ලග්නයට අනුව ඔබට හිමි වර්ණ

2157
ලග්නයට
ලග්නයට

ජ්‍යෙdතිෂ්‍යයේදී එක්‌ එක්‌ පුද්ගලයාගේ ලග්නයට වෙන් වූ වර්ණ රාශියක්‌ ඇති අතර එදිනෙදා විවිධ සුබ කටයුතු සඳහා එකී වර්ණ භාවිත කිරීම තුළින් අපට සුබ ඵල ලැබිය හැකිවේ. ඒ අනුව මේෂ ලග්නයේ සිට මීන ලග්නය දක්‌වා වූ දොළොස්‌ ලග්නයන්ට හිමි සුබ වර්ණ මෙසේ දැක්‌විය හැකිය.

මේෂ

මේෂ ලග්න හිමියන්ට රතු, දුඹුරු, කුණු ලේ යන වර්ණ ඉතා ශුභ අතර කහ, සුදු වර්ණ මධ්‍යස්‌ථ ජය ලබාදේ. නිල් හා පච්ච වර්ණයන් අශුභ වේ.

වෘෂභ

නිල් පැහැය සියලු කටයුතු සඳහා ඉතා ශුභය. රතු, පච්ච යන වර්ණයන් මධ්‍යස්‌ථ වශයෙන් ජය ලබාදේ.

මිථුන

කහ හා ලා නිල් උසස්‌ ප්‍රතිඵල ලබාදේ. කොළ වර්ණය මධ්‍යස්‌ථ ප්‍රතිඵල උදා කරන අතර දුඹුරු වර්ණය අශූභ වේ.

කටක

සුදු, කහ, දම් ඉතා ශූභ වේ. දුඹුරු, නිල් මධ්‍යස්‌ථ ප්‍රතිඵල උදාකරයි. රතු කොළ අශුභ වේ.

සිංහ

තද රතු, දම් වාසනාව ගෙන දේ. කහ, කොළ මධ්‍යස්‌ථ ප්‍රතිඵල උදාකරන අතර නිල් වර්ණය අශූභ වේ.

කන්‍යා

කහ, ලා නිල් වර්ණ ශුභ වන අතර සුදු පැහැය මධ්‍යස්‌ථ ප්‍රතිඵල උදා කරයි දුඹුරු වර්ණය අශූභ වේ.

තුලා

නිල් වර්ණය ඉතා ශුභ වේ. සුදු හා කහ යන වර්ණයන් අශුභ වේ.

වෘශ්චික

රතු වර්ණය ශුභ වර්ණය වේ. කහ, දුඹුරු මධ්‍යස්‌ථ වන අතර කොළ, නිල් ඉතා අශුභ වේ.

ධනු

කහ රතු හා දම් ශුභ වේ. කොළ දුඹුරු මධ්‍යස්‌ත වන අතර සුදු පැහැය අශුභ වේ.

මකර

නිල්, කොළ ශුභ වේ. දුඹුරු මධ්‍යස්‌ථ වේ. කහ රතු අශුභ වේ.

කුම්භ

තද නිල් ලා කොළ ශුභ වර්ණ වේ. දුඹුරු හා කොළ මධ්‍යස්‌ථය. කහ හා සුදු වර්ණ අශුභ වේ.

මීන

කහ හා අලු වර්ණයන් වාසනාව ළගා කරයි. නිල් පැහැය අශූභ වේ.

We found this article from Divaina on 2013/05/24.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here