පොරොන්දම් ගැලපුනත් විවාහය සාර්ථක වෙයිද ?

2681
පොරොන්දම්
පොරොන්දම්

[ratings]

ජ්‍යෙතිෂ්‍යවේදියකු ලවා ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍රයක්‌ හෝ පුරුෂ කේන්ද්‍රයක්‌ පරීක්‍ෂා කොට පොරොන්දම් ගැලපුවත් විවාහයක්‌ දෙදරවන්නේ ග්‍රහ පොරොන්දම හා ග්‍රහ රාශි පොරොන්දම් 7 අධිපති ග්‍රහයා, සුබ අසුබ, සතුරු නීච බැව් හොඳින් පරීක්‍ෂා නොකිරීමෙනි.

තවද පුරුෂ කේන්ද්‍රයට මෙම කාලය හොඳද? මංගල යෝග තිබේද, මහා දශාව සුබද, අතුරු දශාව සුබද විමසා බැලිය යුතුය. අසුබනම් සුදුසු නොවේ.

කුජ දොaෂය, කණවැන්දුම් දොaෂ භංග වේද, ශනි ඒරාශ්ඨකය, අෂ්ඨම ඒරාශ්ඨකය බිඳේද? යන්නත් මෙම දෙපල ආත්මීය වශයෙන් එකතු වීමක්‌ද කේන්ද්‍ර පරීක්‍ෂාවෙන්ද බැලීමෙනි.

ඔබේ කේන්ද්‍රයේ 7 වැනි කොටුවේ සිටින ග්‍රහයාගේ 7 අධිපති සිටින රාශිය අනුව විවාහයට සහකරු හෝ සහකාරිය හමුවේ. තවද විසි පොරොන්දම් මධ්‍යම ලෙස ගැලපුනත් විවාහය දෙදරණ අවස්‌ථාද ඇත. මුලින්ම ඔබේ කේන්ද්‍රයේ රාශි ග්‍රහයන් සිටින රාශීන් හා අධිපති ග්‍රහයෝ සිටින ස්‌ථානය පරීක්‍ෂා කරන්න. විවාහයට යෝජිත වන පුරුෂ කේන්ද්‍රය මුලින්ම ජ්‍යෙතිෂවේදියකු ලවා පරීක්‍ෂා කරන්න. මුලින්ම ගමන් කරන මහා දශාව හා අතුරු දශාව සොයා බලාගන්න. ඊළඟට ඔබට මංගල යෝග මෙම කාලයේ තිබේද බලන්න. දෙවනුව ලග්න ඒරාෂ්ඨක අෂ්ඨම ඒරාෂ්ඨකය, ශනි ඒරාෂ්ඨකය බලන කල්හිම කුජ දොaෂය හෙවත් හොඳම දොaෂය පරීක්‍ෂා කරවන්න. පුරුෂ කේන්ද්‍රය හා ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍රයේ ග්‍රහ දොaෂ දෙකේම පරීක්‍ෂා කරන්න. විසි පොරොන්දම් සුබයි කියා දුන්නද ජ්‍යෙdතිෂවේදියකු ලවා නැවත පුරුෂ හා ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍රය පරීක්‍ෂා කරවා ගන්න. විවාහය දෙදරීමට හේතුවන ග්‍රහයකුගේ දෘෂ්ටියකට ලක්‌වීමක්‌ ගුප්තව තිබෙන්නට පුළුවනි. දරුණු රෝග වල පත්වීම්ද සැඟව තිබීමට ද පුළුවනි. මේ සෑම එකින් එක පරීක්‍ෂා කර බලා විසි පොරොන්දම් ගැලපිය යුතුයි. ග්‍රහ පොරොන්දම් විශේෂයෙන්ම බැලිය යුතුය. දෙදෙනාගේම සමගියට පක්‍ෂි පොරොන්දම් ගැලපිය යුතුමයි. කුජ හා රාහු හා සඳු හා ශනි සිටින රාශි ස්‌ථාන පරීක්‍ෂා කළ යුතුමයි. විශේෂයෙන් කුජ ශනි හා කුජ රාහු සංයෝග වී තිබේදැයි බලන්න.

කුජ ග්‍රහයා හා ශනි ග්‍රහයා අෙන්‍යාන්‍ය දෘෂ්ඨියට ලක්‌වන්නේ කේaන්ද්‍රයක ශනි ග්‍රහයා සිටින ස්‌ථානයෙන් කුජ ග්‍රහයා 3,9,6 යන රාශියක්‌ තිබීමෙනි. තවද ගුරු, ශනි, කිවි, හා රවි යන ග්‍රහයන්, නැකැත් අනුව 1,2,3,4, පාද රාශියක නාශංකවි තිබීමෙනි. තවද ස්‌ත්‍රියකට දරුඵල හානිවීම හෝ නොලැබීම, කේන්ද්‍රයක 5 වන කොටුවේ සිටින සුබ ග්‍රහයාගේ හෝ අසුබ ග්‍රහයාගේ දෘෂ්ඨියේ නාශංකය වීමෙන් පෙන්නුම් කෙරේ. විවාහ සහකරු හා සහකාරියගේ, විවිධ නොගැලපීම් වලට ලක්‌වී බහු විවාහයන්ට හෝ පුරුෂ හෝ ස්‌ත්‍රියකට හානියක්‌ වන්නේද 7 වැන්නේ සිටින පාප ග්‍රහයා නිසාය. නීච හෝ සතුරු හෝ 7 අධිපතිගේ දුර්වල ග්‍රහ සංයෝගය ඇති බැවින් 7 අධිපතිගේ පාප නාශංකය නිසා ජන්මයෙන් විවාහ දොaෂ යටපත්වී ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍රය පරීක්‍ෂා කිරීමෙන් මෙම 7 අධිපති ග්‍රහයාගේ විවාහයට ප්‍රමාද කරවීමට හේතුවී ඇති බව පෙනේ.

ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍රයක හෝ පුරුෂ කේන්ද්‍රයක බහු විවාහ හෝ 7 වැන්න අධිපතියාගේ නාශංකය සිටීම පෙන්වා දීමෙන්ද, විවාහ දෘෂ්ඨියට සතුරු නීච ග්‍රහබලයද විසි පොරොන්දම් ගැලපුවද විවාහය දෙදරයි. ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍රයක්‌ හා පුරුෂ කේන්ද්‍රයක්‌ පරීක්‍ෂා කොට 5 අධිපති හා 7 අධිපති ග්‍රහයාගේ සුබ අසුබ බැලිය යුතුමයි. 5 හා 7 අධිපතිගේ නාශංකය තුළද ජ්‍යෙතිෂවේදීන් 20 පොරොන්දම් ගලපා දුන්නත් විවාහය කඩාකප්පල් වූ අවස්‌ථාද ඇත. ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍රයක හා පුරුෂ කේaන්ද්‍රයක 7 හෝ 8 හෝ 1,4,12 හෝ කොටුවල පාපග්‍රහයකු සිටීද එම ග්‍රහ දොaෂය කුජ හෝ ශනි ග්‍රහයාගෙන් භංගවීමක්‌ වී භෞම දොaෂය (කුජ දොaෂය) භංග වී නම් පමණක්‌ පොරොන්දම් ගැලපීම් ඉන්පසු කළ යුතුව ඇත. කුජ ශනි, කුජ රාහු, ශනි රාහු, සඳු රාහු, ග්‍රහ සංයෝග දෘෂ්ඨිය භංග නම් පමණක්‌ විවාහයට එම කේන්ද්‍රය සුදුසුය. කුජ දෝෂය කේaන්ද්‍රයක්‌ තිබේනම් ලග්න කේන්ද්‍රයක කොටුවල 1,4,7,10 මෙන්ම 1,7,8,12,2,3,4,5,6 යන කේන්ද්‍රයක කොටුව සඳු, කුජ, රාහු, ශනි, ග්‍රහයන් තනි තනිව හෝ එකට එකතු වී ලග්නයේ හෝ රාශියක තිබී දෘෂ්ඨියකට ලක්‌වේද විවාහය දෙදරයි. දොaෂ භංග නම් පමණක්‌ ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍රයද, පුරුෂ කේන්ද්‍රයද දී පොරොන්දම් ගලපා ගන්න. 20 පොරොන්දම් ගැලපීමේදී පක්‍ෂි පොරොන්දම් හා රාශි හා රාශියේ අධිපති ග්‍රහයාගේ පොරොන්දම්ද ගැලපීමට සිතන්න. උච්ච ග්‍රහයකු හෝ සවක්‌ෂේත්‍ර ග්‍රහයකු සිටීද කුජ හා ශනි දොaෂය භංග කරනු ලබයි. ශනි 8 වැන්න වීම හා කුජ 8 වැන්න වීමද පුරුෂ හෝ ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍ර පරීක්‍ෂාව තුළදී කුජ හා ශනි ග්‍රහයන්ගේ දොaෂ භංග වීම බැලිය යුතුය. ලග්නය හා රාශිය හා රාශි අධිපති ග්‍රහයා අනුව දී විමසා බැලිය යුතුයි. කේන්ද්‍රයක 7 වැන්න කොටුවේ සිටින ග්‍රහයාගේ සුබ/ අසුබ බව හා අධිපති ග්‍රහයා හා සිටින රාශිය (කොටුව) තුළ බලනු ලැබේ. 5 5 රාශියේ කුජ හෝ ශනි හෝ රාහු සිටීනම් උභය රාශි, චරරාශි, ආදී රාශියක තිබුණ කල්හි වැන්දඹු දොaෂය භංග වේ.

1. 7 වැන්නේ 1,2,4,8,12 රවි සඳු ගුරු දැකීමෙන් හා රාශියේ තිබීමෙන්ද කුජ හා ශනි දොaෂ භංග වේ.

2. 2 වැන්නේ බුධ හෝ ගුරුගේ රාශියක සුබ හා අසුබ ග්‍රහයකුගේ දෘෂ්ඨියට ලක්‌වේද කුජ දොaෂය භංග වේ.

3. හතර වැන්නේ ශුක්‍රගේ දෘෂ්ඨියටද ලක්‌වේ නම් බුධ දොaෂය, ගුරු දොaෂය 7 වැන්නේ කොටුවේත් දෘෂ්ඨියට ලක්‌වේ නම් වැන්දඹු දොaෂය භංගවේ.

4. නීච නොවූ ගුරු හෝ බුධ 6,8, 12, හෝ බුධ 7 වැන්නේ නම්ද කුජ දොaෂය භංග වීමට පුරුෂ හෝ ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍රයක 1,4,6,8,12 කොටුවේ ගුරු තිබීම දෝෂ භංගවේ. පොරොන්දම අසුබ නම් අන් පොරොන්දම් වලින් දොaෂ භංග වන බව කිව්වත් අවුරුද්දක්‌ හෝ අවුරුදු 23 ක්‌ ගොස්‌ මංගල්‍යයක්‌ දෙදරා යන බව අප අසා තිබේ. එබැවින් 20 පොරොන්දම් ගැලපුවද පෙර කර්මයේ දොaෂ තිබුණද ග්‍රහ දොaෂ හොඳින් පරීක්‍ෂා කිරීමෙන් විවාහ දෙදරීම වළක්‌වා ලීමට දක්‍ෂ ජ්‍යෙdතිෂවේදියකු කාර්යය භාරය සමත් විය යුතුය. කේන්ද්‍ර දෙකම සුදුසු නැත්නම් පොරොන්දම් ගලපා දීම වළක්‌වා ලිය යුතුමයි. ග්‍රහයන් සවක්‌ෂෙත්‍ර උච්ච නීච රාශියක සිටි විට හා තනිව කුජ සිsටීමෙන්ද ශනි 7 වැන්නේ සිටින විට පාප ග්‍රහයන් කිහිපයක්‌ද 7 වැන්නේ සිටීමද සුබවේ.
කුජ 7 වැන්නේ සිටි අයද පාප ග්‍රහයන්ගේ දෘෂ්ඨියට ලක්‌ව විවාහය වෙන්වූ අවස්‌ථාද තිබේ. කුජ 7 වැන්නේ සිටියත්, තනිව හා ශනි 7 වැන්නේ තනිව සිටියත්, පාප ග්‍රහයන් කිහිපයකට දෘෂ්ඨිය දක්‌වන්නේ විවාහය දෙදරා ඇති බවද පෙන්වා දීමට හැක.

මේෂයේ 7 වැන්නේ ශනි 7 ඇති අධි ලිංගික බල හීනවත්වයෙන් පෙළෙන අය වේ. කුජ 7 වැන්නේ සිටින අයගේ ලිංගික අවශ්‍යතාව වැඩිය. එබැවින් මේෂයේ ශනි 7 ඇති කේන්ද්‍ර දෙක හිමි අයකු එක්‌ කිරීමෙන් ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක්‌ ගත කිරීමට අසීරු බැවින් විවාහය අසාර්ථක වේ. එවැනි කේන්ද්‍ර විවාහයට ගැනීමට සුදුසු නොවේ. සිකුරු ග්‍රහයා සිටින රාශියෙන් ශනි හා කුජ 7,8 පාප ග්‍රහයන් සිටීම, නීච කුජ නිසා පුරුෂයා හදිසි අනතුරුවලට ලක්‌ වීමත් අකල් මරණවලට ගොදුරු වීමත් සිදුවේ. තවද නීච කුජ ශනි සංයෝගය 7 හෝ 8 වැන්නේ තිබීමද ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍රය හිමි අයට මෙම ග්‍රහ යෝගය තුළින් කණවැන්දුම් දොaෂය ලෙසද ජ්‍යෙdතිෂයේ දක්‌වයි. දෙවන රාශිය ධනුනම් රාහුගේ දෘෂ්ටියට ලක්‌ව 7 වැන්නේ කුජනම් 12 වැනි රාශියේ අධිපති කුජ හා රාහු 7 දකීනම්ද භාර්යාවට අපල කරන ග්‍රහ පිහිටීමකි. පුරුෂයාට කුජ රාහු හා ශනි රාහු හා සඳු රාහු සංයෝගය තුළින් 8 වැන්නේ මාරක අපල කරන අසුබ ග්‍රහයකු සිටීනම් විපත් ගෙනෙන ග්‍රහ පිහිටීමකි. විවාහයෙන් මාරක අපල ඇති කරන ග්‍රහ සංයෝගද මේ නිසා විමසිය යුතුය. එබැවින් ජ්‍යෙdතිෂවේදියකු ළඟට ගොස්‌ පොරොන්දම් ගැලපුවාට මදි. ග්‍රහ දොaෂ සියුම්ව විමසා බලන්නේ නම් විවාහ බිඳ වැටීම් බේරා ගැනීමට හැක. තවද චන්ද්‍රයා අව පක්‍ෂයේ 6,8,12, රාශියක වෘශ්චිකයේ නම් සඳු නීච නිසා විවිධ සැක සිතුවිලි මත, මානසික පීඩනයට ලක්‌ව නිතරම කළහා දෙදෙනා තුල වී විවාහය දෙදරයි.

ප්‍රීතිමත් ජීවිතයකට නොගැලපෙන ග්‍රහ පිහිටීමක්‌ තමයි 4 වැනි කොටුවේ සඳු එක්‌ අයකුගේ කේන්ද්‍රයක තිබීමත් හා අන් වෘශ්චික රාශිගතව සඳු තිබීමත්ය. මෙම අය සමාජ සේවයට ලැදි අයවේ. වෘෂභයේ සඳු තිබී අන් කේන්ද්‍රයේ සඳු දොaෂ භංග වුවත් තමන් ගැන පමණක්‌ දුක සැප බලන බැවින් විවාහය අසාර්ථක වේ. ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍රයක හෝ පුරුෂ කේන්ද්‍රයක 7 වැනි කොටුවේ සිටින ග්‍රහයාට හා එම කොටුවේ 7 අධිපති ග්‍රහයාට හිමි රාශියාධිපති ග්‍රහයා අසුබනම් විවාහයට එම කේන්ද්‍රය සුදුසු නොවේ. මෙම දොaෂය ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍රයක හෝ පුරුෂ කේන්ද්‍රයක තිබී කුජ, රාහු, ශනි, ග්‍රහයෝ තනි වශයෙන් හෝ සංයෝගවී අන් ග්‍රහයකු හා දෘෂ්ඨියට ලක්‌වන්නේ නම් 1,4,7,10 හැර 2,6,8,12 හෝ කුජ හා ශනි හා රාහුද තිබුණේනම් භෞම දොaෂය භංගවේ. එසේ කුජ හා ශනි, රාහු දොaෂ භංගවේ නම් එම කේන්ද්‍ර දෙකම විවාහයට සුදුසු වේ.

අතුරු දශා කාලය, මහා දශා කාලය ඒරාෂ්ඨක අපල කාලයද නවාංශකය පවා පරීක්‍ෂා කළ යුතුව ඇත. ශනි 8 ශනි රාහු සංයෝගව වැන්දඹු දොaෂය තිබේනම් විවාහයට එම ස්‌ත්‍රී පුරුෂ කේන්ද්‍ර ගැනීමද සුදුසු නොවේ.

විවාහ ජීවිතය සාර්ථක වූද ප්‍රේම බන්ධන වලින් සහකරු හෝ සහකාරිය හමුවීමද පෙර සසර පුරුද්දට ලංවන්නේ 7 අධිපති ග්‍රහයා ලග්නයේම සිටීමයි.

7 අධිපති ග්‍රහයා 2 වැන්නේ නම් විනෝද චාරිකා හා ප්‍රදර්ශන හා උත්සව වලදී ප්‍රේම බන්ධන තුළින් හමුවී පෙම්බැඳී සාර්ථකව ජීවත් වන සුබ ග්‍රහ පිහිටීමකි.

සහෝදර සහොදරියන් හා මිතුරු මිතුරියන් මාර්ගයෙන් සහකරු හා සහකාරිය හමුවන්නේ 7 අධිපති ග්‍රහයා 3 වැන්නේ සුබ ග්‍රහයකු හා සංයෝගව සිටීම නිසා ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක්‌ ගතකිරීමට ලැබීම වේ.

4 වැන්නේ 7 අධිපති ග්‍රහයා සිටි කල මංගල උත්සවයකදී ඇති කරගත් ප්‍රේම බන්ධන තුළින් විවාහය ඉටුවී සාර්ථක වී සහකාරිය හා සහකරුද මුණගැසේ.

මේ අනුව බලන කල්හි 20 පොරොන්දම් ගැලපුවද ග්‍රහ පොරොන්දම් ග්‍රහ රාශි අධිපති පොරොන්දමද, පක්‍ෂි පොරොන්දමද සුබව ගැලපේ නම්ද විවාහය සාර්ථක වන බවකි.

We found this article from Divaina
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here