ජයෙන් ජය ලබන්නට සිරි සම්බෝධි පිරිත මෙන්න

2345
ජය
ජය

වංශකතාවල දැක්‌වෙන පරිදි ශ්‍රී මහා බෝධිය රෝපණය කර දින පහකින් අතු පසක්‌ පැන නැගී ඵලපහක්‌ පැන නැගුණු බව ප්‍රකාශිතයි. ඒ පලගත් ගෙඩි පහෙන් ගෙඩි අට බැගින් පැළ හතළිහක්‌ බලා සිටියදීම පැන නැගුණු බවද වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ. මේ පැළ හතළිහම රජතුමා විසින් දඹුලුතොට, ථූපාරාමය, කතරගම, මහියංගනය, මුතියංගනය, පැපිලියාන, බෙල්ලන්විල ආදී ස්‌ථාන හතළිහක රෝපණය කරවූ බවද ප්‍රකාශිතයි. මේ ස්‌ථාන හතළිහ වංශ කතා කියවීමෙන් ඔබට දැනගත හැක. එනිසා ඔබ කුමන බෝධියකට හෝ බෝධි පූජාවන් කළත් එය ශ්‍රී මහා බෝධියට කරනු ලබන පූජාවක්‌ යෑයි හිතා පූජාව පැවැත්විය යුතුයි. සමහර ස්‌ථානවල බලවත් දේවතා ගෘහිත බෝධිද ඇත.

මේ නිසා ඔබටත් ඔබේ පවුලේ සැමටත් නව රුවන් පරදවන බුදුරදුන් ගුණ වැයෙන සිරි මහා සම්බෝධි පිරිත් අමිල අමරණීයව ගයන්න. නිවසේ කියවන්න. ඔබටත් පවුලේ සැමටත් ලොව්තුරු පැතුම් ඉටුවේ. තවද මෙම පිරිත අප මහා බෝසතාණන් නියත විවරණ ලැබූ දීපංකර සම්මා සම්බුදු රජුන්ගේ පටන් බුදු වරයන් වහන්සේලා පස්‌විසිනමක පස්‌ මරුන් පරදවා බුදුවූ තේජානු භාවය සත්‍ය ක්‍රියා පදනමක්‌ කොට බැඳුණු මහා බල සම්පන්න තත්ත්වයේ අප්‍රමිත අසීමිත අචිත්තනීය ශක්‌තියෙහි අනූනවූ පිරිතකි. එය මෙසේ නැකත අතිරේකයෙන් ඔබට පොසොන් උදාව නිමිත්තෙන් තිළිණ කරමි.

1. දීපංකරෝ ලෝක විදූ මුලේ පීප්ථලී බෝධියා පංච මාරේ පරාජෙත්වා පත්තෝ සම්බෝධි මුත්තමං ඒතේන සච්ච වඡ්ඡේන හෝතුමේ ජය මංගලං

02. කොණ්‌ඩඤaඤච්හය සම්බුද්ධෝ මුලම්හි සාල බෝධියා පංචමාරේ පරාජෙත්වා පත්තෝ සම්බෝධි මුත්තමං ඒතේන සච්ච වඡ්ඡේන හෝතු මේ ජය මංගලං

03. මංගලච්හය සම්බුද්ධෝ මුලම්හි නාග බෝධියා

04. සුමනච්හය සම්බුද්ධෝ මුලම්හි නාග බෝධියා

05. රේවතච්හය සම්බුද්ධෝ – මුලම්හි නාග බෝධියා

06. සෝභිතච්හය සම්බුද්ධෝ මුලම්හි නාග බෝධියා

07. අනෝමදස්‌සී සුගතෝ මුලේ අඡ්ජුන බෝධියා

08. පදුමෝ නාම සම්බුද්ධෝ මුලම්හි සෝන බෝධියා

09. නාරදොa නාම සම්බුද්ධෝ මුලම්හි සෝන බෝධියා

10. පදුමුත්තරෝ නාම ජිනෝ මුලම්හි සාල බෝධියා

11. සුමේධෝ නාම සම්බුද්ධෝ මුලම්හි නීප බෝධියා

12. සුජාතෝ නාම සම්බුද්ධෝ මුලම්හිවේලු බෝධියා

13. පියදස්‌සී නාම බුධෝ මුලේ කකුධ බෝධියා

14. අත්ථ දස්‌සී නාම ජිනෝ මුලේ චම්පක බෝධියා

15. ධම්ම දස්‌සී නාම ජිනෝ මුලේ කුරවක බෝධියා

16. සිද්ධත්ථො නාම ජිනෝ මුලේ කණිකාර බෝධියා

17. තිස්‌ස නාමෝ ලෝක ගරු මුලේ අසන බෝධියා

18. ථුස්‌සනාමෝ ලෝක විදූ මුලේ අමලක බෝධියා

19. විපස්‌සී නාම සුගතෝ මුලේ පාඨලී බෝධියා

20. සිනාමෝ ලෝක නාථෝ මුලේ සේතම්බ බෝධියා

21. වෙස්‌සභූ නාම සුගතෝ මුලම්හි සාල බොඩියා

22. කකුසන්දෝ ලෝක විදූ මුලේ සිරිස බෝධියා

23. කෝණාගමනෝ සුගතෝ මුලේ යඤ්ඤාංග බෝධියා

24. කස්‌සපෝ නාම සබ්බඤ්ඤා මුලේ නිග්‍රෝධ බෝධියා

25. ගෝතමෝ නාම සබ්බඤ්ඤා මුලේ අස්‌සත්ථි බෝධියා

පංච මාරේ පරාජෙත්වා – පත්තෝ සම්බෝධි මුත්තමං

එතෙන සච්ච වඡ්ඡේන – හෝතුමේ ජය මංගලම්

මේ පිරිත රෝගියකුට කියා ශාන්තිය සලසන්න නම් එතෙන සච්ච වඡ්ඡේන – සබ්බ රෝගෝ විනස්‌සන්තු කියාද පොදුවේ කියන විට “සොත්ථිතේ හොතු සබ්බදා” කියාද යොදා මේ ගාථා විසිපහම සඡ්ජායනා කරන්න. ඔබට බෝධිරාජසෙත සැලසේ.

අති භයානක බලවත් අමනුෂ්‍ය දෝෂයන් දුරුවීමට, කෘර සතුරු උපද්‍රව මගහරවා ගැනීමට, කිසිම තැනකදී පරාජය නොවන්ට, ගිය ගිය තැන අග්‍ර ජය ලබා ගැනීමට, දේව ආරක්‍ෂාව ලබාගැනීමට, නිවසේ, භූමියේ ව්‍යාපාරික ස්‌ථානයේ ඇති කොඩි වින කැපී පුපුරා භංගවෙන්ට, අංගම්, පිල්ලි, ඇස්‌වහ, කටවහ හෝ වහ දුරුවීමට, නිවසේ භූමියේ මළගිය ප්‍රේත දිෂ්ඨි හා විවිධ භූත බල පෑම් පලවා හැරීමට ඉතාම යෝග්‍ය බවත්, මෙම පිරිත තඹ පතක ලියා රන්තැඹිලි තෙල් තබා මේ පිරිතෙන් දාස්‌වරක්‌ ජපකර කර පැළඳීමෙන්ද නිවසේ රාමුකර තැබීමෙන්ද ඔබේ සියලු කාරණා සියල්ලටම අති ශ්‍රේෂ්ඨ පිරිතක්‌ බව සැලයි. සත්‍යයි.

We found this article from Divaina on 2013/06/30.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here