සොළොස්‌මුහුර්ත

2411
සොළොස්‌මුහුර්ත
සොළොස්‌මුහුර්ත

රෞද්‍ර ආදී මුහුර්ත දහසයකි. එවායින් අපේ පැරැන්නෝ අප්‍රමාණ ප්‍රයෝජන ගත්තාට සැක නැත. ඒ වූ මුහුර්ත දහසය පිළිවෙළින් දක්‌වතොත් මෙසේය.

1. රෞද්‍ර

2. ශ්වේතජන

3. මෛත්‍රී

4. චක්‍රවාක

5. ජයදේව

6. වෛරෝචන

7. තුරදේව

8. අභිජිත්

9. රාවණ

10. බලවර්ධන

11. විභීෂණ

12. නන්දන

13. යම

14. සෝමෝදර

15. භාජෝදර

16. සාගර

මෙම සොළොස්‌ මුහුර්ත දිනපතා සූර්ය උදාවේ සිට ලබන ආකාරය මෙසේය.

ඉරිදා – රෞද්‍ර මුහුර්තයෙන්

සඳුදා – මෛත්‍රී මුහුර්තයෙන්

අඟහරුවාදා – ජයදේව මුහුර්තයෙන්

බදාදා – තුරදේව මුහුර්තයෙන්

බ්‍රහස්‌පතින්දා – රාවණ මුහුර්තයෙන්

සිකුරාදා – විභීෂණ මුහුර්තයෙන්

සෙනසුරාදා – යම මුහුර්තයෙන්

ඉහත දැක්‌වූ ආකාරයට ඒ ඒ දිනවලදී අදාළ මුහුර්තය මුලින්ම උදාවේ. එය විනාඩි 45 ක්‌ පවතී. (සිංහල පැය 01 මිනිත්තු 52) ඉන් පසු ඊට පහළින් ඇති මුහුර්තය උදාවේ. නිදසුනක්‌ දක්‌වතොත් ඉරිදා රෞද්‍ර මුහුර්තය අවසන් වූ පසු ස්‌වේතජන මුහුර්තය උදා වෙයි. සඳුදා නම් මෛත්‍රී මුහුර්තයෙන් පසු චක්‍රවාකය බව වැටහේ. දවසේ ආරම්භය 5 වැනි මුහුර්තයෙන් නම් ඊළඟට 6 වැනි මුහුර්තයේ සිට ගනින්න. මෙය සූර්ය උදාවේ සිට ගැනිය යුතුය. සූර්ය උදාව 06.20 ට නම් එතැන් සිට විනාඩි 45 ක්‌ ඉදිරියට පළමු මුහුර්තයයි. එනම්. 07.05 දක්‌වා.

මෙකී මුහුර්ත දහසයේ පලවිපාක සහ විශේෂයෙන් ඒ ඒ මුහුර්තයේදී සිදුකළ යුතු කාර්යයන් මොනවාදැයි විමසා බලමු.

01. රෞද්‍ර මුහුර්තය

උද්ඝෝෂණ මැඩ පැවැත්වීමට, පොලිසිය, උසාවිය සම්බන්ධ කටයුතු, සතුරු කරදර මැඬ පැවැත්වීමට, ඇතුන් මෙල්ල කිරීමට රෞද්‍ර මුහුර්තය යොදාගත හැකිය.

02. ස්‌වේතජන මුහුර්තය

සියලු ශුභ කටයුතු වෙනුවෙන් මෙම මුහුර්තය යොදාගත හැකිය.

03. මෛත්‍රී මුහුර්තය

මල්වර දැරිය ස්‌නානය කරවීමට, වැදගත් ලියකියවිලි (ඔප්පු) කටයුතු කිරීමට, ප්‍රභූන් හමුවීමට, සම්මේලන ආදී ක්‍රියාවන්ට මෛත්‍රී මුහුර්තය යොදාගත හැකිය.

04. චක්‍රවාක මුහුර්තය

අලුත් ඇඳුම් පැලඳුම් ඇඳීමට, ගෘහ ආරම්භ කටයුතුවලට, පැනගියවුන් ගෙන්වීමට, කප්රුක්‌ පතාක ධජ නැංවීමට චක්‍රවාක මුහුර්තය යොදාගත හැකිය.

05. ජයදේව මුහුර්තය

ශිල්ප ශාස්‌ත්‍ර හැදැරීමට, ජයග්‍රහණ පතා කරන සියලු වැඩට, යන්ත්‍ර කර පැළඳීමට, ශාන්ති කර්ම ආදියට මෙම මුහුර්තය යොදාගත හැකිය.

06. වෛරෝචන මුහුර්තය

කාර්මික කටයුතු, ඖෂධ සම්බන්ධ වූ කටයුතු (ළිප තැබීම, පදම් කිරීම ආදිය) සමාජයේ කීර්ති ප්‍රශංසා ලැබීමට හේතුවන කටයුතු, රැකියා උසස්‌ වීම් ලැබීමට වෛරෝචන මුහුර්තය යොදාගත හැකිය.

07. තුරදේව මුහුර්තය

බුදු පිළිම, දේව පිළිමවලට නෙත් තැබීම. ශිල්ප ශාස්‌ත්‍ර හැදැරීම, වෙස්‌ බැඳීම ආදිය මෙම මුහුර්තයෙන් කළ හැකිය.

08. අභිජිත් මුහුර්තය

මත්පැන් පානය නතර කිරීම සඳහා ද ගොවිතැන් ආරක්‍ෂක ක්‍රම කිරීමට ද ගුරුකම් කටයුතුවලටද, අව පසෙහි සියලු නරක ක්‍රියාවන් සඳහාද අභිජිත් මුහුර්තය යොදාගත හැකිය.

09. රාවණ මුහුර්තය

සතුරන් පරාජයට, ජයග්‍රහණ මුල් වූ ක්‍රියාවනට, තමන් කරන සියලු ශුභ කටයුතුවලට මෙම මුහුර්තය යොදාගත හැකිය.

10. බලවර්ධන මුහුර්තය

කෙසෙල් ගස්‌ රෝපණයට, යුද කටයුතුවලදී පහරදීම් ආරම්භයට, මෙහෙයුම්වලට යොමු කිරීමට මෙම මුහුර්තය යොදා ගත හැකිය.

11. විභීෂණ මුහුර්තය

අලුත් ඇඳුම් ඇඳීමට, ආභරණ පැළඳීමට මැණික්‌ පැළඳීමට, සංග්‍රාම කටයුතුවලට විභීෂණ මුහුර්තය යොදාගත හැකිය.

12. නන්දන මුහුර්තය

ව්‍යාපාර ආරම්භය, ගොවිතැන් කටයුතු, වාහන මිලදී ගැනීම හා වාහන සම්බන්ධ වෙනත් කටයුතු (පනගැන්වීම, මාර්ගයට දැමීම) ශාන්ති කර්ම කිරීම ආදියට මෙම මුහුර්තය යොදාගත හැකිය.

13. යම මුහුර්තය

සතුරන් මර්දනයට, පළිගැනීම්, දෙස්‌ තැබීම් ආදියට මෙම මුහුර්තය යොදා ගනී. ශුභ වැඩට සුදුසු නොවේ.

14. සෝමෝදර මුහුර්තය

යුද කටයුතුවලට, අවි ආයුධ නිෂ්පාදනයට, සතුරු මර්දනයට, ප්‍රභූන් හමුවීමට මෙම මුහුර්තය යොදාගත හැකිය.

15. භාජෝදර මුහුර්තය

පෙම්වතා හෝ පෙම්වතිය හමුවීමට, මනාල මනාලියෙන්ගේ පළමු හමුවට, ස්‌ත්‍රී පුරුෂ වශී ගුරුකම්වලට, ස්‌ත්‍රී සංගමයට භාජෝදර මුහුර්තය යොදාගත හැකිය.

16. සාගර මුහුර්තය

අශුභ මුහුර්තයකි. ගොඩබිම කිසිදු ක්‍රියාවකට ශුභ නැත. සාගරයේ කරන කටයුතු වලට ශුභ යෑයි ඉගැන්වේ.

We found this article from Divaina on 2013/04/26.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here