අකර්මන්‍ය කිරීමට තරම් වන වාස්‌තු සංඝටක පසුව අප හඳුනා ගනිමු. යම් යම් වැරදි නිසා නිවාස වල දෝෂ ඇති වුවද යම් යම් දෝෂ සදාකල් වන්නේ නැත. සමහර එවැනි දෝෂයන් එම අවස්‌ථාවේ දී ම හීන වන අතර එහි ලක්‍ෂණයන් පැවැත්වීම සංඝටකයට හේතුවක්‌ විය හැකිය. මේ නිසා ඔබ ඔබගේ නිවසේ දෝෂ හා දෝෂ ලක්‍ෂණ යන කරුණු කෙරෙහි නිවැරදි අවබෝධයක්‌ ලබා ගත යුතුය. දිග ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක්‌ විය යුතුය. පළල ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක්‌ විය යුතුය. උළුවහු ජනෙල් ඔත්තේ විය යුතුය යන සාධක සැලසුම් කිරීමේ දී ම නිවැරදි කර ගත යුතුය. ඉදිකිරීමේ දී මැනීමට යොදා ගන්නා ටේප් පටිවල තිබෙන වැරදි, පරණ ටේප් භාවිතා කිරීමේ දී වන වැරදි පිළිබඳව අවබෝධයක්‌ ඔබ ලබාගත යුතුය. ඉදිකිරීමේ දී සිදු වන වැරදි ඉදිකිරීම් කරන පුද්ගලයා හරහා සිදු වන නිසා මෙම වැරදි මේසන් බාස්‌ අතින්, වඩු බාස්‌ගේ කටයුතු වලින්, ජලනළ එළන පුද්ගලයාගේ කටයුතු වලින්, පින්තාරු කරන පුද්ගලයාගේ කටයුතුවලින්, වයරින් කරන පුද්ගලයාගේ කටයුතුවලින්, මියුරල් හදන පුද්ගලයාගේ කටයුතු වලින්, ටයිල් අල්ලනු ලබන පුද්ගලයාගේ ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් හා ගෙවතු අලංකරණය කරන පුද්ගලයා අතින් ද, පෑන්ටි්‍ර කබඩ් නිමකරන පුද්ගලයා අතින් ද සිදුවන බව පෙනේ.

මේසන් බාස්‌ගේ අතින් සිදු වන වැරදිවලින් ප්‍රධාන වශයෙන් දක්‌නට ලැබෙන්නේ සැලසුමේ ඇති දිග, පළල එලෙස යොදා නොගැනීමේ වරද නිසා නිවසේ ගෘහ පිණ්‌ඩය වෙනස්‌ වීම කණගාටුදායක කරුණක්‌ වී ඇත. මේ අනුව මෙය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට අනිවාර්යයෙන්ම එම කොටස කඩා ඉවත් කිරීමට හෝ වෙනත් කොටසක්‌ එකතු කිරීමට හෝ සිදු වන නිසා ඒ කෙරෙහි ඔබට දැඩි සැලකිල්ලක්‌ දැක්‌විය යුතුය. නියමිත නැකතට ප්‍රධාන උළුවස්‌ස නොතැබීම, මුල් ගල තැබීමේ දී නිසි ස්‌ථාන ගත නොකිරීම නිසා ඇතිවන වැරදි මේසන් හෙවත් පෙදරේරුකරුගෙන් වන වැරදි ලෙස දැකිය හැකිය. තවද ප්‍රධාන උළුවස්‌ස ලඹ නොවීම ද සඳහන් කළ හැකිය. පවත්නා උස අඩුවෙන් බැඳීම. සමහර විට මුල්ගල, පරහා ඇරීමේ දී මුල්ගල නිවසින් පිටතට යන අවස්‌ථා දක්‌නට හැකිය. ද්වාර සටහන පිළිබඳ සැලකිල්ලක්‌ නොතකා දොරවල් තැබීමේ වරද ඔහු අතින් සිදුවන බව පෙනේ. පාද සටහනට බැමි වෙනස්‌ කිරීම නිසා පාද සටහන වෙනස්‌ වීම ද ඔහුගේ අතින් සිදු වන වැරැද්දක්‌ වන්නේය. වැඩපල අපිරිසිදුව තබා ගැනීම තමන්ට පහසු පරිදි මඩුව ඊසාණ හෝ නිරිත දිශාවන්හි ඉදිකිරීම, තාවකාලික වැසිකිලි ඊසාණ දිශාවන්හි ඉදිකිරීමට ඔහුගෙන් වන වැරැද්දක්‌ ලෙස නම් කළ හැකිය.

නිවසක වැරදි ඇති වීමට බලපාන ප්‍රධාන පුද්ගලයන්ගෙන් තවත් කෙනෙක්‌ හැටියට වඩු බාසුන්නැහේ හැඳින්විය හැකිය. ප්‍රධාන උළුවස්‌ස එකවිට නොතැබීම, ප්‍රධාන උළුවස්‌ස නිසි පරිදි නොපැනීම, එය Rජු ලී දඬු භාවිතා නොකර සැකසීම, එකම ලී වර්ගයක්‌ භාවිතා නොකිරීම, ප්‍රධාන උළුවස්‌සට යකඩ ඇණ ගැසීම, වහල සැකසුමට අනුව ඉදි නොකිරීම, ප්‍රධාන උළුවස්‌ස පියන් දෙකට නිර්මාණය නොකිරීම, පියන් දෙකට නිර්මාණය කරන ලද උළුවස්‌සේ දොර පියන්හි ප්‍රථමයෙන්ම ඇරෙන පියන දකුණට ඇරෙන පරිදි නොසෑදීම වැනි කාරණා ඔහු අතින් වන වැරදි අඩුපාඩුකම් බව පෙනේ. මේ නිසා නිවාසයකට දෝෂ ඇතිවන අතර මෙම දෝෂ වඩු බාස්‌ අතින් සිදු වන වැරදි ලෙස නම් කළ හැකිය. වහලයේ සොහොන් පරාල ගැසීම, පරාල ඔතු සංඛ්‍යාවක්‌ නොවීම, මූට්‌ටු ඔතු සංඛ්‍යාවක නොතැබීම, මුදුන් ලීය කොටස්‌ කිහිපයකින් යොදන්නේ නම් එක්‌ කොටසක්‌ ගෘහ හිමියාගේ උසට වඩා වැඩි අගයක්‌ නොගැනීම, කාණු පරාල නොමැති තැන කාණු පරාල යෙදීම, මූල පරාල නොවිය යුතු තැන මූල පරාල යෙදීම වඩු බාස්‌ගෙන් වෙන වැරදි වේ.

ජලනළ කාර්මිකයා අතින්ද සිදුවන වැරදි නිසා දෝෂයන් හට ගනී. නිසි පිළිවෙලට ජලනළ පිළිසකර නොකිරීම නිසා නිවාසයන්ගේ පවත්නා අප්‍රසාද පෙනුම නිවාසයන්හි පවත්නා වැරදි ලෙස නම් කළ හැකිය. මෝටරය නිසි ස්‌ථාන ගත නොකර ඔහුට පහසු ස්‌ථානයක ස්‌ථානගත කිරීම නිසා ඊසාණ දිශාවේ වතුර මෝටර් සවි කළ නිවාසයන් දක්‌නට පුළුවන. තම පහසුව තකා ෙඩ්‍රනේ- බට නිවස ඉදිරිපිටින් ගෙන යැම, නිවසේ බ්‍රහ්මපාදය උඩින් ගෙන යාම, අභ්‍යන්තරයේ බ්‍රහ්ම පාදයේ ඉහළින් ගෙන යැම, සැලසුමකින් තොරව කටයුතු කිරීම නිසා ෙඩ්‍රනේ- පයිප්ප කාමර ඇතුළින් තැබීම වැනි කාරණා මෙහිදී සිදුවන බව පෙනේ.

විදුලි කාර්මිකයන් අතින්ද නිවසකට සිදුවිය හැකි වැරදි අඩුපාඩුකම් දක්‌නට පුළුවන. ප්‍රධාන විදුලි මනුව ඊසාණ දිශාවේ සවි කිරීමට සැලැස්‌වීමත්, ඩී බෝඩය ගෘහ මධ්‍යස්‌ථයේ සවි කිරීම හෝ ඊසාණයේ සවි කිරීම, නිසි ආලෝකය ලැබෙන පරිදි විදුලි පහන් නොයෙදීම වැනි කාරණා නිසා ඔහුගෙන් නිවසකට වන හානි ලෙස දැක්‌විය හැකිය.

ටයිල් කිරීමේ දී ටයිල්කරු අතින් ඔහුගේ නිර්මාණශීලී බව පෙන්වීමට දරණ උත්සාහය නිසා ද ඉන් ලැබෙන මෝස්‌තර නිවසට සුදුසු නොවන අහිතකර බලපෑම් ගෙන දෙන මෝස්‌තර ලෙස දැක්‌විය හැකිය. මියුරල් නිවසක සැකසීමේදී ඉන් භයංකර පෙනුමක්‌ ගෙන දෙන ලෙස සැකසීමත්, එහි වර්ණ රටාව සුදුසු නොවීමත්, ඒවායේ සංකේත නිවාසවලට දැඩි බලපෑම් එල්ල කිරීමත් ඔහු ඇතින් වන වැරදි ලෙස දක්‌නට හැකිය.

නිවාස වර්ණ කිරීමේ දී පින්තාරුකරු අතින් දිශානුගත වර්ණ රටාවට අනුව වර්ණ කිරීම තුළින් නිවසකට ගෙන එන්නේ අහිතකර බවකි. ඒ නිසා ගෘහ සැලසුම් ශිල්පියා සම`ග සාකච්ඡා කොට වර්ණ රටාව පිළිබඳ අවබෝධයක්‌ ලබාගෙන නිවසක වර්ණ ආලේපන කිරීම සිදු කළ යුතුය.

පෑන්ටි්‍ර කබඩ් නිර්මාණය කිරීමේ දී ඔහුගේ අතින් බහුලව සිදු වන වැරැද්දක්‌ ලෙස උතුරු හා නැගෙනහිර දිශාව බලා ඉවුම් පිහුම් කිරීමට හැකි පරිදි ලිප සකස්‌ නොකිරීමත්, අඳුරු වර්ණයන්ගෙන් යුත් පෑන්ටි්‍ර කබඩ් සකස්‌ කිරීමත් දක්‌නට හැකි සුලභ දෝෂ ලක්‍ෂණයන් වේ. ගෙවතු අලංකරණයේ දී උතුරු සහ නැගෙනහිර දිශාවන් වලට උස්‌ව වැඩෙන ගස්‌ සිටුවීම, විෂ සහිත ගස්‌ සිටුවීම, කටු සහිත ගස්‌ සිටුවීම, දකුණු දිශාවන්හි පොකුණු සකස්‌ කිරීමත් ඔවුන්ගෙන් සිදු වන වැරදි අඩුපාඩුකම් ලෙස සඳහන් කළ හැකිය.

නිවස හා ගැටෙන නොපෙනෙන නොදැනෙන වාස්‌තු සංඝටක

මෙය ඉතාම විශාල මාතෘකාවක්‌ වුවත් බොහෝ වශයෙන් දක්‌නට ලැබෙන කරුණු කෙරෙහි ඔබේ අවධානය යොමු කිරීමට අප අදහස්‌ කරමු. නිවස හෝ ගෘහය මුහුණත බාහිර හා අභ්‍යන්තර වශයෙන් ද ගෘහ අලංකරණයේ දී අභ්‍යන්තර හා බාහිර වශයෙන් ද මේවා වෙන් කර දැක්‌විය හැකිය. ගෘහ මුහුණතෙහි දක්‌නට ලැබෙන වාස්‌තු සංඝටක අතරින් පාර හා ගේට්‌ටුව, ගොඩනැගිලි, කණු, ගස්‌, වැසිකිලි වළවල්, පොන්ඩ්ස්‌ සහ වෝටර් ෙµdaල්ස්‌ අභ්‍යන්තරයෙහි බිත්ති, ටයිල්, වර්ණ කර්ට්‌න් වශයෙන් ද අලංකරණයේ දී අභ්‍යන්තර හා බාහිර වශයෙන් කොටස්‌ දෙකක්‌ ඇත. එහිදී විසිතුරු භාණ්‌ඩ, සංකේත, ආගමික ප්‍රතිමා සහ පාරිභෝගික වස්‌තූන් ආදී වශයෙන් කොටස්‌ කළ හැකිය. නිවසක ඇතුළු වන පාර Rජුව තබා ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුය. ගේට්‌ටුව කලූ වර්ණයෙන් යුක්‌ත වීම, ගේට්‌ටුවේ විවිධ හැඩතල නිර්මාණය කිරීම නොකළ යුතුය. ගේට්‌ටු අලංකරණයේ දී කිසිවිටෙක දිශාවට නොගැළපෙන රූප යොදා ගැනීමෙන් වැළකිය යුතුය. උතුරු දිශාවට, දකුණු දිශාවට කිසිසේත්ම හංස රූප බාධකයක්‌ වන අතර ගිජුළිහිණි රූප, හිට්‌ලර්ගේ සංකේතය කිසිවිටෙක සවි නොකළ යුතුය.

We found this article from Divaina on 2012/11/09.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here