ඔබේ විවාහය ප්‍රමාද වෙයිද?

2003
විවාහය
විවාහය

[ratings]

නිසි කල විවාහයට කවුරුත් කැමතිය. එහෙත් ඇතැමෙකුගේ විවාහය ප්‍රමාද වෙයි. තවකෙකු විවාහ නොවී සිටියි. ඇතැමුන් බාල වියෙහිම විවාහ ගිවිස ගනියි. මේ සිද්ධීන් හැමටම ජ්‍යෙdතිෂ ග්‍රහ පිsහිටීම් ද ඇත. ඒවා එකිනෙකට පටලවා ගන්නවාට වඩා වෙනමම විස්‌තර කිරීම අප ඔබ හැමටම පහසුවක්‌ වනු ඇතැයි යන හැඟීමෙන් විවාහය ප්‍රමාද කරන ග්‍රහ පිහිටීම් කිහිපයක්‌ දක්‌වතොත් මෙසේය.

සිකුරු ග්‍රහයා කිසිම ග්‍රහයෙකුගෙන් දෘෂ්ටියක්‌ නොලැබීම.

කුජගෙන් අශුභ දෘෂ්ටි ලද ශනි ග්‍රහයා හත්වැන්නේ තැන්පත් වීම ශනිගේ අශුභ දෘෂ්ටි හෝ අශුභ සංයෝගවලට සිකුරු ග්‍රහයා ලක්‌වීම. කුජගේ වර්ගයක සිටින සිකුරු ග්‍රහයා ශනිගෙන් අශුභ දෘෂ්ටි ලැබීමද ශනිගේ වර්ගයක සිටින සිකුරු ග්‍රහයා කුජගෙන් අශුභ දෘෂ්ටි ලැබීමද විවාහ ප්‍රමාදයට හේතුවකි.

සඳු හෝ සිකුරු ගුරුගෙන් අශුභ දෘෂ්ටි ලැබීම.

රවි සඳුගෙන් අශුභ දෘෂ්ටි ලැබීම.

කුජ හෝ ශනි හත්වැන්නේ දුර්වලව සිටීම.

ශනි ග්‍රහයාගෙන් අශුභ දෘෂ්ටි ලද රවි මකර රාශියේ වීම.

ලග්නාධිපතියා හා රවි ග්‍රහයා අට වැන්නේ සිටීම.

හත අධිපති හත්වැන්නේ සිට පාප දෘෂ්ටි ලැබීම.

අටවැන්නාධිපති හත්වැන්නේ වීම.

හත්වැන්නාධිපති හයවැන්නේ වීම.

විසි දෙවන දෙර්කාණාධිපති හත්වැන්නේ වීම.

විසිදෙවන දෙර්කාණාධිපති හත්වැන්න අධිපතියා ද වීම.

හත්වැන්න අධිපතියා නීච වීම.

සඳු ශනිගේ දෘෂ්ටියට ලක්‌වීම.

ධර්මස්‌ථානයේ ගුරු ග්‍රහයා තැන්පත් වීම.

පාප ග්‍රහයන් හත්වැන්නේ වීම.

සිකුරු ග්‍රහයා සෙනසුරුගේ රාශියක තැන්පත් වීම.

හත්වැන්නේ රවි සිටීම.

හයවැන්නාධිපති හා හත්වැන්නාධිපති අතර සංයෝගය.

පාප දෘෂ්ටි ලද සඳු හත්වැන්නේ වීම.

ඉහත ග්‍රහ පිහිටීම් තිබූ පළියටම විවාහය ප්‍රමාද වෙනවාමය කියා අපට සිතිය නොහැක. අශුභ දෘෂ්ටි අශුභ සංයෝග ලැබීමෙන් විවාහය ප්‍රමාද වීමටද විවාහයක්‌ නොවීමටද බැරි නැත. ශුභ දෘෂ්ටි හා සංයෝග මත ගළපා නිවැරදි තීරණයකට එළඹිය යුතුය.

We found this article from Divaina on 2012/02/10.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here