විවාහය ප්‍රමාද වූ ඔබට සෙත් ශාන්තියක්‌

2092
විවාහය
විවාහය

[ratings]

උදේ පාන්දර 5.00- 6.00 අතර වේලාවට (කපුටා හැඩීමට පෙර) බෝධීන් වහන්සේ අබියස ඔබේ වයස ප්‍රමාණයට කිරිබත් ගුලි තබා. තල තෙල් පහනක්‌ හා එළඟිතෙල් පහනක්‌ දල්වන්න. කහමල්, නිල්මල්, රතුමල්, සුදුමල්ද තබන්න. පැන්කළයක්‌ ද තබන්න.

ඉන්පසු වෙනම මැටි පහන් 27 කට කලුතලා, බජිරි, උළුඳු, හවරිමෑ, කොණ්‌ඩ කඩල යන ධාන්‍ය වර්ග සමාන ප්‍රමාණයක්‌ ගෙන කලු රෙදි හෝ සුදු රෙදි වලින් ඔතා (කුඩාවට) වෙනම දැල්වූ පහන්වලට දමා පුච්චන්න. නුග කොළ 9 කට බුලත්කොල නවයකට හා කෙසෙල් කොළ 9 කට කිරිබත් ගුලි 9 බැගින් වෙන වෙනම තබන්න. පැන් වීදුරුවක්‌ද තබන්න. බුදුන්ට හා කලුදේවතා බණ්‌ඩාර දෙවිඳුන්ට වෙන වෙනම තැබූ ද්‍රව්‍ය තබා පහන් දල්වා දුර්ගා කාලි මෑණියන්ට හා පෙර පූර්වයේ කළ කර්ම දෝෂ ඉවත්කර දෙන මෙන් ඉල්ලා සිතින් බෝධිය දෙස අධිෂ්ඨාන කර භාවනා කරමින් වන්දනා ගාථා කියන්න.

මෙම ග්‍රහ ශාන්ති පූජාව දින 27 ක්‌ මෙලෙස කර පසුව දසසිල් මාතාවකට සිවුරු පූජාවක්‌ද කරන්න. හැකිනම් බෝධීන් වහන්සේට සිවුරක්‌ පූජා කිරීම, අටපිරිකරක්‌ පූජා කිරීමද භාග්‍ය වේ.

තෙමසකින් විවාහය ඉටුවේ. ගුරු 8 වැන්න ඇති අය මෙම ගාථාව කියන්න.

දේවානාංච ගුරුං කාන්චන

සන්තී භං – බුධි භූතං

තිලෝ ක්‌ලේශං තණ්‌නමාමී

We found this article from Divaina
Also Sinhala to English Google word to word translation can be found here