අශුභ පල දෙන ශුභ ග්‍රහයෝ

1863
අශුභ
අශුභ

[ratings]

මේ රටේ බහුලව ප්‍රචලිතව ඇත්තේ ගුරු සහ සිකුරු යන ග්‍රහයන් පොදුවේ කාටත් එක හා සමානව ශුභ පල දෙන බවය. ඒ නිසා බොහෝ අය ගුරු හෝ සිකුරුගේ දශාවන්ට බොහෝ සේ ප්‍රිය කරති. මේ දශාවන් තුළ දියුණුව, විවාහය, මිල මුදල් මෙන්ම යාන වාහන ද ලැබෙන බවට ද ලොකු විශ්වාසයක්‌ පවතියි.

නමුත් නෛසර්ගික ශුභ ග්‍රහයන් වශයෙන් සැලකෙන ගුරු සහ සිකුරු ගේ දශාවන් තුළ අන්ත ප්‍රපාතයට ඇද වැටුණු අය මෙන්ම මරණයට පත් වූ අය ද සිටිති.

එයට හේතුව ජන්ම ලග්නය හා නවාංශකය අනුව ශුභ හෝ අශුභ පල දීමට ග්‍රහයන්ට සිදුවීමය.

මේෂ ලග්නය

කුජ හිමි මේෂ ලග්නයේ දෙවන දෙර්කාණයට අයත් කටක, සිංහ, කන්‍යා යන නවාංශකයකින් උපන් විට නවය සහ දොළහ අධිපති ගුරු ග්‍රහයා හෙවත් බ්‍රහස්‌පති ග්‍රහයා දෙන්නේ අශුභ පලයි.

ඒ නිසා ගුරු මහ දශාව විපත්ති කරවනු ඇත. එසේම ගුරු හෝරාව සහ සූක්‍ෂම ගුරු හෝරාව අශුභ පලම දෙයි.

බ්‍රහස්‌පතින්දා දවස ද අශුභය

වෘෂභ ලග්නය

සිකුරු හිමි වෘෂභ ලග්නයේ පළමුවන දෙර්කාණයට අයත් මකර, කුම්භ, මීන යන නවාංශකයකින් උපන් විට අට සහ එකොළහ අධිපති ගුරු ග්‍රහයා විසිදෙවන දෙර්කාණාධිපතියා බවට පත් වෙයි. ඒ නිසා ගුරු මහ දශාවත්, ගුරු හෝරාවත්, ගුරු සූක්‍ෂම හෝරාවත්, බ්‍රහස්‌පතින්දා දවසත් විනාශකාරී වෙයි.

මිථුන ලග්නය

බුධ හිමි මිථුන ලග්නයේ දෙවන දෙර්කාණයට අයත් මකර, කුම්භ, මීන යන නවාංශකයකින් උපන්

විට විසිදෙවන දෙර්කාණාධිපතියා බවට පත්වන්නේ සිකුරු ග්‍රහයා ය. ඒ නිසා සිකුරු මහ දශාවත්, සිකුරු හෝරාවත් සිකුරු සූක්‍ෂම හෝරාවත් සිකුරාදා දවසත් ඉතා අශුභ වේ.

කටක ලග්නය

සඳු හිමි කටක ලග්නයෙන් උපත ලබා තුන්වන දෙර්කාණයට අයත් මකර, කුම්භ, මීන යන නවාංශකයක්‌ හිමි වූ විට හතර සහ එකොළහ අධිපති සිකුරු ග්‍රහයා විසිදෙවන දෙර්කාණාධිපතියා වෙයි.

එසේ වූ විට සිකුරු මහ දශාවත් සිකුරු හෝරාවත්, සිකුරු සූක්‍ෂම හෝරාවත්, සිකුරාදා දවසත් විපත් පමුණුවයි.

සිංහ ලග්නය

රවි හිමි සිංහ ලග්නයේ පළමු වන දෙර්කාණයට අයත් මේෂ, වෘෂභ, මිථුන යන නවාංශකයකින් උපන් අයට විසිදෙවන දෙර්කාණාධිපතියා වන්නේ නෛසර්ගික ශුභ ග්‍රහයකු වශයෙන් සැලකෙන ගුරු ග්‍රහයා ය.

ගුරු ග්‍රහයා විසිදෙවන දෙර්කාණාධිපතියා වූ විට ගුරු මහ දශාවත්, ගුරු හෝරාවත්, ගුරු සූක්‍ෂම හෝරාවත්, බ්‍රහස්‌පතින්දා දවසත් මහත් බිය උපදවයි.

කන්‍යා ලග්නය

බුධ හිමි කන්‍යා ලග්නයත්, කන්‍යා ලග්නයේ තුන්වන දෙර්කාණයට අයත් කටක, සිංහ, කන්‍යා යන නවාංශකයකින් එකකුත් හිමිව උපන් විට හතර සහ හත අධිපති ගුරු ග්‍රහයා විසිදෙවන දෙර්කා-ණාධිපතියා බවට පත්වෙයි.

එසේ ගුරු ග්‍රහයා විසිදෙවන දෙර්කාණාධිපතියා බවට පත් වූ විට එම ජන්මියාට ගුරු මහ දශාව, ගුරු හෝරාව, ගුරු සූක්‍ෂම හෝරාව සහ බ්‍රහස්‌පතින්දා දවසත් මහත් බිය උපදවයි.

තුලා ලග්නය

සිකුරු හිමි තුලා ලග්නයේ පළමුවන දෙර්කාණයට අයත් තුලා, වෘශ්චික, ධනු, වන නවාංශකයකින් උපදින පුද්ගලයාට අශුභ පල උදා කරන විසි දෙවන දෙර්කාණාධිපතියා බවට පත්වන්නේ නෛසර්ගික ශුභ ග්‍රහයකු වශයෙන් සැලකෙන සිකුරු ග්‍රහයා ය.

ඒ නිසා සිකුරු මහ දශාවත්, සිකුරු හෝරාවත්, සිකුරු සූක්‍ෂම හෝරාවත් සිකුරාදා දවසත් අභාග්‍යමත් වනු ඇත.

වෘශ්චික ලග්නය

කුජ හිමි වෘශ්චික ලග්නයේ දෙවන දෙර්කාණයට අයත් වන්නේ තුලා, වෘශ්චික, ධනු යන නවාංශකයන් ය.

වෘශ්චික ලග්නයේ එම නවාංශයකින් උපන් විට සිකුරු විසිදෙවන දෙර්කාණාධිපතියා බවට පත්වෙයි.

එවිට සිකුරු මහ දශාවත්, සිකුරු හෝරාවත්, සිකුරු සූක්‍ෂම හෝරාවත්, සිකුරාදා දවසත් විපත්තිකර වේ.

ධනු ලග්නය

ධනු ලග්නය රාශි චක්‍රයේ නව වන රාශිය වේ. ගුරුට අයත්ය. නමුත් ධනු ලග්නයේ තුන්වන දෙර්කාණයට අයත් තුලා, වෘශ්චික, ධනු යන නවාංශකයකින් කෙනෙකු උපන් විට ගුරු ග්‍රහයා විසිදෙවන දෙර්කාණාධිපතියා වීම එම ජන්මියාට අපල ඇති කරයි.

එසේම ගුරු මහා දශාවත්, ගුරු සූක්‍ෂම දශාවන් බ්‍රහස්‌පතින්දා දවසත් පීඩාකාරී වෙයි.

මකර ලග්නය

ශනි හිමි මකර ලග්නයේ දෙවන දෙර්කාණයට අයත් මේෂ, වෘෂභ, මිථුන යන නවාංශකයකින් උපන් කෙනෙකුගේ විසි දෙවන දෙර්කාණාධිපතියා බවට පත්වන්නේ ශුභ ග්‍රහයකු වශයෙන් සැලකෙන ගුරු නොහොත් බ්‍රහස්‌පති ග්‍රහයාය.

එවිට ගුරු මහා දශාවත්, ගුරු හෝරාවත්, ගුරු සූක්‍ෂම හෝරාවත් බ්‍රහස්‌පතින්දා දවසත් අසහනකාරී වේ.

කු=ම්භ ලග්නය

සෙනසුරාට අයත් කුම්භ රාශියේ තුන්වන දෙර්කාණයට අයත් මේෂ, වෘෂභ, මිථුන යන නවාංශකයකින් උපන් කෙනෙකුගේ විසි දෙවන දෙර්කාණාධිපතියා බවට පත්වන්නේ ශුභ ග්‍රහයකු වශයෙන් හැඳින්වෙන සිකුරු ග්‍රහයාය.

එවිට සිකුරු මහා දශාවත්, සිකුරු හෝරාවත්, සිකුරු සූක්‍ෂම හෝරාවත්, සිකුරාදා දවසත් අසහනකාරී අශුභ පල උදාකරයි.

මීන ලග්නය

රාශි චක්‍රයේ අවසාන රාශිය මීනයයි. සුර ගුරු වශයෙන් හැඳින්වෙන ශුභ ග්‍රහයකු වන ගුරු හිමි මීන රාශිය ලග්නය වී, මීන රාශියේ පළමුවන දෙර්කාණයට අයත් කටක, සිංහ, කන්‍යා යන නවාංශකයකින් උපන් කෙනෙකුගේ අපලකාරී විසිදෙවන දෙර්කාණාධිපතියා බවට පත්වන්නේ තවත් ශුභ ග්‍රහයකු වන සිකුරු ග්‍රහයා ය.

එසේ සිකුරු විසිදෙවන දෙර්කාණාධිපතියා වූ විට සිකුරු මහ දශාවත්, සිකුරු හෝරාවත් සිකුරු සූක්‍ෂම හෝරාවත් සිකුරාදා දවසත් මහත් විනාශකාරී වේ.

We found this article from Divaina on 2012/04/20.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here