චූල ජිනපංජරය හෙවත් දස දිසා පිරිතේ හාස්‌කම්

908

චූල ජිනපංජරය හෙවත් දස දිසා පිරිත යනු බුදුරාජණන් වහන්සේ රෝගී වූ අවස්‌ථාවක චුල්ල මහරහතන් වහන්සේ විසින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නිරෝගී බව උදෙසා දේශනාකරන ලද්දකි. “ධම්මෝෂධ සමන්නත්ථ හෙවත් ධර්මය ඖෂධයක්‌ කරගන්න යන බුදුවදන පාදක කර ගනිමින් බුදුවරු දසනමක්‌ දිශාගතකොට ඒ සියලු බුදුවරුන්ගේ ආනුභාවයෙන් සියලු ශෝක, රෝග, භය දුරුවී සහනයෙන් ජීවත්වන්නට ලැබේවා යි යන සිතුවිල්ලෙන් උදේ හවස තම නිවසේ දී මෙම පිරිත භාවිතයෙන් බලාපොරොත්තු වන්නාවූ සහනය තමන් වෙත ළඟාවන බව අත්දැකීමෙන් පැවසිය හැකි සත්‍යයකි.

මෙම පිරිතෙන් තැඹිලි ගෙඩියක්‌ පිරිත් කර ගැබිනි මවකට පානය කිරීමට සැලැස්‌වීමෙන් සැත්කම් මගින් සිදුවීමට නියමිතව තිබූ දරු උපත් ස්‌වාභවික ආකාරයෙන් සිදුවීමේ හැකියාව පවතින අතර මළ දරුවකු වුවත් ප්‍රසූත වීම සිදුවෙනවා. ශරීරයේ හට ගන්නා ඕනෑම රෝගා බාධයකට මෙයින් සහනය සලසා ගත හැකි අතර ඉනා බෙහෙත් කැවුනු අයගේ ශරීරයෙන් ඒවා ඉවත් කිරීමට හැකියාව පවතිනවා. නඩු හබ වලින් අවාසි සහගත තීන්දු ලැබීමට යන අවස්‌ථාවල මෙම පිරිතෙන් ජය අක්‌කර ගත හැකි තර නඩු නිමිත්ත සාධාරණ එකක්‌ විය යුතුය. කුඩා දරුවන්ගේ බාලගිරි දෝෂයට මෙයින් පිරිත් කර ගන්නා ලද තැඹිල් තෙල් වලින් ගුණ ලැබිය හැකි අතර සර්පයන්ගෙන් වන හානි මෙම පිරිත භාවිතයෙන් මග හැරේ.

දසදිසා පිරිතෙන් පිරිත් කරන ලද තෙල් නිවසේ අට කොන එල්ලීමෙන් අමනුෂ්‍ය දෝෂ ඉවත් වී නිවැසියන්ගේ දියුණුව උදාවන්නේය.මෙම බලසම්පන්න පිරිතේ ආනිශංස බලාපොරොත්තු වන ජන්මීන් මූලික වශයෙන් උදේ සවස මල් පහන් පූජා කර බුදුන් වැඳ ආගමානුකූල ව ජීවත් විය යුතු අතර පිරිත පිළිබඳ සිත තුළ විශ්වාසයක්‌ ගොඩ නගා ගත යුතු ය. එසේ ගොඩනගාන්නා ලද විශ්වාසය ඔබගේ සියලු උපද්‍රව නසන ශක්‌තියක්‌ බවට පත්වීමෙන් ඔබේ සියලු යහපත් බලාපොරොත්තු ඒකාන්තයෙන් ඉෂ්ට වන්නේය.

චූල ජිනපංජරය

දසදිසා පිරිත සහ තේරුම

දිසාසු දසභාගේසු
ඨිතාබුද්ධානුභාවතෝ
වේරාදි අන්තරායාපි
විනස්‌සන්තු අසේසතො

දස දිසාවන්හි සිටියා වූ බුදුවරුන්ගේ ආනුභාවයෙන් වෛරයෝද අනතුරුද ඉතිරි නැතිව විනාශ වෙත්වා”

ඒව මාදිගුණෝපේතං
පරිත්තං තං භණාමහේ

මේ ආදී ගුණ වලින් යුතු පිsරිතක්‌ කියනු ලැබේ.

පදුමුත්තරො පුරස්‌ථි මායං
අග්ගිමහිවේච සෝභිතෝ
දක්‌ණෝ කස්‌සපෝ බුද්ධෝ
නිරිතේව සුමංගලෝ

උතුම් වූ පදුම බුදුරාජණන් වහන්සේ නැගෙනහිර දිසාවෙන්ද ගිනිකොණ දිශාවෙන්ද රේවත බුදුරජාණන් වහන්සේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ දකුණු දිශාවෙන්ද මංගල බුදුරජාණන් වහන්සේ නිරිත දිශාවෙන්ද වැඩ සිටිත්.

පච්චිමේව සි‚ බුද්ධෝ
වායඛ්‍යා මේධංකරෝ
උත්තරේ පියදස්‌සීච
ඊසානේ දීපංකරෝ

බටහිර දිශාවෙහි සි‚ බුදුරජාණන් වහන්සේ ද වයඹ දිශාවෙන් මේධංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ ද උතුරු දිශාවෙහි පියදස්‌සී බුදුරජාණන් වහන්සේ ද ඊසාන දිශාවෙහි දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේද වැඩ සිටිත්.

පඨවියං කකුසන්ධොව
ආකාසේ සරණංකරො
ඒවං දස දිසාවේච
සබ්බේ බුද්ධා පතිට්‌ඨිතා

පොළොවෙහි කකුසඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ ද අහසෙහි සරණංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ ද වැඩ සිටිත්.

අච්චන්තරායා සබ්බේ මේ
සෝක රෝග භයාපිච
විනස්‌සන්තු සාදා මයිහං
සබ්බිරියාපථෙසුච

යක්‌ඛාදිදේවතා භීච
රාජ චොරාරි අග්ගිහි
අමනුස්‌සෙහි සබ්බේහි
තිරච්ඡානගතෙපිච
ජාතා උපද්දවා සබ්බේ
විනස්‌සන්තු අසේසතො

ඒ සියලු බුදුවරුන්ගේ ආනුභාවයෙන් සියලු අනතුරුද සියලු ශෝක රෝග භය ආදිය ද විනාශ වේවා ·
සියලු ඉරියව් පැවැත්මෙන් ඇතිවන උවදුරුද යක්‌ෂ දේව, රජ, සොර, සතුරු, ගිනි ආදියෙන් ඇතිවන උවදුරුද විනාශ වේවා· හැමදාම ඔබට ඒ උවදුරු වලින් තොරව ජීවත් වන්නට වාසනාව ලැබේවා·
සියලු අමනුෂ්‍යයන් ගෙන් හා තිරිසන් සත්ත්වයන්ගෙන් ඇතිවුණා වූ සියලු උපද්‍රවයෝ ඉතිරි නැතිව විනාශ වෙත්වා·

චූල ජිනපංජරය

සිරස්‌මිං තෙ බුද්ධ සෙට්‌ඨො
සාරිපුත්තෝච දක්‌බිණො
චාමංසෙ මොග්ගල්ලානෝ
පුරතොපිටකත්තයං
පච්ජිමෙ මම ආනන්දෝ
චතුද්දිසා බීණාසවා
සමන්තා ලෝක පාලාව
ඉන්ද්‍ර දේචෝව බ්‍රහ්මච

සිරසෙහි හෙවත් මුදුනෙහි (හිsසෙහි) ඒ උතුම් ශ්‍රෝෂ්ඨ බුදුරජාණන් වහන්සේය. දකුණත සැරියුත් මහ රහතන් වහන්සේය. වමතෙහි මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේය. ඉදිරියෙහි ත්‍රිපිටකයය. පිටුපස ආනන්ද තෙරුවන් වහන්සේය. සතර දිශාවෙහිම රහතන් වහන්සේලාය. හැම අතින්ම ලෝක පාලක ඉන්ද්‍ර දෙවියා හා බ්‍රහ්මයාය.

ඒතේසං අනුභාවෙන
සම්බුපද්දචුපද්දවා
අනේකා අන්තරායාපි
චිනස්‌සන්තු අසේසතො

මේ සියලන්ගේම ආනුභාවයෙන් සියලු උපද්‍රවයෝ ඉතිරි නැතිව විනාශ වෙත්වා·

We found this article from Divaina on 2014/01/19.