පංච ග්‍රහ යෝගවල පලවිපාක මෙන්න

2177
පංච ග්‍රහ
පංච ග්‍රහ

[ratings]

ද්විග්‍රහ, ත්‍රිග්‍රහ හා චතුර් ග්‍රහ යෝගවල පලවිපාක පිළිබඳව මීට පෙර ලියූ අතර, අද ලියන්නේ පංච ග්‍රහ යෝගවල පලවිපාක පිළිබඳවය.

රවි සඳු කුජ බුධ ගුරු යෝගය

වැඩ කටයුතු කිරීමට ඉතාමත් ප්‍රමාද වන්වනකු විය හැකිය. බිරිඳ වියෝ වීමෙන් තැවුලට පත් වන්නටද ඉඩක්‌ ඇත.

රවි සඳු කුජ බුධ කිවි යෝගය

නෑසියන් නොමැති, අනුන්ගේ කටයුතුවල නිරත වන, බොරු කියන, නපුංසක තත්aත්වයේ පුද්ගලයන් ඇසුරු කරන අයකු විය හැකිය.

රවි සඳු කුජ බුධ ශනි යෝගය

අංග විකලව, දුක්‌කම්කටලුවලට ගොදුරු වන, දූ දරුවන් නොමැති, බන්ධනාගාරගතව දුක්‌ විඳින කෙනකු වන්නට බැරිකමක්‌ නැත.

රවි සඳු කුජ ගුරු කිවි යෝගය

දුක්‌ පීඩා බොහෝ විඳින ජාත්‍යන්ධයකු වන්නටද, දෙමාපියන් මියයන්නටද ඉඩ ඇත. ඇත්ගොව්වකු වීමේ ඉඩක්‌ද ඇත.

රවි සඳුÊකුජ ගුරු ශනි යෝගය

අන්සන්තක දේවල් සොරකම් කිරීමට කැමැත්තක්‌ දක්‌වන යුද භටයකු විය හැකිය. අනුන්ට දුක්‌ පීඩා ගෙන දෙන, අසමර්ථ කෙනකු වන්නටද බැරිකමක්‌ නැත.

රවි සඳු කුජ කිවි ශනි යෝගය

උඩඟු අහංකාර ගතියක්‌ සහිත, දුප්පත්, පරදාර සේවනයෙහි යෙදෙන කෙනකු විය හැකිය.

රවි සඳුÊබුධ ගුරු කිවි යෝගය

රාජ මන්ත්‍රී කෙනකුව, ධනයෙන්ද සපිරි, යන්ත්‍ර සූත්‍ර පිළිබඳ කාර්මික ඥනයකින්ද යුතු කෙනකු වන්නට පුළුවන. දඬුවමට බලය ඇති දණ්‌ඩ නායකයකුද විය හැකිය.

රවි සඳු බුධ ගුරු ශනි යෝගය

අන් කෙනකුගේ නිවසකින් යෑපෙන, මනසේ විකෘතාවක්‌ සහිත, මිතුරු මිතුරියනට දුක්‌පීඩා පමුණුවන, කෲර ගති ලක්‌ෂණ සහිත බියගුලු අයකු වීමට ඉඩ ඇත.

රවි සඳු බුධ කිවි ශනි යෝගය

අතමිට හිඟ, දරුඵලද හීන, සුවසම්පතින්ද දුර්වල, අධික ලොම් සහිත ඉතා උස සිරුරක්‌ හිමි කෙනකු විය හැකි අතර තමන් විසින්ම මරණය සිදු කරගන්නටද බැරිකමක්‌ නැත.

රවි සඳු ගුරු කිවි ශනි යෝගය

කතාවට දක්‌ෂ ඉන්ද්‍ර ජාලිකයකු වුවද චංචල ස්‌වභාවයේ සිතක්‌ පැවැතිය හැකිය. කාන්තාවනට ඇල්ම බැල්ම හෙළන, නැණනුවණකින් යුතු, දක්‌ෂ, නිර්භීත පුද්ගලයකුද වන්නට පුළුවන.

රවි කුජ බුධ ගුරු කිවි යෝගය

පිරිසිදු හදවතක්‌ ඇති, අසුන් බොහෝ ගණනක්‌ සිටිය හැකි, එහෙත් ශෝකයකින් දවස ගෙවන, රාජ්‍ය පාලකයන්ගේ සිත් ගත් කෙනකු වන්නට ඉඩ ඇත.

රවි කුජ බුධ ගුරු ශනි යෝගය

ලෙඩ රෝගවලින් පීඩා විඳින, දිවි රැකගැනීමට සිඟා කන, සිතේ කලකිරුණු ස්‌වභාවයක්‌ සහිත, කිලුටු ඇඳුම් අඳින වයස්‌ගත කෙනකු මෙන් විය හැකිය.

රවි කුජ බුධ කිවි ශනි යෝගය

සොර සතුරු පීඩාවලට ගොදුරු විය හැකි, ජීවත් වූ තැනින් වෙනත් තැනකට යාමට ඉඩ ඇති, බඩගින්නෙක්‌ පෙළිය හැකි විකල් ස්‌වභාවයේ අයකු වීමට ඉඩ ඇත.

රවි කුජ ගුරු කිවි ශනි යෝගය

ලෝහ, යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා රසායන කටයුතුවලට දක්‌ෂ, විද්‍යා ශාස්‌ත්‍ර හැදැරීමට කැමැත්තක්‌ දක්‌වන කෙනකු වන්නට පුළුවන.

රවි කුජ බුධ කිවි ශනි යෝගය

විද්‍යා ශාස්‌ත්‍ර දැන උගත්, ලෝක ප්‍රකට, සෑහෙන ධනයකට හිමිකම් කියන, කනෙහි සමහරවිට රෝග තිබිය හැකි කෙනකු විය හැකිය.

සඳුÊකුජ බුධ ගුරු කිවි යෝගය

කලණ ගුණ සහිත, අතමිට සරු, විද්‍යා ශාස්‌ත්‍ර දැන උගත්, සුප සම්පතින්ද යුතු, පුතුන් ගණනාවක්‌ සිටිය හැකි කෙනකු වනු ඇත.

සඳු කුජ බුධ ගුරු ශනි යෝගය

අනුන් සපයන ආහාරයෙන් ජීවිකාව ගෙන යන, සමහරවිට බමුණු කුලයක උපත ලැබිය හැකි, පිරිසිදුව සිටීමට කැමැත්තක්‌ නොදක්‌වන දෘෂ්ටි හීනතාවක්‌ද සහිත කෙනකු විය හැකිය.

සඳු කුජ බුධ කිවි ශනි යෝගය

නැණ නුවණක්‌ නොමැති, මෙහෙකාරකමෙහි නිරත විය හැකි දුප්පත් කෙනකු වීමට ඉඩ ඇත.

සඳු කුජ ගුරු කිවි ශනි යෝගය

මිතුරන් හා සතුරන්ද බොහෝ ගණනක්‌ සිටින, දුසිල් ගතියකින් යුතු, අන්‍යයන්ට හිංසා පීඩා සිදු කරන උඩඟු අයකු විය හැකිය.

සඳු බුධ ගුරු කිවි ශනි යෝගය

ලෝක පූජිත ගුණ සම්පන්න, රාජ මන්ත්‍රීවරයකු විය හැකිය. රජ කෙනකුට සමාන තත්ත්වයක්‌ තිබිය හැකිය.

කුජ බුධ ගුරු කිවි ශනි යෝගය

මන්ද බුද්ධිකයකු වුවද, රාජවල්ලාභයකු වන්නට ඉඩ ඇත. නින්දට දක්‌වන්නේ බලගතු කැමැත්තකි.

මීට අමතරව ෂට්‌ ග්‍රහ යෝග හා සප්ත ග්‍රහ යෝග වශයෙන් තවත් ග්‍රහ යෝග දෙකක්‌ ඇති අතර ඒ පිළිබඳ විස්‌තර ලබන කලාපයට ලිවීමට අපේක්‌ෂා කරමි.

We found this article from Divaina on 2011/09/16.
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here