මළප්‍රේතයා රන්කෙන්දට බඳින හස්‌තසාර මහාබේසිබේදා බන්ධනය

1460
මහාබේසිබේදා
මහාබේසිබේදා

සුභාසුභ කරුණු කාරණාවන් 108 ට වැඩගත හැකි මෙකී මහාබේසිබේදා බන්ධනයෙන් කරුණු කීපයක්‌ ශුභවාදී අංශයෙන් මෙහි සඳහන් කෙරෙයි. නිවසට, ඉඩමට, වෙළෙඳසලට පුද්ගලයකුට, නිවසක පිරිසට භූත ප්‍රේත යක්‍ෂ දොෂයක්‌ ද යන්න පළමුවෙන්ම ප්‍රවීණ ගුප්ත විද්‍යාධර ජ්‍යෙතිර්වේදී උතුමකු ලවා පරීක්‍ෂා කොට බලා ගැනීම අතිශයෙන්ම යහපත් වෙයි. මළප්‍රේත දොෂ නොමැතිව මෙම බන්ධනය භාවිත කරලීම හදිසි මාරාන්තික මාරක විපත්ති ගෙන දීමට හේතුයි. ප්‍රේත තටු – භූත තටු දීමෙන් ද දෛනික ජීවිතවලට මහත් වූ ව්‍යසනයනට සාමාන්‍ය ජනතාව මුහුණපානු පෙනෙන්නකි. එසේම ලාභයට බඩුමුට්‌ටු සොයන මිනිස්‌සු දේවාල කෝවිල්වල ලාභ කටයුතු කරගැනීමෙන් ද ආගමික ස්‌ථානවලින් යම් යම් ගුප්ත ශාන්ති කර ගැනීමෙන්ද ඩිජිටල් බෝඩ්, පුවත්පත් දැන්වීම් තුළින් ද කූට උපක්‍රමශීලී ජාවාරම්කාරයන්ගේ බයිල ශාන්තිවලට ද රැවටී ධනය, කාලය, ශ්‍රමය විනාශ කොටගෙන නැත්තට නැතිවී පැමිණෙන සේවාදායකයන් මගින් මෙකී විවිධ වංචනිකයන්ගේ ප්‍රයෝගවලට දපනය වෙන බවක්‌ වර්තමානයේදී අභිරහසක්‌ ද නොවෙයි.

එසේම ස්‌ථිරවම මළප්‍රේතයකුගෙන් වෙන්නාවූ අවහිර බාධක, කඩාකප්පල් කිරීම්, ආරම්භක කටයුතු බාධක පවුලේ අසමඟිකම් ඇතුළුව නිමක්‌ නොමැති අසමඟි කම් ආරවුල් වියවුල්, උන්හිටි තැන් එපාවීම, නැතිවීම, සොරසතුරු පීඩා, අලාභහානි, නිෂ්ඵල ගමන් බිමන්, කෙළවරක්‌ නොමැති රෝගාබාධක යෙදී ඇතොත් මහාබේසිබේදා බන්ධනය තරම් වෙනත් බන්ධනයක්‌ නොමැති තරම් වෙයි.

පංචෝපචාර මල් බුලත් තටුවක්‌ සාදා නවපොතට ගැට නවයකට සකස්‌ කළාවූ නූල් දෙකක්‌ තැම්පත් කරගැනීම ඉතා යහපත් වෙයි. රන්කෙන්දක්‌ ද ගෙන ආතුරයා ඉදිරිපිටදීම මහා සුමන පෙරේත දිෂ්ටියෙන් 1008 වර ජීවම් බලා ප්‍රාණ පිහිටුවා ගන්න. මහාබේසිබේදා ජීවමෙන් 1008 වරක්‌ ජීවම් කොට පළිප්පු පුට සිද්ධි කරගත යුතු වෙයි. තුන්යාමයට නූල් දෙකට 1008 වර ජීවම පුරවා රන්කෙන්දෙන් ප්‍රේතයා බන්ධනය කොට අලුයම තටුවක්‌ රන්කෙන්දට බැඳගත් පෙරේතයත් සොහොනක අලුත් මිනිවළක්‌ මතට දමා එන්න. නූල් දෙකෙන් එකක්‌ තටුවෙහි බැඳ අනෙක්‌ නූල ආතුරයාගේ ගෙලෙහි බඳින්න. මන්ත්‍ර සිද්ධිය ලැබූවකු මෙකී ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරලීම ප්‍රතිඵල තිරසාරව ලබාගැනීමෙහිලා මූලික සිද්ධාන්ත වෙයි. මෙවන් බිහිසුණු කරුණු කාරණාවන් ගුප්ත විද්‍යානුකූලව ප්‍රවීණ ඇදුරුතුමකුගේ අවවාද උපදෙස්‌ මත ආධුනිකයන් කළ යුතුය. දොළබිලි නිසි පරිදි තබා නිසි ප්‍රකාර ක්‍රමවේදයන් ද අනුගමනය කරන විට රන්කෙන්ද සෙලවෙනු ඇත.

මහාබේසිබේදා

හස්‌තසාර මහාබේසිබේදා බන්ධනය

ඕං හී්‍රං බේසීබේදා හෝපාකා ජල ජල සන්කීල මුරු ජාකාසේ පාකා හුට්‌ටා හුක්‌කා ජෝ හුක්‌කා හුරේ හුක්‌කා

ඕං හී්‍රං බේසිබේදා හෝ පාතාල ජලජල සීසන් කීළමුල පාකා හුට්‌ටා හුක්‌කා ජෝ හුක්‌කෝ හුරේ හුක්‌කා ජාකෝ බේසී පානේ ජාතා පානේ හුරා හාරම්මා ජාකාදානේ අම්මා දානේ බිංසිබිල්ලාදානේ ඌසි ඌසි ඩාලා ඩාමේ සූකා සීකාරෝ සූම්මි අල්ලා මේජා කානේ සිරිහරි දිරි දිරි ඇම්මේ අල්ලා හුත්තී හුත්තීවාවා සත්ත කිඩප්ප හතර දිරිහරු මුරිංචි අම්මේ අල්ලා මේ ජාකාබා සා බාහාරේ වරකල්ළු මුරිකිඩ පල්ලි සවාකා අම්මේ සිවාකා

ඕං ඔඩ්ඩි පාංසි මුරි මුරුද්ධ බිල්ල බිල්ලා බීසි බිල්ල ගංමුරිංචි ආරූඪ දිරි

ඕං ඕසේ බන්ද පාක්‍ර හුම්මී හුරත්තා වල්ලී දරි දහරේදඃ

ඕං සූරුකල බිල්ල බීසිබිල්ල බීසි බිල්ල ගං මුරිංචි දරි දහරේ දඃ

ඕං ක්‍රාං ක්‍රීස්‌ දරි දහරේ දඃ හුරත්ත වල්ලී දරිදහරේ දඃ

ඕං බේස්‌ ඩෝ ඩෝ ඕං හුල්ල කංතේ පාක්‍ර හුට්‌ටී හුරත්ත වල්ලී දරිදහරේ දඃ

ඕං කෝල බිල්ල හුඩුනං මුරිංචි පොඃ

තල්කොළයක අවශ්‍ය නම් දෙක ස්‌ත්‍රී පුරුෂ රූප දෙකක්‌ ඇඳ ලකුණු කර ගන්න. මෝහිනී දිෂ්ටියෙන් දිෂ්ටිකොට පුළුස්‌සා අළු කෑමට දෙන්න. දුම්මල හඳුන් රංතැඹිලි තෙල් වර්ග ජීවමෙන් පසු සලකාලා අවශ්‍ය කවර තරමේ හෝ ස්‌ත්‍රී පුරුෂයන් දකින්න. මර්දනයවී වශීකෘථ වෙයි. ලේන්සුවට යට ඇඳුමට තෙල් මිශ්‍රව අවශ්‍ය නම්වලට ස්‌ත්‍රී පුරුෂ වශීයටයි. ණය ආධාර උපකාර අවශ්‍ය නම් සමඟ කටයුතු කරන්න. තිරසාරයි. සභාව අවනතවෙයි. රජ මැති ඇමැති කරුණාව ලබයි. ප්‍රවීණ ගුප්ත විද්‍යාධරයන් ඇසුරු කොට උපදෙස්‌ ලබාගන්න. ඔවුන්ගේ ගුප්ත විද්‍යා පාඨමාලා ලබා දැනුම දියුණුකර ගන්න.

සුමන ප්‍රේත දිෂ්ටිය

1. ඕං ඕං ශ්‍රීං ශ්‍රීං ප්‍රේස්‌ ප්‍රේස්‌ ප්‍රේත පේසලාඕ ගිඩි ගිඩි ආරූඪ ප්‍රේත දිෂ්ටි ඒස්‌වාහඃ

2. ඕං භ්‍රාං බ්‍රිස්‌මා සල සලාම් එන් එන් ගුරු ගුරු ප්‍රබා ගිනිදරණ හේස්‌ හේස්‌ එං එං වර වර වංරාඩි පේ පේයුම් හේ හේ සලහන්තු ප්‍රේතී ප්‍රේතීල් මුනිවරං අං ඉං ධර්ම සංඝ ආඥාවෙන් එන් එන් දිෂ්ටි ආරූඪ මංත්‍රාං දිෂ්ටි දිෂ්ටි වා වා..

3. ඕං ඕං ඕහෝන් ආ තාල දිෂ්ටි වාවා පාතාල දිෂ්ටි වා වා හිමාලි දිෂ්ටි වා වා සප්ත කූඨ පර්වත දිෂ්ටියෙන් වා සූර්ය අණෙන් වා නවග්‍රහ අණෙන් වා සිව්වරන් අණෙන් වා කිහිරැළි උපුල්වන් සමන් බොක්‌ සැල් විභීෂණ කන්ද කමාර අණෙන් වා වා…

4. ඕං වා භ්‍රීං වා ශුද්ධි වා භූතවා අභූතවා ප්‍රේතවා ඕඩිවා ගිනි ගිනි සලිත සලිත වෛරවා ඕඩිවා ඕඩි වා

5. ඕං ඕරාඩි වා රාඩී සුළනී වාරණී වීරභද්‍රනී වා වා

6. එං එං සර්වදිෂ්ටි දේව දිෂ්ටියේ එං එං ඕඩිවා ඕඩිවා.

7. ඕං ඕං බේ බේස්‌ නාකිලා ශ්‍රී මුර්ති මුර්ලාඩා කි එං එං ඌවා හා හා ශ්‍රී නාරායනේ වා වා

ත්‍රතේෂ්වර හනුමා වා වා ඉලන්දි කාලි දිෂ්ටි අයියනේ වා වා ඕලන් ත්‍රිලාඕ දේවා රාමා වා වා ඥතා ප්‍රේතා ඕඩි වා වා

8. ඕං හෝන් දේහා – ප්‍රේතා ජීවාං ප්‍රාණා හරී එං දල්ල දිල්ලි දිල්දි පෝ වා පෙයියාරාමා හනුමා පෝ ලී සෙල්ලී ගිනි ගිනි පේසී පේසී ආරූඪ ආරූඪ ප්‍රේතා එං එං ශිව ශිවාං වාරුං වාරුං

9. ඕං නාමි කාමි දේහෝ මාබෙ නිල්ලා චාමි එංගුරු රාමා ලාඨා භාතු මුත්තු මුන්කුඩු ෙ-ත්‍රොa පෙයියා කුන්ති පුල්ලේ තා දිෂ්ටි පුමිපත්‍ර සුර ක්‍රන්තු ක්‍රන්තු එයියා ප්‍රේතා වාරුම් වාරේ වා වා

We found this article from Divaina on 2014/02/09.