කුජ විවාහය ඉක්‌මන් කරවයි

3192
කුජ
කුජ

[ratings]

බොහෝ දෙනෙක්‌ අපට එවන ලිපි මගින් අසන්නේ විවාහය සිදුවන්නේ කවදාද? කියායි. මුලින්ම කේන්ද්‍රයක 7 වන කොටුව එනම් විවාහය ගැන කියෑවෙන කොටුව බලන්න. එහි සිටින ග්‍රහයා බලන්න. අපි සිතමු උදාහරණයක්‌ ලෙස ඔබේ ලග්නය කුම්භ කියා. එනම් කුම්භයේ ලග්නාධිපති ශනි බව ඔබ දන්නවනේ. 7 අධිපතියා කියන්නේ ග්‍රහයාට අධිපති ලග්නාධිපති ග්‍රහයා බව ඔබ දැන් හොඳින් තේරුම් ගත්තා. දැන් ලග්නයේ සිට 7 වැනි කොටුවට ගමන් කරමු. කුම්භ සිට 7 වැනි කොටුවට ගණන් කරගෙන ආවම වන්නේ සිංහ රාශිය එවන් සිංහ ලග්නයයි වන්නේ.

සිංහයට අධිපති ග්‍රහයා වන්නේ රවින. ඒ කියන්නෙ සිංහගේ ලග්නාධිපති නේද? එම රවි සිටින ස්‌ථානය විමසා බලන්න. අපි කියමුකෝ රවි සිටියේ කුම්භ රාශියේ කියලා. කුම්භයට රවි සතුරුයි. තුලාවට නීචයි. මකරයට සතුරුයි. මේ අන්දමට 7 අධිපති ග්‍රහයා එනම් 7 වැන්නාධිපති ලග්නාධිපති, රාශියට අධිපති ග්‍රහයා 7 නීච හෝ සතුරු තැනක තිබීම විවාහය ප්‍රමාද වීමකි. 7 අධිපති ග්‍රහයා සුබව හෝ අසුබව හෝ සුබ ග්‍රහයකු හා මිත්‍රව රාශියක හෝ සමව සිටින විවාහයට සුබ වන්නේය. අසුබ ග්‍රහයකු හා සංයෝගවීම හා සුබ දෘෂ්ඨිය ට ලක්‌වීම විවාහ ප්‍රමාදයටද හේතු වේ.

විවාහය බලපාන්නේ වැඩි වශයෙන්ම විවාහය ඉක්‌මන් කරවීම කුජ ග්‍රහයා ගෙනි. කුජගේ බලවත්වීම නීචවීම, සතුරු වීම් විවාහය ප්‍රමාද කරවීමට හේතු වේ. තවද මහා දශාවද අන්තර් දශා කාලයද සුබ වන්නේ නම් විවාහයට බාධාවක්‌ නොවේ. ඉක්‌මන් විවාහයකි. අසුබ කාලයක්‌ අසුබ මහා දශාවක්‌ ගත කරන්නේ නම් විවාහය ප්‍රමාද කරවයි. තවද හත්වැන්නා අධිපති ග්‍රහයා හෝ හත්වැන්නේ තැන්පත්වී ඇති ග්‍රහයා යන දෙදෙනාගෙන්, යම් ග්‍රහයකු බලවත් නම්ද එම බලවත් වී සිටින ග්‍රහයා පෙර පින් ලෙස සුබ ග්‍රහයකු දකී නම්ද එක්‌ එක්‌ ග්‍රහයාට අයත් දිශාව අනුව ඇයගේ හෝ ඔහුගේ සහකාරිය සහකරු පෙන්නුම් කරනු ලබන්නේය.

විවාහයට මූලිකවන්නේ 7 වැන්න අධිපති ග්‍රහයා බව අපි දැන ගනිමු. ඒ අතරට 7 වැන්නේ තැන්පත් වී සිටින සුබ හෝ අසුබ ග්‍රහයාද එම දිශාවද අපි දැන ගනිමු.

බලවත් ග්‍රහයකු විසින් සුබ ග්‍රහයකු දකී නම් හෝ ගමන් කරන මහා දශාව හා අන්තර් දශාව ද ගමන් කරන කාලය අනුවද විවාහය ඉටුවන බවද පෙන්නුම් කරන්නේය. කාල සර්ප යෝගය, ශනි මංගල දෝෂය වැනි නීච ග්‍රහයන් “සඳු” “කුජ” “රාහු” සිටීම අනුවද විවාහය ප්‍රමාද වන බැවින් කාලයද දිශාව අනුව පළාතද ලැබෙන සහකරු සහකාරියද පෙන්නුම් කරන්නේය. මේ අනුව විවාහ ප්‍රමාදයට ද හේතු වේ.

විවාහය ඉක්‌මන් කරවීමට කුජ ග්‍රහයා සමත්ව්. කුජ සිකුරු හෝ කුජ සඳු සංයෝගයද ඉවහල් වන්නේය. තවද කුජ හා සිකුරු ග්‍රහයා යම් කේන්ද්‍රයක බලවත් නම් එසේම සුබව හෝ අසුබව පිහිටියේ නම්ද මහා දශාව හා අන්තර් දශාවද සුබ නම් ස්‌ථීරවම විවාහය ඉක්‌මනින් සිදු වන්නේය.

තවද කුජ සඳු හෝ කුජ සිකුරු සංයෝගව හෝ කුජ 7 වැන්නේ හෝ සිකුරු 7 වැන්නේ හෝ තිබීමත් 7 අධිපති ග්‍රහයා සුබ පිහිටියේ නම් ඉක්‌මන් ප්‍රේම බන්ධන ඇති කරන්නේය. මුලාවේ වැටෙන ප්‍රේම බන්ධන ඇති වන්නේය. සිකුරු මහා දශාවේ කුජ අන්තර් දශා කාලයේ හෝ කුජ මහා දශාවේ සිකුරු අන්තර් දශාකාලය තුළද වන්නේය. තවද හිතුවක්‌කාර විවාහයන් කර ගෙන දුක්‌ විඳින්නේද මේ කාලය තුළදීමය. බ්‍රහස්‌පති ග්‍රහයා හා සඳු ග්‍රහයා සුබව පිහිටීම උසස්‌ සුබ විවාහයක්‌ වීමට හේතු ද වන්නේය. 7 වැන්නේ සඳු උච්චව තබීමත් ගුරු ග්‍රහයා සුබව සිටීම හෝ ස්‌වක්‌ෂේත්‍රව තිබීමද තවද ගමන් කරන මහා දශාවන්ද අන්තර් දශා කාලයද සුබනම් ඉතා සුබ විවාහයක්‌ නිසි කලම සිදු වන්නේය. දුක්‌ විඳින්නේ නොවෙති. සැපවත් ජීවිත ගත කරන්නෝ වෙති.

කාල සර්ප යෝගය ඇති අයගේ විවාහය ප්‍රමාද කරවන්නේය. සමහර විට විවාහයක්‌ සිදු නොවන්නේමය. විවාහය ඉටු වුවත් විවාහයෙන් ඉතා දුක්‌ විඳින්නේය. අවුරුදු 19 ක්‌ සැප ලැබූ අයකු අවුරුදු 19 ක්‌ ම දුක්‌ විඳින්නේය. මුල් කාලය සැප ලැබුවකු විවාහයෙන් අන්ත දුකට පත්වන්නේය. දරුවන් අකල් මරණවලට ගොඳුරු වන්නේය. රැකියාව අහිමි වන්නේය. ඉන්න හිටින නිවස පවා නැති වන්නේය. නොසිතූ ලෙඩදුක්‌ද ඇති වන්නේය. මේ නිසා කාල සර්ප යෝගය ඇති අය විවාහය දුක්‌බරම වන්නේමය. මේ අයුරින් සුබ ග්‍රහයන් සිටින දිශාව අනුවත් සුබ ග්‍රහ යෝග ඇතිව උපන් ස්‌ත්‍රී කේන්ද්‍රද කුජ සිකුරු යෝගය තුළින් ඉක්‌මන් විවාහයද සිදු වන්නේය.

තවද ස්‌ත්‍රි කේන්ද්‍රයක්‌ හෝ පුරුෂ කේන්ද්‍රයක්‌ හෝ පරීක්‍ෂා කිරීමේදී 7 වැන්නේ ශනි තිබීම විවාහය ප්‍රමාද කරවීමට අසුබම ග්‍රහයාද වේ. මේ නිසා නොගැලපීම් සහිත විවාහයක්‌ ඇති වීමද සිදු වන්නේය. ශනි සිකුරු දැකීම හෝ සංයෝගවී 7 වැන්නේ තැන්පත් වී තිබීමද 7 අධිපති ග්‍රහයාට සුබව හෝ අසුබව දකීනම්ද සිකුරු හා ශනි මහා දශා අත්නර් දශාකාලය විවාහය ප්‍රමාද කරවන්නේය. කුජ රාහු හා කුජශනි දකීද වැන්දඹු යෝග ලෙස විවාහයට කාලයද ප්‍රමාද කරවයි. මේ අනුව කේන්ද්‍රයක ලග්නය හා රාශිය අනුව රවි ග්‍රහයා 7 වැන්නේ නම් ද 7 අධිපති ග්‍රහයා ලග්නය අනුව රවි සුබ නම් නැගෙනහිර දිශාව අනුව වනිතාවකට සහකරු ලැබීමද වයස අවු. 20 ත් 25 ත් අතර ඉක්‌මන් විවාහයක්‌ සිදුවන්නේය. ශනි ග්‍රහයා බලවත් වන්නේ බටහිර දිශාවට බැවින් වයස අවු 30 න් 39 ත් අතර විවාහය ප්‍රමාද ශනි 7 වැන්නේ තැන්පත්ව 7 අධිපති ග්‍රහයා අනුව විවාහය සිදු වන්නේය. කුජ ග්‍රහයා දකුණ දිශාවයි. මේ අනුව වයස අවු. 16 සිට ප්‍රේම බන්ධන තුළින් වයස අවු 25ට පෙර හිතුවක්‌කාර ප්‍රේම විවාහයක්‌ සිදු වන්නේය. ගුරු ග්‍රහයා ඊසාන දිශාවත්, සිකුරු ග්‍රහයා ගිනි කොණ දිශාවත්, රාහු ග්‍රහයා නිරිත දිශාවද සඳු ග්‍රහයා වයඹ දිශාවද අනුව 7 අධිපති ග්‍රහයා හා ලග්නය, මහා දශාව, අන්තර් දශාව අනුව සහකරු සහකාරි වයස අවු. 20 25 හා 28 හා 32 හා 35 හා 40 යන වයස්‌වලදී විවාහය ස්‌ථිරවම සිදුවන්නේය.

සහකරු හෝ සහකාරියගේ කේන්ද්‍රයක විවාහ දෝෂ නැති සුබ ග්‍රහයන් 7 වැන්නේ තැන්පත්ව හා අධිපතිව සිටින කල මේ අනුව ඉක්‌මනින් විවාහය සිදුවන බැවින් අපට කාලයද දැන ගැනීමට හැකි වන්නේය.

We found this article from Divaina on 2012/01/06.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here