පොරොන්දමට නොපෙනෙන විවාහයට අශුභ දෝෂ

2205
පොරොන්දමට
පොරොන්දමට

විවාහයක්‌ සඳහා පොරොන්දම් ගැලපීමට පෙර සලකා බැලිය යුතු තවත් දෝෂ පිළිබඳවද පොත පතේ සඳහන් වේ.

එනමුත් අද එම දෝෂ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන අය ඉතා අඩුය.

නමුත් මෙහි පහතින් විස්‌තර කෙරෙන එම දෝෂ පිළිබඳව නොසලකා හැර කටයුතු කරන අයට එම දෝෂවලින් සිදුවනවා යෑයි කියා තිබෙන අශුභ පල හා අශුභ විපාක අත් විඳින්නට සිදුවන බව අමතක නොකළ යුතුය.

පළමු වන දෝෂය

පවුල් දෙකක වැඩිමළුන් දෙදෙනා අතර විවාහය අශුභ වශයෙන් සලකා තිබේ.

එනමුත් ඇවැස්‌ස නෑනලා මස්‌සිනාලා අතර විවාහයකදී වැඩිමළුන් දෙදෙනා අතර විවාහය අශුභ නැතැයි මතයක්‌ පවතියි.

බියට පත්වීමක්‌

කෙසේ නමුත් පවුල් දෙකක වැඩිමළුන් දෙදෙනකු විවාහවී සිටින බොහෝ තැන්වල අය පසුව බියටත් අසහනයටත් පත්ව සිටිනවා විය යුතුය.

ඒ අයට සහනයක්‌ වශයෙන් මේ ලිපියෙන් අප ශාන්තිකර්මයක්‌ ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.

ශාන්ති කර්මයක්‌

මෙහි ඉහතින් සඳහන් කර ඇති අශුභ යෝගයෙන් හෝ පහතින් සඳහන් කෙරෙන කුමන අශුභ යෝගයකින් විවාහය සිදුව තිබුනත්

1) “චූල ජිනපංජරය” (දසදිසා) පිරිතෙන් සුදු හඳුන් තෙල් 1907 වාරයක්‌ ජීවන්කරවා ගෙන කර පැළඳ ගැනීමෙන්ද.

2) “චූල ජිනපංජරය” පිරිත සමග “කරණීය මෙත්ත සූත්‍රය” නිතර භාවිතා කරමින් ගව මසින් හා ඌරු මසින් වැලකී දෙවියන්ට හා මලගිය ඥතීන්ට පිංදීමෙන්ද.

අශුභ විවාහ දෝෂ බිඳී යන බව අප අත්දැක ඇත්තෙමු.

ගෝධූලි මුහුර්ථය

එසේම සන්ධ්‍යා ලග්නයත් සමඟ උදාවන “ගෝධූලි මුහුර්ථය” යෙන් විවාහ වූ විට සියලුම පොරොන්දම් දෝෂ භංග වී යන බව කියා ඇත්තේ තුන්කල් දක්‌නා ඉසිවරයන් විසිනි. මෙහි සත්‍ය අපි අත්දැක ඇත්තෙමු.

ද්විවිධ ජ්‍යෙෂ්ඨ දෝෂය

1) විවාහ වන දෙදෙනාගෙන් කෙනකු පවුලේ වැඩිමලා වූ විට, දෙට නැකතින් විවාහවීමද ඉතා අශුභය.

2) දෙට නැකතින් ඉපදී සිටින කෙනෙකු, පවුලේ වැඩිමලා වී ඉපිද සිටින කෙනකු සමඟ විවාහවීමද ඉතා අශුභය.

3) පොසොන් මාසයක ඉපිද සිටින කෙනෙකු පවුලක වැඩිමලා වී ඉපිද සිටින කෙනෙකු සමඟ විවාහවීමද අශුභය.

4) එසේම පොසොන් මාසයෙහි දෙට නැකතින් විවාහවීම ද අශුභය.

5) පොසොන් මාසයෙහි දෙට නැකතින් උපන් වනිතාවන්ටද, විවාහයට අශුභ දෝෂයක්‌ වශයෙන් සැලකෙන ද්විවිධ ජ්‍යෙෂ්ඨ දෝෂය යෙදෙයි.

එසේ ද්විවිධ ජ්‍යෙෂ්ඨ දෝෂය යෙදී විවාහයක්‌ සිදුකළ විට අසනීප, විපත් හා මාරකද ඇතිවිය හැකි බව පොත පතේ සඳහන් වේ.

ත්‍රිවිධ ජ්‍යෙෂ්ඨ දෝෂය

1) පවුල් දෙකක වැඩිමළුන් දෙදෙනා පොසොන් මාසයෙහි විවාහ වූ විට ත්‍රිවිධ ජ්‍යෙෂ්ඨ දෝෂයට හසු වේ.

2) එක්‌ කෙනකු පවුලේ වැඩිමලා වී, දෙදෙනාගෙන් කෙනකු පොසොන් මාසයෙහි ඉපිද සිටියදී දෙට නැකතින් විවාහය සිදු කිරීමෙන්ද ඉහත සඳහන් දෝෂයට හසු වේ.

3) එක්‌ කෙනකු පවුලේ වැඩිමලාවී, දෙදෙනාගෙන් කෙනකු දෙට නැකතින් ඉපිද සිටින්නේ නම් ඔවුන්ගේ විවාහයද දෙට නැකතින් නොකළ යුතුය.

4) එක්‌ කෙනකු පවුලේ වැඩිමලා වී සිටින අවස්‌ථාවක, පොසොන් මාසයෙහි යෙදෙන දෙට නැකතින් ඔවුන්ගේ විවාහය සිදු නොකළ යුතුය.

මේ ත්‍රිවිධ ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගය යෙදී විවාහයක්‌ සිදු කළ විට ලෙඩ දුක්‌, ධන හානි මාරක හා සමාන විපත් ඇති වේ.

චතුර් විධ ජ්‍යෙෂ්ඨ දෝෂය

1) දෙදෙනාම පවුල් දෙකේ වැඩිමළුන් වී දෙනනාම පොසොන් මාසයෙහි ඉපදී සිටින විටද.

2) දෙදෙනාම පවුල් දෙකේ වැඩිමළුන් වී දෙට නැකතින් පොසොන් මාසයෙහි උපත ලබා සිටිවිටද

3) දෙදෙනාම පවුල් දෙකක්‌ වැඩිමළුන් වී එක්‌ කෙනකුගේ උපත පොසොන් මාසයෙහි සිදුවී තිබියදී, එම දෙදෙනා පොසොන් මාසයෙහි විවාහ වූ විටද.

4) පවුල් දෙකක වැඩිමළුන් දෙදෙනකුගෙන් එක්‌ කෙනකු පොසොන් මාසයක උපත ලබා තිබියදී ඔවුන් දෙදෙනා දෙට නැකතින් විවාහ වූ විටද.

5) දෙදෙනාම පවුල් දෙකේ වැඩිමළුන් වී එක්‌ කෙනකු පොසොන් මාසයක ඉපිද සිටියදී, පොසොන් මාසයෙහි ඔවුන් විවාහ වූ විටද.

6) එක්‌ කෙනකු පමණක්‌ වැඩිමලා වී පොසොන් මාසයක ඉපදී සිටියදී, වෙන පවුලක වැඩිමලා නොවී පොසොන් මාසයක උපන් කෙනකු සමඟ පොසොන් මාසයකදී විවාහ වූ විටද.

7) පවුල් දෙකක වැඩිමළුන් දෙදෙනකුගෙන් එක්‌ කෙනකු දෙට නැකතින් ඉපදී සිටියදී ඔවුන් පොසොන් මාසයක විවාහ වූ විටද.

8) පවුල් දෙකක වැඩිමළුන් දෙදෙනකුගෙන් එක්‌ කෙනකු දෙට නැකතින් ඉපිද සිටියදී, ඔවුන් දෙට නැකතින් විවාහ වූ විටද.

9) එක්‌ කෙනකු පමණක්‌ වැඩිමලා වී දෙට නැකතින් ඉපද සිටියදී, වෙනත් පවුලක වැඩිමලා නොවූ දෙට නැකතින් උපන් කෙනකු සමඟ පොසොන් මාසයක විවාහ වූ විටද.

එම විවාහ චතුර් විධ ජ්‍යෙෂ්ඨ දෝෂයට හසු වේ.

එවිට ලෙඩ දුක්‌ හා මාරක විපත් ඇති කළ හැකිය.

පංච විධ ජ්‍යෙෂ්ඨ දෝෂය

1) පවුල් දෙකක වැඩිමළුන් දෙදෙනා පොසොන් මාසයක ඉපදී සිටියදී පොසොන් මාසයකම විවාහ වූ විටද.

2) දෙදෙනා පවුල් දෙකක වැඩිමළුන් වී දෙදෙනාම දෙට නැකතින් ඉපිද සිටියදී දෙදෙනා පොසොන් මාසයක විවාහ වූ විටද

3) දෙදෙනාම වැඩිමළුන් වී එක්‌ කෙනකු දෙට නැකතින් ඉපිද සිටියදී ඒ දෙදෙනා පොසොන් මාසයක විවාහ වූ විටද.

4) දෙදෙනාම වැඩිමළුන් වී, එක්‌ කෙනකු දෙට නැකතින්ද, එක්‌ කෙනකු පොසොන් මාසයෙහිද, ඉපදී සිටියදී දෙට නැකතින් දෙදෙනා විවාහ වූ විටද.

5) දෙදෙනාම වැඩිමළුන් වී, එක්‌ කෙනෙකු දෙට නැකතින් ඉපදී සිටියදී එක්‌ කෙනකු පොසොන් මාසයක ඉපිද සිටින විට, ඒ දෙදෙනා පොසොන් මාසයක විවාහ වූ විටද.

6) දෙදෙනාම වැඩිමළුන් වී දෙදෙනාම දෙට නැකතින් ඉපිද සිටිනවිට දෙදෙනා දෙට නැකතින් විවාහ වූ විටද.

7) දෙදෙනාම වැඩිමළුන් වී පොසොන් මාසයක ඉපිද සිටියදී ඒ දෙදෙනා දෙට නැකතින් විවාහ වූ විටද.

එම විවාහය පංච විධ ජ්‍යෙෂ්ඨ දෝෂයට හසු වේ.

එවිට ක්‍රමයෙන් වස්‌තුව විනාශ වී යයි. පවුලේ භේද ඇති වේ. විපත් හා මාරක ඇති වේ.

ෂඩ් විධ ජ්‍යෙෂ්ඨ දෝෂය

1) පවුල් දෙකක වැඩිමළුන් දෙදෙනකු පොසොන් මාසවල ඉපිද සිටියදී, පොසොන් මාසයක දෙට නැකත උදාව පවතින වේලාවක විවාහ වූ විටද

2) දෙදෙනාම පවුල් දෙකේ වැඩිමළුන් වී එක්‌ කෙනකු පොසොන් මාසයකද අනික්‌ එක්‌කෙනා දෙට නැකතින්ද ඉපදී සිටියදී, ඔවුන් දෙදෙනා පොසොන් මාසයක යෙදෙන දෙට නැකතින් විවාහ වු විටද

3) දෙදෙනා වැඩිමළුන් වී ඉපිද, දෙට නැකත ජන්ම නැකත වු විට, පොසොන් මස දෙට නැකත. උදාවු මොහොතක විවාහ වූ විටද.

එම විවාහය ෂඩ්විධ ජ්‍යෙෂ්ඨ දෝෂයට හසු වේ.

විවාහය එම දෝෂයට හසුවූ විට පවුලක්‌ පරම්පරාවත් විනාශ වී යයි. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් විමසිලිමත් විය යුතුය.

විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුව ඇත්තේ මෙහි ඉහතින් සඳහන් කර ඇති සමහර යෝග දෝෂ වර්ග දෙක තුනකට හසුවිය හැකි බවය.

We found this article from Divaina on 2012/08/03.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here