ලෞකික දියුණුව උදා කරන ඊශ්වර දෙවියෝ

1730
ලෞකික
ලෞකික

ඔබ හමුවේ පැනනගින සියලු ප්‍රශ්නවලදී නිවසේදී හෝ උන්වහන්සේ වැඩහිඳින දෙවොලකදී බුදුන් වැඳ පිරිත් සඤ්ජාධායනා කර දෙවියන්ට පිං අනුමෝදන් කර ඊශ්වර දෙවියන් වෙනුවෙන් ලියවී ඇති ගාථා, ස්‌තෝත්‍ර, කන්නලව් ගායනා කර පිහිට යෑදීමෙන් සහනය ළඟා කර ගත හැක.

නාගේන්ද්‍ර හාරාය

ත්‍රිලොචනායා

භෂ්මංග රාගාය

මහෙෂ්වරාය

නිත්‍යාය සුද්දාය

දිගම්බරාය

කසෛමා නමාමි ශිවාය

ඊශ්වර (ශිව) නමස්‌කාර ආරාධනය

කෛලාසනචාරී ගොවාහන ත්‍රිශූලං

හස්‌තාදර නීල කණ්‌ඨ පශුපති නෙත්‍රං

ගංගාධර ගායන සංගීත කාම රාජනං

පුෂ්පාසන ගාමිනෝති ශිවා දිව්‍ය රාජං

මන්දාකිණි සලිල චන්දනා සඡ්ජිත දේහං

මන්දාරා පුෂ්ප ශේෂ පුෂ්ප පූජ ලබ්ධං

ලෝකාත්‍රජ ශ්‍රී කීර්ති ප්‍රාප්ත මනො රම්‍යං

පුෂ්පාසන ගාමිනෝති ශිවා දිව්‍ය රාජං

ගෞරී ප්‍රිය වල්ලභ තේජා කායික ශූරං

ගෞතමාර්ය චාර්ය දේව ප්‍රණමාමික පාදං

පීනක හස්‌තක ප්‍රියඬගු නේත්‍ර ධවල වර්ණං

පුෂ්පාසන ගාමිනෝති ශිවා දිව්‍ය රාජං

වන්දනා ගාථා

මහා දේවං මහත්මානං

මහා ධ්‍යානං පරායනම්

මහා පාප හරේ දේවං

ඕං කාරාය නමෝ නමඃ

ඊශ්වර දෙවිඳුන්ට කරන කන්නලව්ව

සහශ්‍ර රශ්මි මාලාවෙන් ගනාන්ධකාරය දූරින්භූත කොට ලෝකාලෝකය කරන සූර්යයාටද මන්ත්‍ර තන්ත්‍ර යන්ත්‍ර විද්‍යාවන්ටද සංගීත නාට්‍ය කලාවන්ටද ගින්නට හා තේජසට අධිපති උමාපති, පසුපති, භූතගණාධිපති, වූතේශ්වර, අලකේශ්වර, ශ්‍රහශ්වර, නන්දිශ්වර, පූඡේශ්වර, භුවනේශ්වර, කෝනේශ්වර, මහේශ්වර, කීර්තිධර ගංගාධර, ජටාධර, ත්‍රිශූලධර, ත්‍රිනේත්‍ර ධර, කෛලාසකූඨ පර්වතයේ වැඩවාසය කරමින් වෘෂභ වාහනාරූඩව උරගාභරණයෙන් සැරසී සුබ්‍රමනී අවතාරය මවා මේ සිංහල දේශයේ සම්බුද්ධ ශාසනය දියුණු කිරීමට සුදුමල් බණ්‌ඩාර අවතාරයෙන් සිංහල දේශවාසීන් රකිමින් දස දෙස ජය දද ළෙල වූ ඊශ්වර දිව්‍ය රාජෝත්තමයාණන් වහන්ස තමා අල්පායුෂ යෝගයකින් මියයන වකවානුව දෛවඥයන් වෙතින් දැනගත් මාර්තණ්‌ඩ ඔබ වහන්සේට යාඥා කරද්දී එකී මාරක මොහොතේ එතැනට පැමිණි මාර දූතයන් ඔබ වහන්සේගේ ත්‍රිශූලයෙන් ඇන පලවා හැර ඔහු මරණින් මුදා ගත්තා සේම අප විසින් දෙන ලද පුද පූජා බාරගෙන පිං අනුමෝදන් වී නවග්‍රහයන්ගෙන් වන්නා වූ මාරක බාධක ඒරාෂ්ඨක අපල ඇතුළු සියලු කරදර බාධක දුරුකරදී දිනයෙන් දිනයට පැයෙන් පැයට අපට සෙත සහනය උදාකර දෙන සේක්‌වාෘ.

සෞභාග්‍ය උදාකරන
ඊශ්වර ස්‌තෝත්‍රය

විශ්වෙශ්වරාය නරකාර්ණිවතාරණාය

කර්ණාමෘතාය ශෂි ශෙඛර ධාරණාය

කර්පූර කාන්ති ධවලාය ජටා ධරාය

දාරිදා දුක්‌ඛ දහනාය නමඃ ශිවාය

ගෞරී ප්‍රියාය රජනීශ කලාධරාය

කාලන්ත කාය භුජගාධිප කŒගනාය

ගංගාධරාය ගජරාජ විමර්ධනාය

දාරිදා දුක්‌ඛ දහනාය නමඃ ශිවාය

භක්‌ති ප්‍රියාය නවරෝග භවාජනාය

උග්‍රාය දුර්ග භව සාගර තරණාය

ජ්‍යෙdතිර්මයාය ගුණ නාම සුනෘතකාය

දාරිදා දුක්‌ඛ දහනාය නමඃ ශිවාය

චර්මාම්භරාය ගව භස්‌ම විලෙපනාය

භාලෙක්‌ෂණාය මණි කුණ්‌ඩල මණ්‌ඩිතාය

මක්‌දීරපාද යුගලාය ජටාධාරාය

දාරිදා දුක්‌ඛ දහනාය මනඃ ශිවාය

පඤ්ඤානකාය එනිරාජ විභූෂණාය

හෙමාංශුකාර භූවනත්‍රය මණ්‌ඩිතාය

ආනන්ද භූමි වරදාය නමෝනමාය

දාරීද්‍ර දුක්‌ඛ දහනාය නමඃ ශිවාය

භානු ප්‍රියාය භව සාගර තරණාය

කාලන්ත කාය කමලාසන පූජිතාය

නේත්‍රත්‍රයාය ශුභ ලක්‍ෂණ ලක්‍ෂිතාය

දාරිද්‍ර දුක්‌ඛ දහනාය නමඃ ශිවාය

රාම ප්‍රීයාය රසුනාථ වරප්‍රදාය

නාග ප්‍රියාය නරකාර්ණවතාරාණාය

පුෙණ්‍යාෂු පුණ්‍ය හරිතාය සුරාර්විතාය

දාරිද්‍ර දුක්‌ඛ දහනාය නමඃ ශිවාය

මුක්‌තෙශ්වරාය ඵලදාය ගණෙශ්වරාය

ශීත ප්‍රියාය වෘෂභෙශ්වර වාහනාය

මාතංග චර්ම වසනාය මහෙෂ්වරාය

දාරීද්‍ර දුක්‌ඛ දහනාය නමඃ ශිවාය

ඊශ්වර දෙවිඳුන් වෙනුවෙන් පුද පූජා පැවැත්වීමේදී මෙම ස්‌තෝත්‍රය ගායනා කිරීමෙන් ධන ධාන්‍ය සියලු යස ඉසුරු හිමිවන බවත් සියලු දෝෂ නිවාරණය වන බවත් කියෑවේ.

We found this article from Divaina on 2012/09/07.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here