හැරදා ගිය සැමියා බිරිඳ දෙපාමුලට ගෙන්නන බලගතු ගුරුකමක්‌

1839
සැමියා බිරිඳ

ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම දුකකි. පණ මෙන් ආදරය කළ සැමියා බිරිඳ අයුතු ප්‍රයෝජන ගෙන අලුයම ලූ කෙළ පිඬක්‌ සේ ඔබ හැරගිය පෙම්වතා පෙම්වතිය නිසා ඔබ සොවින් කල් ගෙවනවා නම්… දූ දරුවන් අසරණ වෙලානම්… දෙමාපිය නෑදෑ හිතමිතුරන්ට මුහුණ දිය නොහැකි නම් ඔබගේ ඇස්‌වලට අනන්ත අප්‍රමාණ කඳුළු බිඳු උනන් නැති මුළු ජීවිතේම එපාවෙන්නැති කර කියාගත දෙයක්‌ නොහැකිව ළතවෙන්නැති.

තවදුරටත් එසේ විය යුතු නෑ. දුරු රටවල රන්මසු සොයා ගිය අපේම සොයුරු සොයුරියන් මෙරටද බොහෝ දෙනා අති සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබූ ඉතා ප්‍රබල අත්දුටු ඉපැරැණි ගුරුකමක්‌ වන මේ බලගතු ගුරුකම කරලා බලන්න. ඔබේ දෙපා ළඟට සැමියා බිරිඳ කොහේ හිටියත් එන්න වෙනවාමයි.

අඟල් 3 x 3 තඹ තහඩුවක්‌ අරගෙන ඉරි දෙක බැගින් නොකැපෙන සේ මේ යන්ත්‍රය ඇඳ ගන්න. පොරි, විළඳ, මී පැණි, පිච්ච මල්, කපුරු, කට්‌ටකුමංජල්, පිණිදිය, සුවඳ වර්ග, පහන් 3, බුලත් 7, පඬුරු 7, කැවිලි 7, පලතුරු 7 වස්‌ත්‍රයක්‌ ගෙන පුදසුනෙහි තබා තැඹිලි ගෙඩියක ඇස්‌ස කපා හීන් කටුවකින් එහි මතුපිටද මේ යන්ත්‍රය ඇඳ තඹ තහඩුවේ පිට පැත්තේ ගෙන්වා ගත යුතු අයගේ නම ලියා කහගාන ලද නූල් පස්‌ පොටකින් යන්ත්‍රය වෙලා තැඹිලි ගෙඩිය මත තබා පුදසුනේ තැන්පත් කර පහන් දල්වා සුවඳ දුම් දෙමින් පහත පරිදි ජීවම් කරන්න. ඉන්පසු තැඹිලි ගෙඩියේ යන්ත්‍රය ඇඳපු තැන කුඩාවට හිල්කර යන්ත්‍රය ඒ තුළට රෝල්කර ඔබා ඇස්‌ස වසා ළිපක වළලා උදේ සවස රාත්‍රී ගිනියම් කරන්න.

සැමියා බිරිඳ

මල් බුලත් තටුව තනාගෙන පංචශීලය සමාදන් වී පහත දැහැන්වලින් 21 වර මතුරා දුම් දෙන්න…

 1. නමාමි පාරමී මනම් – නමාමි පරමේශ්වරම්
  නමාමි සර්වදානිත්‍යම් – න කාරාය නමෝ නමඃ
 2. මකාරූප වාමන්ත්‍රම් මදනාමගණ මේශ්වරම්
  මකරාය පමෙත් නිත්‍යම් ම කාරාය නමෝ නමඃ
 3. සිවා රූප සිවා ශක්‌තිම් සිවා වරද මේශ්වරම්
  සිවා ශක්‌තිම් සි කා සර්ව සිතාකාරය නමෝ නමඃ
 4. වාසුවන ව්‍යාපහන් සේයුවත වාස්‌කීකට භූෂණම්
  වාසුවානන් පාරමිතාන්වා කාරාය නමෝ නමඃ
 5. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර නියන් පූෙණ්‍යත් එවනකඟ මේශ්වරම්
  යකාරාය පටතෙනිත්‍යම් ය කාරාය නමෝ නමඃ

ඉන්පසු පහත මන්ත්‍රය 21 වර කියමින් යන්ත්‍රයට තැඹිලි ගෙඩියට මල් අසුනට දුම් දෙන්න….

ඕං නමසිවාය ඕංකාරං බිංදු යං දුත්තං ඕං ශක්‌තිරූප ගං උදකං සෙයිව ඕං කාරාය නමෝ නමඃ

ඉන්පසු පහත මන්ත්‍රයෙන් ජීවම් කර ගන්න…. 108 වරයි.

කසාදේ

ජීවම

ඕං කුරුනාල්නාධයම් මෙත්තේල් තාක්‌ කුංඩු සර්ව යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර පුරසි භාරනේ වංසි චාරනේ ඕඩීවා දේශකමල භාෂානේ චන්ද පුරන්ද අම්මා වා සැරි සැරි විසි දෙරණ ගිනි ගිනි ඉගිලි ඉගිලි ඇවිස්‌සි දිෂ්ටිවර වර ඒහි ඒස්‌වාහඃ ඕං අරිs ගුරුළු වියරනේ සුවසුරුද වා වා පුරිත්තුම් යුම්පා ඉරක්‌ කුඩුම් යුම් මුත්ත මූලයුම් කෛයිකුරලවානේ සිවකාලී ඊලොඩී වා වා ඉඩන්ත පාක්‌කුඩම් කාලි අම්මේ වා වා… විෂ්ණු නාරායන ගිනි ගිනි සලිත වා වා දිෂ්ටි කාලි වර වර නමඃ ඕං කාලි ඉන්දප්පේයුම් උග්‍රකාලී ඉන්දප්පේයුම් වජ්‍රකාලි ඉන්දප් පේයුම් පත්‍රකාලි ඉන්දර්පේයුම් භද්‍රකාලී ඉන්දප්පේයුම් දිෂ්ටිකාලි ඉන්දප් පේයුම් සවිලාඩි ප්‍රේසනේ කැඩිදිවාය සැඩිදිවාය ඕංවාය නමසිවාය නමසි වීර පත්‍රකාලීන අම්මේ සැරිරේපේනුම් වායනමසි මයිරු තුඩයුම් කමලව පුරයුම් දෙවක්‍රඩි කාමල සෙල්ප්‍රම් පානික්‌කුන්ඩුම් ඕඩීවාරුං ඕඩිවාරුං සලිත පේයුම් වර වර නමඃ

ඕ කාලියේ මහා කාලියේ දේවගිනි කාලියේ සලිත සලිත දිෂ්ටි දිෂ්ටි වර වර රවින්දනානේ වර වර ඉරින්ද නානේ වර වර කුලුන්ද වා වා වාය නමසිවාය නමසි…. (108)

පහත මන්ත්‍රයෙන් 7 වර දුම්දී සිද්ඬි ප්‍රාණ පලිප්පු පූටාදිය සිදුකර අවසන් කරන්න. ඕං නමසිවාය ඕං කාර බිංදුංයං දුත්තං ඕං සත්ති රූපගං උදකං සෙයිව ඕංකාරාය නමෝ නමඃ (7)

දුම් දීමෙන් පසු ඊශ්වර දෙවියන්ට භාරයක්‌ වෙන් කරන්න. තම කාරණය ඉටුවී දින 21 ක්‌ යැමට පෙර එය ඉටු කරන්න.

We found this article from Divaina on 2014/03/16.