දැඩි සිතත් මුඩු හිසත් නිසා දැඩිමුණ්‌ඩ වූ “දැඩිමුණ්‌ඩ දෙවියෝ”

2876
දැඩි
දැඩි

ඔබ හමුවේ නැගෙන සියලු ප්‍රශ්න දුක්‌ කරදරවලට දිනපතා තම නිවසේදී වුවද බුදුන් වැඳ පිරිත් සඡ්Cධායනා කර අදාළ ස්‌තෝත්‍ර ගායනා කර උන්වහන්සේට පිං පෙත් අනුමෝදන් කිරීමෙන් සෙත සහනය උදාකරගත හැකිය.

දැඩිමුණ්‌ඩ ස්‌තෝත්‍රය

යක්‌ෂේශ්වර බන්ධන

කෘත මහා ශෛල භින්නං

කීර්තිශ්වර ජගදිශ්වර

භාෂණ ප්‍රවීණං

මන්ත්‍රීෂ්වර මන්ත්‍ර යන්ත්‍ර

තන්ත්‍ර භාර ධාරං

දේවත බණ්‌ඩාර

දේව ආසන ප්‍රවිෂ්ටං

කල්හාර පුෂ්පේච දන්තා නඛාය

පද්ම මුඛා ගන්ධ සුවණ්‌ණකාය

හේමා ලතා ධාරණ හස්‌ත කාය

බණ්‌ඩාර දේවේන්ද්‍ර නමෝ නමාය

මාලා සුවර්ණ දේහං ධාරාය

ඕදාත නීලං ධර ශාටකාය

භානු කාලාශ චන්ද්‍රයමාන

බණ්‌ඩාර දේවේන්ද්‍ර නමෝ නමාය

දැඩිමුණ්‌ඩ දේව ශාන්තිය

ලංකා මහී මධ්‍යම පාලනාය

කෛලාස මන්දීර නිවාසනාය

රම්‍යාය දිව්‍යාය රුචිර බුද්ධාය

ශ්‍රී ශාන්ති සෞඛ්‍යාය නිත්‍යාදාය

අෂ්මා දශ භාෂණ ජානනාය

දේශා දශා කීර්ති ප්‍රකීර්තිතාය

අධ්‍යාත්මිකා බාහිර ශුද්ධි කාය

ශ්‍රී කීර්ති තේජායුෂ දදාය

යක්‍ෂා නාරානං මති විපුකාය

දර්පාය භෂ්මාය බලේන කාය

දිව්‍යාය ලංකාය පතීෂඛාය

රෝගාන්තරාය වර්ජිත දේවතාය

ශෛලා විදාරෙන යක්‍ෂාගණාය

සඡ්ජිත දේවාල විස්‌මා තරාය

රම්‍යාවි දේහාය සුනිර්මලාය

රක්‍ෂන්තු තේ මාය ශ්‍රියා නරාය

මුනින්දා සද්ධර්ම ප්‍රවන්දනාය

කර්පූර කස්‌තුරි කලේපනාය

විස්‌මීත දේහාය භානු කුලාය

නමෝ නමෝ දැඩිමුණ්‌ඩ දේවරාජාය

පිං දෙන ගාථා

නව නගර නිවසි දළහ

මුණඩහිs ධානො

පවර වර සුරින්දො නේතුතං

පුඤ්ඤ රංසිං

පමු දින මනසා තං

මෝදයින්වා සුදිසං

භවතු මම සභායො

නිච්ච මෙවාදරෙන

සම්බුද්ධ භකත

කකුධාධිප හසතියාන

දුෂ්ටාරි දප_ මද භංජන දක්‍ෂධීර

භීෂ්මවතාර දෘඪහෘන්ධ මහානුභාව

හෙ දෙව මාං කරුණයා

වත රක්‍ෂ රක්‍ෂ

දැඩිමුණ්‌ඩ දේව කන්නලව්ව

පූර්ණක නම් යක්‍ෂ සේනාධිපතියාට දාව එරන්දතී නම් නාග මානවිකාවන්ගේ කුසින් තලගිරි කන්දේදී උපත ලබා දස දෙස බල පරාක්‍රම පැතිර වූ ඔබවහන්සේ සිදුහත් කුමරු බුදු බවට පැමිණි දා ඇති වූ මාර යුද්ධයේදී දස බිම්බරක්‌ මාර සේනාව දැක බොහෝ බලවත් දෙවිවරුන් පවා බියවී පැනගිය කල්හි තනිවම සටන්කරමින් සිදුහත් තවුසාණන් ළඟ අභීතව රැඳී සිට උන්වහන්සේගෙන් බුද්ධ ශාසනයේ ආරක්‍ෂක තනතුරද ලබා අලුත්නුවර දෙවොලේ යහතින් වැඩවාසය කරන උතුම් වූ දැඩිමුණ්‌ඩ දේව රාජෝත්තමයාණන් වහන්ස ඇම්බැක්‌කේ දේවතා බණ්‌ඩාර යන නාමයෙන්ද සඳුන් කුමාර, ඌවේ බණ්‌ඩාර, මැණික්‌ බණ්‌ඩාර, කීර්ති බණ්‌ඩාර යන නාමයන්ගෙන් පෙනී සිටින ඔබ වහන්සේට දොහොත් නගා වැඳ නමස්‌කාරයෙන් කියා සිටින්නා වූ කන්නලව්ව දිවකනින් අසා දිව නෙතින් බලා වදාරා අසරණ අපගේ සකලාභිවෘද්ධිය වර්ධනය කරවා අප වෙත පැමිණ ඇත්තා වූ විණ දොaෂාන්ධකාර, යක්‍ෂ ප්‍රේත භූත පිශාච කුම්භාණ්‌ඩාදීන්ගේ උපද්‍රවයන්ද තුන්දොසින් හටගත් රෝගාබාධයන්ද ග්‍රහ දොස්‌ද සියලු පීඩාවන්ද අද මෙවේලේ පටන් දුරින් දුරුකරවා සර්වආරක්‍ෂාව සලසන සේක්‌වා·

We found this article from Divaina on 2012/09/28.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here