සිරිපා ලකුණ රකින සුමන සමන් දෙවියෝ

2307
සිරිපා
සිරිපා

සෑම අයෙකුටම දින පතා බුදුන් වැදීමෙන් අනතුරුව එතුමාණන්ට පිං අනුමෝදන් කර අදාළ ගාථා හා ස්‌තෝත්‍ර ගායනා කර පිහිට ඉල්ලා සිටිය හැක.

ශ්‍රීමත් ගෞතම ශාක්‍ය බුධ පුවරස්‍ය රාධයින්ව සදා

ලංකාදීප සමන්ත කූඨ පුවරේ පාදාහිධර පාලයි

තස්‌මිං නිත්‍යහි පාලෙනහිම රතං

පුණ්‍යර්ජනෙ තත්පරං

ශ්‍රීමත් සුමන සුරෙන්ද්‍ර දේව පුවරා කුපන්තු

මේ මංගලම්

සබරගමුවෙ දෙවොලේ වැඩ ඉන්ටයි

සමනොළ සිරිපා නිති රැක දෙන්ටයි

සුමන සමන් දෙවියෝ බුදු වන්ටයි

කරුණාවෙන් අප හැම රැක දෙන්ටයි

පිං දෙන ගාථා

සම්බුද්ධ පාද වරලකූජන සොභිතම්හි

වාරසා සමන්ත ගිරි බුද්ධනී දේව රාජා

පුCඳ්Cඳනුමෝදිය ඉධං සුමනාභිධානෝ

පාලේතු මං සතත සාත හිතා වහන්තෝ

සම්මා සම්බුදුගෙ – සිරිපා ලකුණ රකිමින්

සිටින දෙව් සමිඳුන් සිහිකරමි සෙත දෙනුව නිතියෙන්

ශ්‍රී සමන් දේව ශාන්තිය

ගන්ධ පුෂ්ප ඵුල්ලිතං විශාල ගාල මල්ලිකා

චම්පකා අශෝක නාග පූග වෘක්‍ෂ රCඳ්ජිතා

නීල පීත ශ්වේත වර්ණ පක්‍ෂි රාගි සංගතා

ශ්‍රී සමන්ත කූඨ වාස දේව දානතෙ සුඛං

ශීත ලාම්බු පූර්ණකං තඩාග නික්‌ධරං

වාත මේඝ ධරණිපාත රම්‍ය භූමි වාලුකා

ශ්‍රී සමන්ත කූඨ සෞම්‍ය නිත්‍ය වාස සම්භවං

ශ්‍රී සමන්ත දේව රාජ සෞඛ්‍ය දානතෙ සුඛං

ශ්‍රී සමන්ත භද්‍ර ලෝක නාථ පාද ලාංඥනං

සුපුතිෂ්ඨ නාරධීක පුණ්‍ය ශ්‍රද්ධ චින්තනං

ශ්‍රොත්‍ර පත්ති මාර්ග ප්‍රාප්ත බුද්ධ රාජ වන්දනං

ශාන්ති දාන කෘත්වතෙ සමන්ත දේව රාජනං

දක්‍ෂ පක්‍ෂ යක්‍ෂ රාක්‍ෂ දර්පනෂ්ඨ නිර්භයං

රාග ද්වේශ මෝහනාස නත්ථි සුමන දේවතා

තීක්‍ෂනාස්‍ය ප්‍රඥ සාගරෛයH වීර කායිකං

කාය මාන සCඳ්Cඳ රෝග පීඩ භෂ්මතා විරංඃ

බුද්ධ ධම්ම සංඝ රත්න පූජනාය කර්මතා

චිත්ත ප්‍රීති සාගරස්‍ය ප්‍රාප්ත සුමන දේවතා

ලංක දීප පූර්ව දේශ රක්‍ෂිතාය නිර්මලං

පාද පද්ම ශ්‍රී නමස්‌තු සුමන සමන් දේවතා

සුමන සමන් දේව කන්නලව්ව

ශ්‍රී සිද්ධ බල ඇති සමන්ත කූඨ පර්වතයේ වැඩවසන සුදු ඇත් වාහනයකින් ගමන් යන ශ්‍රී පාද පද්මයට අරක්‌ ගෙන එය ආරක්‍ෂා කරන මහාධීර වීර තේජාන්විත සුමන සමන් දිව්‍ය රාජෝත්තමයාණන් වහන්ස,

අප තිලෝගුරු අමා මෑණි බුදු රජාණන් වහන්සේ මණිඅක්‌ත නාරජුගේ ආරාධනයෙන් කැලණි පුරවරයට වැඩි ගමනේදී ඔබ වහන්සේගේ ඉල්ලීම පිළිගෙන වසර පන්දහස්‌ පන්සියයක්‌ ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ සම්බුද්ධ ශාසනය බැබළෙන බැව් දිව නෙතින් දැක සමන්තකූඨ පර්වත මස්‌තකට වැඩම කොට තමන් වහන්සේගේ ශ්‍රී පාද ලාංඡනය පිහිටුවා වදාලෙන් බුද්ධ ශාසනයට ඔබ වහන්සේගෙන් සිදු වූයේ ඉමහත් සේවයකි.

එවක්‌ පටන් ඔබ වහන්සේ ශ්‍රී පාදස්‌ථානය භාරව සිංහල දේශයත් බුද්ධ ශාසනයත් ආරක්‍ෂා කරනවා සත්‍යයයි. දොහොත් ඒ සත්‍යානුභාව බලයෙන් මුදුන්දී ඉල්ලා සිටින මෙම කන්නලව්ව ඔබ වහන්සේගේ දිවකනින් අසා දිව නෙතින් බලා අප වෙත බලපාන්නා වූ අණ විණ දෝෂාන්ධකාර යක්‍ෂ, භූත ප්‍රේත පිසාචාදීන්ගේ ඇල්ම, බැල්ම, විද්වංශනය කොට දී වාත පිත්ත සෙලෙස්‌මාදියෙන් වන දොaෂාන්ධකාර ග්‍රහ දෝෂ හිරු දුටු පිනි මෙන් දූරී භූත කරවා ඔබ වහන්සේගේ පිහිටපතා වැඳවැටී අයදින්නා වූ අපගේ ඉල්ලීම් ඒ ආකාරයෙන් ඉෂ්ඨ සිද්ධ කර දෙන සේක්‌වා.

ශ්‍රී සමන් දේව ස්‌ත්‍රොaත්‍රය

ශ්‍රී මුනින්ද්‍ර පාද පද්ම සංරක්‍ෂණ නිත්‍යං

ශ්‍රී සමන්ත කූඨ වාස ශුභ වර්ණ දේහං

ශ්‍රී ලංකා රක්‌ඛ දේව ශාසනෝපකාරං

ශ්‍රී සමන්ත දේවරාජ අසන ප්‍රවිශ්ඨං

ශුභ්‍ර වර්ණාහි දේවේන

දිව්‍යාභරණ භූෂිතම්

කCඳ්ජර වාහනං වෛව

සුමන දේවෝ නමෝ වරං

ශ්‍රී ලංකාම්භර පාතු භානු සදෘෂඃ

තේජං ප්‍රතාපාන් විතං

නා නා වෛරී ඝනාන්ධකාර ප්‍රචනඃ

ආදිත්‍ය බිම්බො පමඃ

සර්ව ස්‌තෝත්‍ර ගුණකරඃ සුරවරඃ

ශුභ්‍රාංගජො වාහනඃ

ශ්‍රීමත් සුමන සුරේන්ද්‍ර දේව රජ පුවරඃ

කුර්වන්තුතෙ මංගලම්

We found this article from Divaina on 2012/08/17.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here